FinExpert.e15.cz

ERSTE BANK předkládá nabídku k odkupu zaměstnaneckých akcií Banca Comercială Română

Po dokončení koupě Banca Comercială Română (BCR) dne 12. října 2006 dnes Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) oznámila, že předkládá nabídku k odkupu zaměstnaneckých akcií BCR.

Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR, kteří nyní drží celkem 63 397 500 akcií, což odpovídá 8 % základního kapitálu, bude nabídnuta možnost své akcie buď prodat nebo vyměnit za akcie Erste Bank. Základem nabídky bude kupní cena za akcii (7,65 EUR za akcii), kterou Erste Bank zaplatila při koupi většinového podílu v BCR. Nabídková lhůta proběhne od 1. do 24. listopadu 2006. Veškeré platby a převody akcií budou dokončeny nejpozději 22. prosince 2006.

„Management skupiny Erste Bank i BCR je přesvědčen, že úspěch obou společností byl a nadále bude možný pouze tehdy, pokud budou jejich zaměstnanci silně motivováni. Máme zájem, aby se zaměstnanci podíleli na úspěchu naší banky a proto je chceme podpořit v tom, aby se stali akcionáři vlastního podniku,” uvedli ve společném prohlášení Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank, a Nicolae Danila, generální ředitel BCR. „Naším střednědobým cílem je zvýšit vlastnický podíl zaměstnanců ve skupině Erste Bank ze současných 1,8 % na nejméně 5 %,” uvedl dále Treichl.

Program majetkové účasti zaměstnanců skupiny Erste Bank s názvem „Creating Value” (Vytváření hodnoty) byl zahájen před čtyřmi roky. Tento program, kterého se budou od 2. čtvrtletí 2007 moci zúčastnit také zaměstnanci BCR, umožňuje všem zaměstnancům skupiny získat akcie Erste Bank za přednostních podmínek. 

Nabídka

Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR budou mít příležitost prodat své podíly v BCR za pevnou cenu nebo se podílet na budoucím úspěchu Erste Bank prostřednictvím výměny akcií BCR za akcie Erste Bank. Budou si tak moci vybrat jednu ze tří níže popsaných možností, případně jejich kombinaci:

A) Nabídka k odkupu za hotovost

U nabídky k odkupu za hotovost zaplatí Erste Bank stejnou cenu za akcii, jakou zaplatila Komisi rumunské agentury pro privatizaci bankovních institutů (AVAS) během privatizace. Z původní nabídkové ceny 7,65 EUR bude odečtena srážka ve výši 15 % odpovídající prémii, kterou Erste Bank zaplatila rumunskému státu za získání majoritního podílu v BCR. Cena za akcii při platbě v hotovosti tak bude činit 6,50 EUR. Erste Bank nabízí k odkupu všechny zaměstnanecké akcie BCR v roce 2006 najednou. Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR si budou moci vybrat, zda platbu obdrží v EUR nebo v RON. Pokud by byly za hotovost prodány všechny zaměstnanecké akcie BCR, zaplatila by Erste Bank celkovou kupní cenu ve výši přibližně 412 milionů EUR.

B) Nabídka k výměně akcií

Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR mohou své akcie výměnit za nově emitované akcie
Erste Bank (kótované na vídeňské a pražské burze cenných papírů s výhledem kótace na buku-rešťské burze cenných papírů v roce 2007) při směnném poměru 6:1 . To znamená, že za

každých 6 akcií BCR obdrží prodávající 1 akcii Erste Bank. Na akcionáře se vztahuje lhůta držení po dobu jednoho roku, během níž nebudou moci nové akcie Erste Bank prodat. Pokud by za ak-cie Erste Bank byly vyměněny všechny zaměstnanecké akcie BCR, znamenalo by to emisi 10 566 250 nových akcií Erste Bank.

C) Nabídka k výměně akcií s prodejní opcí

Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR, kteří se rozhodli vyměnit své akcie BCR za nově emitované akcie Erste Bank, budou mít možnost z nich až 50 % okamžitě odprodat Erste Bank za zaručenou pevnou cenu 45,90 EUR za akcii. Tato cena vychází z hodnoty akcie BCR ve výši 7,65 EUR. Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR tak mají možnost odprodat až 50 % zaměstnaneckých akcií BCR za stejně zvýhodněnou cenu jako u výměny akcií BCR za nově emitované akcie Erste Bank. Zbývající akcie Erste Bank lze po uplynutí lhůty držení po dobu jednoho roku volně prodat na kapitálovém trhu (Vídeň, Praha nebo Bukurešť po uskutečněné kótaci na bukurešťské burze).

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená