FinExpert.e15.cz

ETF pro sektor Evropa – akcie malých firem

V porovnání s podílovými fondy není nabídka EFT A certifikátů příliš široká. Oba produkty výhody i nevýhody.
Vedle otevřených podílových fondů je možné použít pro investice do akcií evropských firem s malou a střední kapitalizací také ETF A CERTIFIKÁTY. Hlavním argumentem emitentů exchange traded funds (ETF) při získávání nových investorů je cena. Tzv. étéefka jsou v porovnání se svým největším konkurentem – otevřenými podílovými fondy – levnější. Roční manažerský poplatek se pohybuje u různých ETF v intervalu od 0,1  % do 0,5 % a neplatí se žádný vstupní ani výstupní poplatek. To je proti podílovým fondům bezesporu velká výhoda, zejména na delších investičních horizontech.

Při bližším prozkoumání ETF z pohledu užitečnosti pro běžného investora se však objevují i některé nevýhody. Jako nejzávažnější se jeví dvě. Hlavní nevýhodou je vyplácení dividend. ETF, které dividendy inkasované od firem, jejichž akcie drží v portfoliu, automaticky reinvestují, jsou výjimkou. Většina ETF investorům jednou za rok nebo jednou za čtvrt roku inkasované dividendy pošle na jejich účet. Investor pak musí příchozí dividendy zdanit a reinvestovat nebo využít jinak. To je velká nevýhoda, zejména na delších investičních periodách. Záleží na konkrétním investorovi, co má pro něj větší váhu, zda výhoda nižší nákladovosti ETF v porovnání s podílovým fondem nebo nevýhoda danění a reinvestování dividend z ETF.

Další nepříjemností je poplatek obchodníkovi s cennými papíry za každý nákup nebo prodej ETF a v neposlední řadě nelze zapomínat ani na tzv. spread při každém nákupu nebo prodeji. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou na burze (bid/ask). Z pohledu investora zvyklého na terminologii otevřených podílových fondů je to vstupní i výstupní poplatek.

Všechny popsané aspekty by měl investor při rozhodování, zda využít otevřený podílový fond nebo ETF, brát v potaz.

Manažerský poplatek 0,19%

Co se sektoru akcií evropských firem s malou a střední kapitalizací týká, k dispozici je v současné době šest ETF. Tři od německé společnosti Indexchange, dvě od americké iShares, resp. její irské pobočky, a jedno od francouzské společnosti Lyxor. Přehled viz tabulka 1.

Indexchange DJ Stoxx Mid 200, jak název napovídá, replikuje složením index DJ Stoxx Mid 200. Investor může toto ETF koupit pomocí licencovaného obchodníka s cennými papíry, který má přístup na německou burzu (Xetra). Některé ETF od společnosti Indexchange se obchodují také na EuroNextu (burzy v Paříži, Bruselu a Amsterodamu), na vídeňské a švýcarské burze. Totéž platí i o ostatních evropských emitentech ETF.

Důležité informace o Indexchange DJ Stoxx Mid 200 jsou shrnuty v tabulce 1. Zdrojem informací k jednotlivým ETF jsou internetové stránky emitentů. Obsahují vždy minimálně factsheet a prospekt.

Klepněte pro větší obrázek

Indexchange DJ Stoxx Mid 200 vyplácí dividendy jednou ročně. V období mezi obdržením dividend od firmy a vyplacením investorovi jsou peníze drženy na účtech nesoucích úrok. Dividendy jsou odesílány na účet investora vždy 15. června.

Manažerský poplatek činí 0,19 % ročně. Po zohlednění tohoto poplatku investor nedosahuje přesného kopírování výkonnosti cenového indexu, ale mírně horšího výsledku. Vstupní a výstupní poplatek je u ETF nulový. Jak ale již bylo řečeno, nákladem při vstupu i výstupu je z pohledu investora poplatek obchodníkovi s cennými papíry a spread. Výše spreadu u popisovaného ETF je uvedena v tabulce 2. Pohybuje se kolem 0,6 %. Podle statutu fondu nesmí přesáhnout 2 %. Popisované ETF se obchoduje od dubna 2005 a velikost fondu již přesáhla 50 mil. EUR (tab. 1).             

Jak důležité je na dlouhých investičních periodách neustálé reinvestování dividend je vidět v grafu 1. Výkonnost indexu DJ Stoxx Mid 200 se zahrnutím dividend dosáhla od počátku roku 2000 hodnoty 42 %, bez zahrnutí dividend jen 23 %. Rozdíl 19 % během 6,5 roku znamená necelá 3 % ročně.

Klepněte pro větší obrázek

Pokud by chtěl investor s ETF dosáhnout stejného zhodnocení vložených prostředků jako v tezauračním podílovém fondu, jemuž se daří dosahovat výkonnosti indexu celkové návratnosti, musel by každý rok ihned po obdržení dividend nakoupit za stejnou částku další podíly v ETF. Ani tak by se mu ale nedařilo „držet krok“ neboť dividendy musí zdanit a navíc je zde časová prodleva mezi vyplacením dividend firmou a opětovným investováním. Běžný investor bude mít pravpravděpodobně tendenci brát každoroční dividendy z ETF jako peníze „na přilepšenou“ a nikoli určené k dalšímu investování. Na dlouhých časových periodách tím pádem přijde o podstatnou část zisků generovaných kapitálovými trhy (tabulka 3), přestože na krátkých periodách to tak na první pohled nemusí vypadat.

ETF na různé indexy

Stájovým kolegou popsaného ETF je Indexchange DJ Stoxx Small 200. Mnoho parametrů mají stejných. Tento fond však patří mezi ETF objemem spravovaného majetku k menším. Podstatnou odlišností je samozřejmě složení portfolia. Index DJ Stoxx Mid 200 obsahuje 200 evropských akciových titulů se střední kapitalizací (firmy střední velikosti), index DJ Stoxx Small 200 obsahuje 200 evropských akciových titulů s malou kapitalizací (firmy malé velikosti – v porovnání s ostatními firmami obchodovanými na burze). Výhodou ETF je transparentnost portfolia. Na stránkách emitentů může investor zjistit všechny firmy v portfoliu indexu, resp. fondu, jejich váhy, rozčlenění podle zemí a odvětví.  
Určitou výjimku mezi ETF tvoří ETF na německý index DAX a MDAX. Jedná se o tzv. total return index, zohledňuje dividendy. MDAX je index pro německé firmy střední velikosti. ETF Indexchange MDAX je mezi investory poměrně oblíbené (viz velikost fondu v tabulce 1), ovšem manažerský poplatek 0,5 % se nachází na horní hranici výše manažerských poplatků u ETF.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Další nabídku ETF v sektoru evropských firem se střední a malou kapitalizací tvoří iShares DJ Euro Stoxx Mid Cap a iShares DJ Euro Stoxx Mid Cap. Dividendy vyplácí každého čtvrt roku. Indexy DJ Stoxx a DJ Euro Stoxx se od sebe liší zejména přítomností akcií firem z Velké Británie. V celoevropském indexu DJ Stoxx zabírá Velká Británie třetinu portfolia. V kontinentálním indexu DJ Euro Stoxx není přítomna vůbec.

DJ Euro Stoxx Mid Cap má v portfoliu aktuálně 102 titulů. V regionálním rozložení portfolia indexu, resp. fondu, tvoří největší podíl firmy z Francie (22 %), následuje Německo a Itálie. V sektorovém rozložení portfolia indexu tvoří největší podíl finanční služby. DJ Euro Stoxx Small Cap má v portfoliu aktuálně 121 titulů. V regionálním rozložení vede Španělsko (18 %), následuje Německo a Francie. V sektorovém rozložení má nejvíc průmysl. 

ETF od společnosti iShares mají vyšší manažerský poplatek než konkurence od Indexchange (tabulka 1), ale zato nižší spread při nákupu nebo prodeji (tabulka 2).
Jako všechny ETF, replikuje Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap složením portfolia index uvedený v názvu tohoto cenného papíru. V parametrech produktu nepřináší v porovnání s již popsanými ETF žádnou výraznou novinku. Index MSCI EMU Small Cap zahrnuje pouze firmy s malou tržní kapitalizací působící v zemích eurozóny. Stejně jako u produktů iShares se nebude investor podílet na výkonnosti britských firem. Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap vyplácí dividendy jednou ročně, a to v dubnu.    

Certifikáty

Indexové certifikáty na celoevropský akciový index malých firem zatím k dispozici nejsou. Na německé burze se obchoduje deset indexových certifikátů na index MDAX (německé firmy střední velikosti) a dva indexové certifikáty na index SDAX (německé firmy malé velikosti). Většina z nich je open end (bez data splatnosti). Emitenty jsou Deutsche Bank, Dresdner Bank, HSBC, Commerzbank a Goldman Sachs. Vedle zmíněných indexových certifikátů je kótováno i 60 diskontových certifikátů na index MDAX.                        

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 18/2006 dne 8. září 2006

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z FOND SHOPu 18/2006:
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Distribucia dividend
Syrien
14. 9. 2006, 16:59

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená