FinExpert.e15.cz

ESTE BANK: Nabídka odkupu zaměstnaneckých akcií BCR velmi úspěšná

Rumunští zaměstnanci nyní drží více než 1 % v Erste Bank.
Dne 1. listopadu 2006 zveřejnila Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen („Erste Bank”) svou nabídku k odkupu zaměstnaneckých akcií BCR či k jejich výměně za akcie Erste Bank.  Do konce na-bídkového období 24. listopadu 2006 využilo nabídky přibližně 12 197 z celkově 13 000 zaměstnanců Banca Comercială Română („BCR”) .

Z celkového počtu 63 397 500 zaměstnaneckých akcií BCR (které představují 8 % základního kapitálu BCR) odkoupila Erste Bank 57 313 356 akcií, což odpovídá zhruba 7,2 % základního kapitálu BCR.

Zhruba jedna třetina (19,6 milionů) obchodovaných akcií byla prodána Erste Bank za nabídkovou cenu ve výši EUR 6,50 za akcii v celkové hodnotě kolem 130 milionů EUR v hotovosti.

Přibližně dvě třetiny (37,7 milionů) akcií byly vyměněny za akcie Erste Bank ve směnném poměru 6:1. Erste Bank následně vydá v rámci navýšení kapitálu oproti věcnému vkladu emisi 6 287 236 nových akcií, které bude představovat 2% navýšení základního kapitálu banky. Předpokládá se, že se nové akcie začnou obchodovat na vídeňské a pražské burze po udělení souhlasu regulatorních orgánů od pondělí 18. prosince 2006.

V rámci nabídky výměny akcií měli noví akcionáři Erste Bank možnost okamžitě odprodat až polovinu svých nově nabytých akcií zpět Erste Bank. V souladu s touto možností bylo bance zpět odprodáno zhruba 34 % nově emitovaných akcií Erste Bank. Zbývající akcie Erste Bank nabyté na základě výmě-ny akcií podléhají jednoroční lhůtě držení.

V důsledku nabídky odkupu zaměstnaneckých akcií BCR se podíl Erste Bank v BCR zvýšil z 61,88 % na 69,11 %. Vypořádání obchodu již probíhá. Očekává se, že celá transakce bude uzavřena 22. pro-since 2006.

„Jsme potěšeni tím, že se tak velký počet zaměstnanců BCR rozhodl stát akcionáři Erste Bank. Díky úspěšné výměně zaměstnaneckých akcií BCR za akcie Erste Bank drží nyní zaměstnanci skupiny Ers-te Bank zhruba 3 % akcií Erste Bank, z toho 1,3 % akcií drží zaměstnanci ve střední a východní Evro-pě. Učinili jsme tak významný krok k našemu cíli dosáhnout minimální 5 % majetkové účasti zaměst-nanců v naší společnosti,” uvedl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank.

Kromě emise nových akcií v souvislosti s nabídkou odkupu akcií BCR bylo v rámci programu majetkové účasti zaměstnanců MSOP vydáno dalších 62 774 akcií. Zahájení obchodování těchto akcií na vídeň-ské a pražské burze se očekává též od pondělí 18. prosince 2006. Nový celkový počet akcií Erste Bank k tomuto datu bude činit 315 305 615.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená