FinExpert.e15.cz

ERNST & YOUNG: Manažeři českých podniků nejsou spokojeni s reálnou vymahatelností zákonů a opatření zaměřených na boj proti korupci

Korupce zůstává celosvětově závažným problémem. Dobrou zprávou však je, že vliv a rozsah protikorupční legislativy se za uplynulých pět let celosvětově výrazně zvýšil. Alespoň dle mínění 70 % účastníků nejnovějšího globálního průzkumu, který mezi téměř 1200 představiteli významných podniků ve 33 zemích provedla společnost Ernst & Young. V případě České republiky je však s vymahatelností protikorupční legislativy a nařízení spokojeno pouze 6 procent dotázaných.

„Soustředili jsme se zejména na povědomí řídících pracovníků o předpisech a právních procedurách,“ upřesnil Markus Lohmeier, vedoucí oddělení investigativních služeb a řešení sporů ze společnosti Ernst & Young pro Českou republiku a oblast střední Evropy.

Z průzkumu vyplývá, že jeden ze čtyř manažerů se v průběhu předcházejících dvou let setkal v rámci své společnosti s uplácením či korupcí. Překvapivě čelné místo mezi všemi oblastmi zaujímá Japonsko, kde se s uplácením nebo korupcí v nedávné době potýkalo na 72 % respondentů. Jak studie dále naznačuje, 23 % řídících pracovníků ví o případech, kdy byli pracovníci jejich firmy požádáni o úplatek, aby získali zakázku či si udrželi klienta. 18 % dotázaných pak uvedlo, že v minulosti jejich firma přišla o zakázku ve prospěch společnosti, jež uplácela.

Přes dvě třetiny všech dotazovaných pokládá úroveň uplatňování zákonů a předpisů týkajících se úplatkářství a korupce ve své zemi za přijatelnou. Přibližně 40 % by míru vymáhání práva v této oblasti označilo dokonce za značně vysokou. Uvedená čísla se překvapivě shodují napříč jednotlivými hospodářskými sektory i spektrem zastávaných pracovních pozic respondentů.

Situace v České republice

Zatímco v celkových výsledcích není vymáhání protikorupčního práva považováno za problém, o situaci v České republice přinášejí výsledky průzkumu mnohem kritičtější obraz. Přestože se 40 % manažerů českých podniků domnívá, že vymáhání práva se v porovnání s obdobím před pěti lety zlepšilo, celých 82 % respondentů jej stále považuje za nedostatečné.

„Bez ohledu na tuto převládající nedůvěru v účinnou vymahatelnost pouze 14 % účastníků průzkumu z České republiky uvedlo, že jejich společnost měla co do činění s výskytem korupce nebo uplácení v předcházejících dvou letech. Jedna pětina respondentů údajně byla někdy požádána o úplatek v souvislosti s udržením či získáním pracovních zakázek a 24 % dotázaných tvrdí, že v minulosti prohráli boj s konkurenční společností, která uplácela,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka oddělení řízení rizik a podnikového poradenství pro střední Evropu a dodává: „V těchto údajích se sice nijak nelišíme od dalších sousedních zemí, oproti vyspělým zemím jsou však tato čísla stále dvojnásobná, a s tím bychom se neměli smiřovat.“

„V případě obvinění z úplatkářství nebo korupce řadí Češi k nejzávažnějším důsledkům především náklady na uplatňování právních předpisů, ohrožení dalšího rozvoje firmy a zamezení vstupu na trhy. Celosvětově byly nejčastěji uváděnými negativními dopady pokuty a penále a zamezení vstupu na určité trhy. Oba tyto aspekty zmínila ve svých odpovědích téměř polovina účastníků průzkumu. Otázka pokut a penále mnohem více znepokojuje firmy ve Spojených státech, Japonsku a Velké Británii,“ dodává Lohmeier.

Jak dokládají i další průzkumy Ernst & Young v oblasti interního auditu, vedení společností očekává, že oddělení interního auditu bude hrát důležitou roli při prevenci a odhalování podvodů. Mezi účastníky průzkumu z ČR však vůči odhalování korupčních praktik prostřednictvím interního auditu převládá značná skepse. V Česku hodnotí výsledky interních auditorů pozitivně pouze 26 % respondentů (ve srovnání s 72 % globálně). Podle některých je však situace u nich ve společnosti lepší: 42 % se domnívá, že pracovníci oddělení interního auditu jejich společnosti jsou si dostatečně vědomi veškerých rizik a souvisejících ukazatelů (oproti 73 % odpovědí všech dotazovaných).

Za nejdůležitější opatření v boji s úplatkářstvím považují Češi přísnější dohled nad prováděním rozsáhlých finančních transakcí, při nichž je riziko korupce vyšší. „Tvrdší kontroly a dostatečná legislativa jsou samozřejmě důležité, nicméně čeští manažeři by neměli zapomínat, že nezbytnou součástí je systém vzdělávání, obecné povědomí, odborná příprava a firemní kultura. Všechny tyto faktory je třeba považovat za zásadní a nemůžeme je v žádném případě opomíjet,“ uzavírá Magdalena Souček.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená