FinExpert.e15.cz

ERNST & YOUNG: Škody způsobené padělaným zbožím dosahují 35 miliard euro

Spotřebitelé si související rizika uvědomují, nákup padělaných výrobků však přesto pokládají za tolerovatelný prohřešek.

Šířením padělaného zboží vznikají evropským výrobcům spotřebního zboží škody za více jak 35 miliard euro ročně, což odpovídá přibližně dvěma procentům z celkové výše společného ročního obratu všech těchto výrobců. „Zatímco spotřebitelé považují nákup padělaných produktů za společensky tolerovaný prohřešek, mnoho podniků tento jev hodnotí jako vážnou hrozbu. Riziko padělání zboží vzrůstá úměrně s hodnotou dané značky,“ upozorňuje Jan Fanta, senior partner české pobočky Ernst & Young pro služby podnikového poradenství a řízení rizik.

S falzifikáty se pravidelně potýkají dvě třetiny dotazovaných subjektů. Nejčastější jsou padělky oblečení a módních doplňků, cigaret, audiovizuálních nosičů a farmaceutik. Stále více se ale objevují i falzifikáty v potravinářském průmyslu. Celní úředníci států Evropské unie zajistili v roce 2007 přes 79 milionů kopií a padělaného zboží. Výrobci v rámci všech sledovaných skupin výrobků přitom počítají s dalším nárůstem této hrozby.

Spotřebitelé z nákupu padělků ani jeho následků strach nemají

Každý čtvrtý dotazovaný spotřebitel již plagiáty určitého zboží někdy zakoupil. Nahrává jim k tomu i fakt, že velká část padělků už je laiky nerozpoznatelná od originálu. Především však koupě padělaných značkových výrobků většině společnosti nevadí – devět z deseti lidí je přesvědčeno, že nákupem padělku by jejich pověst v očích přátel či známých žádným způsobem neutrpěla. „Naše studie dokazuje, že stále více zákazníků plagiáty cíleně nakupuje, přestože si jsou vědomi možných rizik,“ komentuje tuto situaci Fanta: „Zatímco většina padělků luxusního zboží má původ v Číně, padělky potravin se rekrutují převážně ze zemí východní Evropy. Právě u nich navíc jejich konzumentům hrozí i zdravotní rizika.“

Průzkum navíc ukazuje, že spotřebitelé jsou si rizik, spojených s nákupem a používáním padělků dobře vědomi. Na 67 procent účastníků výzkumu bere v potaz riziko nehody, k níž by mohlo dojít v důsledku zpracování materiálů podřadné kvality. Možnou újmu na zdraví v souvislosti s plagiáty zcela nevylučuje 61 procent respondentů, přičemž 48 procent z nich počítá s riziky finančního charakteru. Dalším 74 procentům spotřebitelů je zřejmé, že na výrobě a distribuci padělaných produktů se podílejí zločinecké skupiny a 79 procent nepochybuje o návazném zanedbávání pracovních podmínek a nulových ohledech na životní prostředí při jejich výrobě.

Ochranu značky je třeba řešit systematicky a preventivně

Výrobci spotřebního zboží stále vidí primární odpovědnost za potírání pirátství a výroby padělků na straně státu. Chtějí-li se však před napodobováním výrobků bránit, je nutné, aby k ochraně své značky přistupovali systematičtěji. Většina evropských producentů značkových výrobků sice přijala rozsáhlá opatření týkající se boje proti plagiátorství, jedná se však převážně o dílčí kroky omezené na jednotlivá oddělení, které postrádají jakoukoliv systémovou oporu. „Úspěšná ochrana značky vyžaduje sloučení sporadických opatření do uceleného procesu a průběžné sledování účinnosti zaváděných mechanizmů. Takový proces by měl tvořit pevnou součást managementu rizik,“ dodává Petr Knap partner oddělení Podnikového poradenství a řízení rizik Ernst & Young. „Je také potřeba zdůraznit, že správně nastavené řízení rizik vstupuje do hry mnohem dříve, před samotným vznikem škody. Plně účinné může být pouze tehdy, chápeme-li management rizik jako věc prevence.“

Více o studii

Firma Ernst & Young zkoumala postoje 2 500 spotřebitelů z celé Evropy k padělkům nejrůznějších značek  a výrobků. Prostřednictvím analýzy tohoto trendu autoři studie rovněž zjišťovali, do jaké míry mají prodeje padělků vliv na vybraných 27 evropských výrobců spotřebního zboží.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená