FinExpert.e15.cz

ERNST & YOUNG: Banky a řízení kreditního rizika v období finanční krize

Jaké možnosti mají banky pro zajištění stávajících i budoucích úvěrů?

Praha, 22. ledna 2009 Současná ekonomická situace vede management bank k přehodnocování střednědobých i dlouhodobých finančních plánů. Na řadě je prověření hodnoty zástav a podrobné analýzy úvěrů nebo klientů. Banky se letos pravděpodobně ještě více zaměří na kontrolu úvěrového rizika v období před poskytnutím úvěru a pečlivé využívání kreditních scoringů a ratingů, které určují rozhodnutí o přidělení úvěru, výši úvěrového rámce a také výši úrokové míry poskytnutých úvěrů.

Úvěry se firmám nejčastěji udělují na základě kredibility společnosti a její schopnosti splácet, finančních plánů společností a hodnoty poskytnutých zástav. Hodnota některých zástav, a to včetně nemovitostí, se může v dobách ekonomické turbulence vyvíjet nepříznivě, a zabezpečení úvěru se tak může v současnosti zhoršovat. I klesající hospodářské výsledky či akciový kapitál firem mohou znamenat v některých případech porušení podmínek úvěrové smlouvy. V takové situaci je vhodné prověřit, zda-li se jedná o jednorázové, dočasné nebo trvalé porušení podmínek úvěrové smlouvy. Pokud je trvalé a splatnost úvěru je ohrožena, je obvykle na řadě detailní analýza schopnosti společnosti situaci zvládnout, a v případě neschopnosti dostát závazkům pak typicky rozbor scénářů restrukturalizace úvěru, případně restrukturalizace klienta, s ohledem na to jaký scénář přinese věřiteli zpět největší hodnotu,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner pro transakční poradenství Ernst & Young.
 
Nepříznivý trend v odvětví nebo stále méně spolehlivé plnění úvěrových podmínek ze strany klienta jsou také indikátory možných budoucích problémů a měly by v optimálním případě vést k opatřením pro bezpečnější úvěrování – například zefektivnění nakládání klienta s pracovním kapitálem nebo s investovaným kapitálem vůbec. Tato zefektivnění vedou ke zvýšení hodnoty či bezpečnější návratnosti pro obě stany,“ vysvětluje Vladislav Severa.
 
Prvním krokem pro zajištění investic banky – ještě než vůbec dojde k poskytnutí úvěru, znehodnocení zástav nebo neplnění úvěrových podmínek – bývá ovšem rating potenciálních klientů, tzv. kreditní scoring u fyzických osob nebo interní rating v případě firemních klientů. Výsledek obvykle určí, zda-li žadatel úvěr získá, přičemž u některých bank určuje i výši úvěrového rámce a úrokové míry. Scoring a rating jsou často sofistikované statistické modely, jejichž jádrem je score karta. Ta v klasické podobě obsahuje sociodemografické parametry klienta, monitoruje jeho finanční situaci, specifické rysy úvěru, typ zajištění a ideálně i makroekonomické ukazatele.
 
I když v současné době české banky nezaznamenávají takové otřesy jako banky v USA a v západní Evropě, je nezbytné, aby banky své modely kreditního rizika  posuzovaly s vědomím, že může dojít ke krizi a že i dříve bezproblémoví klienti mohou mít nečekaně v období krize problémy se splácením. Po poskytnutí úvěru a při úvěrových ztrátách je již pozdě a změna modelu nemůže negativní dopad ovlivnit,“ říká Pavel Riegger, senior manager pro služby řízení finančních rizik Ernst & Young.
 
Model kreditního rizika prochází životním cyklem, jehož nedílnou součástí je kromě vývoje (návrhu score karty) i její validace, nejlépe nezávislá na vývoji, a její kalibrace na kvantifikovatelnou míru rizika, např. na pravděpodobnost selhání klienta.
 
“V České republice probíhal vývoj score karet v posledních letech ve zcela odlišných ekonomických podmínkách, které již za současné situace neplatí, a predikce scoringových či ratingových modelů tak mohou být v současnosti méně spolehlivé,říká Luboš Prchal, senior konzultant společnosti Ernst & Young.  
 
Jen pravidelná validace a kalibrace zajistí správné a dostatečně spolehlivé chování score karty a její věrohodnost pro obchodní rozhodování. Modely by rovněž měly procházet tzv. stresovým testováním, které slouží k navození extrémních situací jako je například současná finanční krize a otestování chování score karty za těchto extrémních podmínek. Banky by tak měly být dostatečně připraveny na dopady krize a dále by měly mít připravené kontrolní mechanismy pro včasné zastavení krizové situace, například zastavení zhoršujícího se produktu.
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená