FinExpert.e15.cz

ETF: Samoobsluha s fondy

Nabídka burzovně obchodovaných fondů v posledních letech výrazně vzrostla. Stejné ETF nabízí několik emitentů. Jak se v nabídce neztratit?
ETF: Samoobsluha s fondy

V současné době se setkáte jen na evropských burzách s více než sedmi sty ETF. I když emitenti burzovně obchodovaných fondů i samotné burzy rozdělují nabídku do několika skupin, můžete mít jako začínající investor problém vyhledat nejvhodnější ETF. Těm, kteří se nespoléhají jen na informace poskytnuté obchodníkem s cennými papíry nebo si chtějí sami dopředu vybrat několik vhodných fondů, ukážeme, jak postupovat.

Než začnete vybírat

Burzovně obchodované fondy lze získat stejně jako akcie pouze přes obchodníka s cennými papíry. Před každou investicí musí obchodník s investorem provést takzvaný test vhodnosti, případně test přiměřenosti. Tyto testy jsou zpravidla realizovány vyplněním investičního dotazníku. Při prvotním výběru nejvhodnějších ETF můžete postupovat podobně jako obchodník s cennými papíry. Dříve, než se pustíte do vyhledávání emitentů, burz, informací o jednotlivých produktech a začnete porovnávat jednotlivé parametry ETF, si odpovězte na tři základní otázky:

 1. jak dlouhou dobu budete investovat – investiční horizont,
 2. jaký máte přístup k riziku – akceptovatelný pokles hodnoty investice,
 3. jak vysoký výnos očekáváte.

Při výběru nejvhodnějšího investičního nástroje je třeba zohlednit i likviditu cenných papírů, současnou strukturu investičního portfolia, výši zamýšlené investice a úroveň dosavadních zkušeností s investičními nástroji.

Vhodný investiční nástroj

Prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů se můžete podílet nejen na vývoji koše akcií reprezentujících určitý index, ale i vývoji indexu dluhových cenných papírů, měn či komodit. Pokud již víte, zda hledáte dynamickou či spíše konzervativnější investici, kolik a na jak dlouho chcete investovat, jaké riziko jste ochotni podstoupit a který trh, respektive index, chcete investicí pokrýt, můžete začít s výběrem nejvhodnějšího burzovně obchodovaného fondu. Na stránkách emitentů ETF i jednotlivých burz, kde se s těmito investičními nástroji obchoduje, naleznete všechny potřebné informace o nabízených fondech. Seznam emitentů burzovně obchodovaných fondů a jejich internetové stránky jsou v tabulce Nejvýznamnější emitenti ETF v Evropě.

Jednotlivé ETF jsou rozděleny do několika základních skupin podle typu cenných papírů, jejichž vývoj kopírují. Hlavní a také nejširší nabídku fondů naleznou dynamicky zaměření investoři, tedy ti, kteří sestavují portfolio z akciových titulů. V rámci skupiny akciových fondů se nejčastěji setkáte s podrobnějším rozdělením, a to podle:

 • jednotlivých zemí – tituly obchodované na hlavních trzích v USA, Japonsku, Číně, Velké Británii, Německu a v dalších zemích,
 • regionů a sektorů – banky, průmysl, spotřební zboží, zdravotnictví a další.

Pro konzervativní investice jsou vhodné ETF kopírující vývoj koše dluhových cenných papírů. V nabídce emitentů jsou k dispozici i alternativní ETF, které se například zaměřují pouze na společnosti investující podle islámských pravidel či fondy zaměřené na nemovitostní společnosti.

Nejdůležitější ukazatele

V porovnání s klasickými podílovými fondy jsou ETF charakteristické vysokou transparentností. Zatímco většina běžných podílových fondů zveřejňuje například pouze několik hlavních titulů s největším zastoupením v portfoliu, složení ETF je dáno sledovaným indexem. Někteří portfolio manažeři klasických podílových fondů nezveřejňují ndex – benchmark, jehož výkonnost se snaží překonávat. Tato situace nemůže u burzovně obchodovaných fondů nastat, protože jsou vždy navázány na konkrétní index.

Základním zdrojem informací je takzvaný factsheet. Ten je dostupný na internetových stránkách emitentů ETF. Z množství údajů, které jsou u jednotlivých fondů uvedeny, jsou nejdůležitější:

 • druh cenných papírů zahrnutých ve sledovaném indexu – akcie, dluhopisy, komodity,
 • benchmark – sledovaný index,
 • poměr, v jakém ETF daný index kopíruje – 1:1, 1:10, 1:100,
 • manažerský poplatek,
 • TER – průběžné náklady na správu fondu,
 • spread – rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou,
 • měna investice.

Emitent pod lupou

Na burze se běžně setkáte s několika ETF od různých emitentů, které sledují shodný index. Příkladem mohou být ETF na index DAX – db x-trackers DAX ETF, iShares DAX, Lyxor DAX. Jak porovnat a vybrat mezi jednotlivými emitenty? Jedním ze základních parametrů každé investice jsou náklady. Ty snižují dosažený výnos. Z tohoto důvodu je třeba porovnávat u ETF kopírujících stejný index především výši manažerského poplatku, spread a zohlednit měnu investice. Nákladem jsou i poplatky obchodníka za nákup a prodej – ty zde však nebudeme porovnávat.

Uvedené ETF investují do shodných titulů, kopírují index DAX ve stejném poměru 1:100 a jsou vedeny v eurech. Manažerský poplatek, který je započítán v ceně ETF, je u všech tří emitentů 0,15 % p. a. Výše manažerského poplatku se může u jednotlivých emitentů lišit. Různá jsou již rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou ETF, tedy spread. Pro srovnání je důležitá relativní výše spreadu. V prvním případě je spread 0,07 % – 0,04 EUR, ve druhém 0,06 % – 0,03 EUR a v posledním 0,11 % – 0,06 EUR. V případě českého investora je konečný výnos investice ovlivněn i vývojem kurzu koruny vůči euru. Český investor, na rozdíl od německého, nese v tomto případě měnové riziko – při posilování koruny vůči euru ztrácí. Uvedené ETF sledující index německých akcií investují v eurech. Fondy jako takové tedy nejsou zatíženy měnovým rizikem. Pokud by byly fondy vedeny v eurech a investovaly i do cenných papírů obchodovaných v jiných měnách, jako USD či JPY, obsahují měnové riziko.

Najdete je i u nás

ETF patří stejně jako akcie mezi burzovně obchodované investiční nástroje, které lze nakupovat a prodávat v průběhu obchodních hodin příslušné burzy přes obchodníka s cennými papíry – což bývá broker nebo banka. Na rozdíl od klasických podílových fondů lze realizovat celý obchod během několika málo minut. Jednotlivé ETF jsou průběžně přeceňovány, v každém okamžiku tedy znáte cenu vybraného fondu. Díky rychlosti obchodování lze využít ETF ke spekulacím na růst či pokles vybraného trhu. I když je minimální objem obchodu stanoven na 1 ETF, bývají skutečné objemy obchodů vyšší kvůli nutnosti platby poplatků u obchodníků s cennými papíry.

V České republice nejsou burzovně obchodované fondy masově využívaným investičním nástrojem. Většina investičních poradců se snaží nabídnout klasické podílové fondy, které slibují provizi. K malé míře využití ETF v investičních portfoliích přispívá i okrajový zájem ekonomických médií. I přes to nechybějí burzovně obchodované fondy v nabídce domácích obchodníků s cennými papíry. Z těch největších lze jmenovat brokerjet České spořitelny, Patria Finance či Fio.

Autorka provozuje portál www.etfs.cz.

Článek vyšel v časopisu Osobní finance.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená