FinExpert.e15.cz

ERNST & YOUNG: Převodní ceny představují pro nadnárodní společnosti finanční riziko

Finanční úřady se stále více zaměřují na zkoumání převodních cen - nadnárodním společnostem tak rostou náklady na dodržování příslušných daňových předpisů.

Podle globálního průzkumu o převodních cenách, který firma Ernst & Young uskutečňuje každé dva roky, se87 % z celkového počtu 850 dotazovaných nadnárodních společností domnívá, že převodní ceny představují při sestavování účetní závěrky riziko. Vzhledem k vývoji účetního výkaznictví totiž vzrostly i zákonné požadavky na tuto oblast.

„Minimalizace rizika převodních cen je klíčovou oblastí, kterou se zabývá přímo vedení společností a jejich auditové výbory. Dochází ke stále užší spolupráci celních a finančních úřadů včetně přeshraniční spolupráce a zavádění nových předpisů. Nadnárodní společnosti chtějí mít jistotu, že převodní ceny jsou v souladu s daňovými předpisy,“ uvádí Libor Frýzek, vedoucí oddělení daňového poradenství Ernst & Young v České republice.

Míra vnímání rizik spojených s převodními cenami se v jednotlivých odvětvích výrazně liší.
53 % respondentů v telekomunikacích, 48 % respondentů ve farmaceutickém a 45 % respondentů v biotechnologickém průmyslu odpovědělo, že problematika převodních cen pro ně představuje největší finanční riziko.

„Společnosti potřebují řídit finanční rizika se zvýšenou přesností. S rostoucími požadavky na dokumentaci převodních cen se stupňují i požadavky na nadnárodní společnosti, aby aktivně vykazovaly a obhájily své daňové pozice. To je obzvláště důležité v době, kdy se zvyšuje pravděpodobnost kontroly převodních cen,“ dodává Jiří Teichmann, manažer oddělení daňového poradenství Ernst & Young v České republice.

Více než polovina respondentů (53 %) uvedla, že náklady na dodržování daňových předpisů týkajících se převodních cen vzrostly. To představuje významný nárůst oproti roku 2005, kdy pouze 29 % dotazovaných mateřských společností připustilo růst nákladů na finanční výkaznictví v důsledku vývoje právních předpisů.

Sbližování celních a daňových úřadů

Sbližování celních a daňových úřadů se v mnoha zemích podepsalo na složitosti dodržování právních předpisů v oblasti převodních cen. Průzkum ukazuje, že pouze polovina nadnárodních společností koordinuje své interní celní systémy a systémy převodních cen.

„Je to překvapivé, protože třetina respondentů z mateřských nadnárodních společností uvedla, že během daňové kontroly převodních cen si byli vědomi výměny informací mezi daňovými a celními úřady,“  říká Libor Frýzek a upozorňuje: „Nedostatečná koordinace interní celní a daňové problematiky v nadnárodních společnostech od našeho průzkumu v roce 2005 ještě vzrostla. Pravděpodobně se jedná o důsledek podcenění spolupráce celních a daňových úřadů, jak na úrovni národní, tak i nadnárodní. Velmi bychom tudíž uvítali mezinárodní dialog a diskusi na toto složité téma.“

Průzkum ukazuje, že u 19 % respondentů došlo ke zpochybnění celní hodnoty zboží, jehož základem byly převodní ceny a naopak. Ve 44 % těchto případů nemělo navýšení celní hodnoty zboží (a nákladů) za následek související úpravu (snížení) daně z příjmů právnických osob.

Převodní ceny představují nejvýznamnější problém pro 76 % farmaceutických společností, což představuje 19% nárůst ve srovnání s rokem 2005. Tyto společnosti jsou s téměř dvojnásobnou pravděpodobností vystaveny daňovému doměrku převodních cen v porovnání s ostatními odvětvími. Respondenti z farmaceutických mateřských společností připustili, že 56 % kontrol převodních cen od roku 2003 skončilo doměrkem.

Mezi další sektory, kde je problematika převodních cen velmi důležitá, patří automobilový průmysl, biotechnologie, spotřební zboží a telekomunikace.

Další klíčová zjištění průzkumu:

  • 40 % všech respondentů považuje problematiku převodních cen za nejdůležitější daňovou otázku;
  • 65 % respondentů je toho názoru, že dokumentace k převodním cenám je v současnosti mnohem důležitější, než tomu bylo před dvěma lety. Avšak pouze jedna třetina nadnárodních společností vytváří dokumentaci k převodním cenám na základě jednotného a globálně koordinovaného přístupu; 
  • Více než polovina (52 %) všech respondentů od roku 2003 podstoupila kontrolu převodních cen, 27 % z nich bylo ukončeno daňovým doměrkem. Na základě zkušeností s kontrolami se 72 % těchto respondentů domnívá, že úroveň znalostí problematiky převodních cen ze strany finančních úřadů je „dobrá“ až „velmi dobrá“;
  • Pouze 21 % respondentů využívá možností závazného posouzení převodních cen správcem daně. 86% z těch, kteří závazné posouzení využívají, by tohoto nástroje využila znova;
  • Téměř ve 40 zemích světa nyní existují efektivní pravidla dokumentace převodních cen a očekává se, že Čína, Irsko a Rusko tato pravidla v nejbližší době zavedou.
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená