FinExpert.e15.cz

ERSTE BANK potvrzuje růstové cíle – cesta volná pro završení transakce Banca Comerciala Romana

Při příležitosti Dne kapitálového trhu, který se konal dnes v Bukurešti, potvrdila Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ,své cíle pro rok 2006 (zvýšení čistého zisku po menšinových podí-lech o minimálně 20 % oproti roku 2005). V důsledku pozdějšího uzavření transakce koupě Banca Comerciala Romana není očekáván žádný příspěvek této banky k čistému zisku koncernu. Rumunský ústavní soud dnes zamítnul stížnost proti privatizačnímu zákonu BCR a otevřel tím cestu ke schválení
a zveřejnění zákona. Dokončení transakce se tak očekává v příštích několika dnech.

Díky hospodářskému vývoji ve střední a východní Evropě, který je i přes turbulentní politický vývoj nadále pozitivní, a rovněž v důsledku navyšování úrokových sazeb v posledních týdnech, byl jako cíl pro obchodní rok 2007 definován roční nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 25 % (po zahrnutí Banca Comerciala Romana).

Management Erste Bank potvrdil rovněž růstový cíl pro období 2006-2009, a to dosáhnout průměrného ročního nárůstu čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 %. Poměr nákladů k výnosům by v roce 2009 neměl překročit hodnotu 55 %, návratnost kapitálu by v tom roce měla dosáhnout 18-20 % (po zohlednění navýšení kapitálu).

Ve druhém pololetí 2006 bude zaúčtováno několik mimořádných efektů. Na jedné straně to budou výnosy z prodejů finančních investic resp. majetkových podílů, přičemž prodej jedné podstatné majetkové účasti (6 % v jednom rakouském stavebním podniku) je ještě podmíněn schválením Úřadu pro hospodářskou soutěž EU, které se očekává v tomto čtvrtletí. Na druhé straně vznikla v důsledku probíhajícího obchodního případu, na němž je zainteresováno více stran, potřeba přecenění a tvorby rezervy, což ovlivní položky Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám a Ocenění cenných papírů. Protože by tento případ mohl vyústit v právní spor, není ještě jednoznačně vyjasněno rozdělení škody mezi zúčastněné strany. Celkově ovšem nebude ovlivněna prognóza na tento a další roky.

Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank, poukázal ve svém prohlášení na vyváženou strukturu zemí a obchodních činností, kterou banka začala vytvářet v rámci své růstové strategie od roku 1997. „V našem regionu, který i nadále vykazuje vyšší růstové tendence, než země EU-15, můžeme vyrovnávat rozdílný hospodářský i makroekonomický vývoj, aniž bychom ohrozili náš silný růst.“

V důsledku vývoje úrokové křivky a z toho vyplývajících efektů při ocenění cenných papírů nedosáhne oblast pojišťovnictví nadprůměrně dobrého výsledku minulého roku. To povede k tomu, že v oblasti Retail a nemovitosti Rakouska nebude těsně dosaženo cílené návratnosti kapitálu ve výši 11 %. Díky změnám struktury realizovaným v posledních letech se ovšem pro rok 2007 počítá s návratností kapitálu ve výši 12 %.

Management skupiny Erste Bank dále předložil zprávu o aktuálním stavu skupinových projektů, které byly zahájeny v roce 2004. Cílem těchto projektů je sjednotit procesy a obchodní modely ve skupině a dosáhnout tak žádoucích efektů na straně nákladů i výnosů. Původně uváděný příspěvek k zisku před zdaněním ve výši 210 mil. EUR od roku 2008 byla zvýšena na 270 mil. EUR, neboť byly identifikovány dodatečné výnosové potenciály v oblasti velkých korporátních klientů a v nově vzniklém projektu „Wealth Creation“ .

Pokud jde o největší trhy Erste Bank předpokládá management lokálních bank pozitivní vývoj v oblasti výnosů. Česká spořitelna těží mimo jiné ze zlepšující se úrokové situace. Právě zahájený  projekt „Česká spořitelna, banka první volby“ přispěje k dalšímu zlepšení pozice na trhu a k odhalení dalších výnosových potenciálů a přispěje ke zvýšení původně stanoveného cíle (roční nárůst čistého zisku po menšinových podílech ve výši 10 %) na více než 15 %.

Na Slovensku se podařilo více než vyrovnat odpadlé výnosy z končících, vysoko úročených státních půjček (dluhopisů) nad očekávání dobrým růstem v oblasti půjček. Odhad čistého zisku Slovenské sporitelne byl pro rok 2006 navýšen z nulového růstu na 4 %, v roce 2007 se předpokládá růst ve výši minimálně 15 %.

Maďarský program úsporných opatření k očištění státního rozpočtu přinese rozsáhlé změny v oblasti daňové a sociální legislativy, které trochu sníží růst Erste Bank Maďarsko. Díky opatřením na straně nákladů a nadále silnému růstu úvěrových obchodů by měla ziskovost banky zůstat nezměněna. V roce 2007 se očekává zvýšení čistého zisku po menšinových podílech o 20 %. 

Potvrzena byla také prognóza vývoje Erste Bank Chorvatsko, jež bude i přes další opatření Národní banky k potlačení růstu úvěrů pokračovat ve svém růstovém trendu. V podobné situaci se nachází i Erste Bank Srbsko, která by měla v příštím roce dosáhnout vyrovnaného hospodářského výsledku. 

Při příležitosti Dne kapitálových trhů byl také prezentován obchodní plán a výhled do konce roku 2006 pro společnost Banca Comerciala Romana. Čistý zisk po menšinových podílech by měl v roce 2006 dosáhnout EUR 250 mil., poměr nákladů k výnosům maximálně 53 % a návratnost kapitálu minimálně 23 %.  Na základě tohoto čistého zisku po menšinových podílech se pro období 2006 až 2009 počítá
s průměrným růstem čistého zisku po menšinových podílech ve výši více než 40 %. Na rok 2009 se po zohlednění nákladů na integraci a expanzi počítá s návratností kapitálu ve výši minimálně 35 %. Poměr nákladů k výnosům by se do roku 2009 měl snížit na zhruba 40 %, z čehož by vyplývala vyšší návratnost investic než dosud vykazovaných 10 %.

Prezentace k jednotlivým trhům naleznete na naší homepage.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená