FinExpert.e15.cz

ERNST & YOUNG: V podnikových kombinacích se chystají velké změny

Novela mezinárodních účetních předpisů, jejímž cílem je posílit transparentnost podnikových akvizic, významně ovlivní nejen účtování těchto transakcí, ale i jejich realizaci. Už dnes je zřejmé, že společnosti sestavující účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) budou muset každou akvizici pečlivě naplánovat a připravit, upozorňuje Ernst & Young.

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala novelizovaná ustanovení upravující podnikové kombinace a transakce s nekontrolními (dříve menšinovými) podíly, která budou mít v řadě ohledů závažný dopad. Novela nabude účinnosti až 1. července 2009, nicméně společnosti s ní musí počítat i u transakcí sjednávaných před tímto datem. Zvláště pokud je pravděpodobné, že je nestihnou před tímto datem dokončit.

„Každá společnost, která o podnikové kombinaci uvažuje, by se měla s novými požadavky nejprve důkladně seznámit, protože změny mohou mít vliv i na řadu jiných oblastí, mimo jiné i na podmínky úvěrových smluv, kriteria odměňování managementu nebo používaná výkonnostní kriteria,“ upozorňuje Will Rainey, ředitel globální divize Ernst & Young pro IFRS. „Některým negativním dopadům novely se bude možné vyhnout pečlivým strukturováním akvizice. S tím je ale třeba začít včas, již při sjednávání transakce.“

Jednou z významných změn, které novela přináší, je účtování výdajů souvisejících s transakcí (například honorářů právních zástupců a jiných poradců). Tyto výdaje se budou nově účtovat přímo do nákladů. Další změna se týká strukturování ceny akvizice. Jestliže původní vlastníci zůstanou ve společnosti i po akvizici jako její zaměstnanci, budou se jim vyplácené částky většinou považovat za mzdu, nikoli za součást akvizice. Všechny tyto aspekty bude management nabyvatele muset pečlivě zvážit, pokud si nechce do budoucna připravit nepříjemná překvapení.

„V praxi se u akvizic běžně setkáváme s tím, že část ceny za akvizici je podmíněná a je splatná až po určité době,“ říká Petr Vácha, který vede expertní skupinu pro IFRS v pražském zastoupení Ernst & Young. „Podle novely bude nyní nutné reálnou hodnotu podmíněného plnění stanovit již k datu akvizice. Související závazek bude pravděpodobně finančním závazkem, který se bude přeceňovat na reálnou hodnotu a jeho hodnota bude tedy kolísat a ovlivňovat výsledek v dalších letech po akvizici. Proto bude třeba věnovat struktuře podmíněného plnění náležitou pozornost.“

Největší dopad bude mít novela v případech, kdy nabyvatel získá nad nabývanou společností kontrolu, ale jeho majetkový podíl bude menší než 100 %. Nově si totiž bude moci vybrat, jakým způsobem ocení nekontrolní podíl. Jestliže se rozhodne pro oceňování reálnou hodnotou, vykáže goodwill fakticky v částce odpovídající hodnotě celého podniku, nikoli pouze poměrnou část připadající na vlastní majetkový podíl nabyvatele. Ale pokud ocení nekontrolní podíl poměrně podle podílu na čistém obchodním jmění nabývané společnosti, což je dosavadní praxe, vykáže mnohdy goodwill podstatně nižší.

„Na první pohled se výběr té či oné oceňovací metody může zdát nepodstatný, ale je tu jedno velké úskalí,“ varuje Will Rainey. „Jestliže nabyvatel posléze získá celých 100 %, nemůže už goodwill dodatečně navýšit. Takže pokud management do budoucna počítá s tím, že získá společnost celou, je lepší nekontrolní podíl ocenit reálnou hodnotou. I když tím odkryje karty.“

Změny, které novela přináší, ovlivní i obsah účetních závěrek. „Bude v nich nutné uvádět podrobnější informace o předpokladech, z nichž účetní jednotky při účtování a oceňování vycházely,” uzavírá Will Rainey.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená