FinExpert.e15.cz

Elektronický podpis bude od září na poště a za babku

Česká pošta získala akreditaci k vydávání elektronických podpisů. Její nedávná slova, že podpis bude na každé poště se tak stanou realitou. Máme pro vás kompletní přehled, jak bude služba fungovat a kolik za to zaplatíte.
Elektronický podpis bude od září na poště a za babku

Začne konkurence

Podle ministerstva informatiky by cena elektronického podpisu by měla výrazně poklesnout. Dosud téměř monopolní První certifikační autoritě (I.CA) totiž bude konkurovat Česká pošta, která od ministerstva získala certifikát. Kromě elektronického podpisu bude pošta vydávat i tzv. elektronické značky.

Cena bude nízká, kvalita se zvýší

Současná cena elektronického podpisu je kolem 700 Kč, ovšem pošta tento podpis bude od září nabízet za cenu, která nepřekročí 190 Kč. Právě vysoká cena je jednou z hlavních překážek většího rozšíření el.podpisu.

Náměstek ministryně Vladimír Hořejší uvedl, že předpokládá zvýšení konkurence a tedy i dostupnosti a kvality nabízených služeb. Rovněž se domnívá, že by tak neposlední řadě mohla i výrazné klesnout cena. Lze předpokládat, že dojde k zásadnímu rozvoji v používání elektronických podpisů. Podle Digiwebu.cz o vydávání podpisu usiluje i společnost eIdentity, která převzala řešení od firmy KPNQwest a nyní vydává nezaručené certifikáty například pro banky.

Zaručený elektronický podpis vytváří výhradně fyzická osoba, přičemž se předpokládá, že se před podepsáním datové zprávy seznámila s jejím obsahem.

Výpis z obchodního rejstříku zajístí elektronická značka

Pošta bude nabízet i elektronické značky, které označují zprávu automaticky, bez zásahu označující osoby. Používání elektronických značek bude přínosné tam, kde je ze zákona nezbytné důvěryhodným způsobem označovat velké objemy datových zpráv v relativně krátkém časovém období a vytváření zaručeného elektronického podpisu pro každou datovou zprávu by bylo z hlediska časového, personálního a finančního nadbytečně náročné. Předpokládá se, že elektronické značky budou využívány v agendách týkajících se například celních řízení, při vydávání ověřených výstupů z úředních registrů, správcem portálu veřejné správy při potvrzování dodání zprávy příjemci, při potvrzování přijetí zpráv elektronickými podatelnami, pokud přijímají velké objemy datových zpráv apod.

Pošta je první poskytovatel, který bude elektronické značky nabízet. Elektronické značky jsou přínosné tím, že mohou být jimi označovány datové zprávy tak, že je pouze iniciována funkce prostředku, který je vytváří, a označování datových zpráv může probíhat bez další přímé součinnosti označující osoby, tj. automatizovaně. Označující osobou může být kromě fyzické osoby i právnická osoba nebo organizační složka státu.

Od září na velkých poštách, později na každé

Pošta bude moci certifikáty k elektronickému podpisu vydávat v pobočkách v sedmi velkých městech. Certifikační služby České pošty budou od 1. září zajišťovat pobočky v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Ostravě a Brně. Do konce roku by kontaktních míst mělo být celkem 70.

Jak to bude fungovat?

Níže uvedené postupy budou popsány v připravované příručce pro zákazníky PostSignum QCA.

Vygenerování klíčů a žádosti o certifikát

Žadatel o certifikát si vygeneruje dvojici klíčů a elektronickou žádost o certifikát ve formátu PKCS#10. Žádost uloží na disketu. Na stránce Generování žádostí o certifikát lze vygenerovat klíče i žádost přímo prostřednictvím Internet Exploreru nebo si stáhnout nástroj PostSignum Tool.

Uzavření smlouvy o poskytování certifikačních služeb a vydání certifikátu

Fyzické osoby vyplní objednávku certifikačních služeb. Objednávka se podepisuje až na kontaktním místě před pracovníkem České pošty. Žadatel se dostaví na kontaktní místo s dvěma doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, jiný doklad s fotografií), vyplněnou objednávkou a disketou s uloženou žádostí o certifikát. Po uzavření smlouvy je fyzická osoba ihned zavedena do systému a je jí vydán certifikát. Uskuteční se proces vydání certifikátu, který je zakončen sepsáním protokolu o vydání certifikátu. Žadateli je vydaný certifikát uložen na disketu. Fyzická osoba zaplatí za vydaný certifikát v hotovosti na kontaktním místě. Během ověřování identity jsou okopírovány osobní doklady žadatele, pomocí nichž byla ověřena jeho totožnost. Tuto povinnost ukládá zákon o elektronickém podpisu (§6, bod 5).

Instalace vydaného certifikátu

Certifikát se nainstaluje do aplikace, v níž byly vygenerovány klíče. Nejedná-li se o aplikaci, kde se klíče a vydaný certifikát budou používat, provede se jejich export do souboru a následné natažení do cílové aplikace.

Obnova certifikátu

Platnost certifikátu je jeden rok. V dostatečném předstihu si musí žadatel požádat o obnovu certifikátu. Obnova certifikátu je totožná s vydáním prvního certifikátu. Se žadatelem je uzavřena nová smlouva a následně je vydán certifikát. Při uzavírání smlouvy musí žadatel pro ověření předložit smlouvu k původnímu certifikátu.

Zneplatnění certifikátu

Přese všechna opatření může být žadatel okolnostmi přinucen k podání žádosti o zneplatnění certifikátu (např. z důvodu kompromitace soukromého klíče, poruchy počítače apod.) Žadatel kontaktuje (osobně, telefonicky, e-mailem) v pracovní době libovolné kontaktní místo. Oprávněnost žádosti o zneplatnění je ověřena znalostí hesla pro zneplatnění. Zná-li žadatel heslo pro zneplatnění certifikátu, je certifikát ihned zneplatněn. Pokud je nezná, musí se osobně dostavit s dokladem totožnosti na libovolné kontaktní místo a zde sepsat písemnou žádost o zneplatnění. Mimo pracovní dobu kontaktních míst lze využít Nonstop zneplatňující službu. I zde platí stejné požadavky na ověření žadatele.

Další článek


 

celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Na stránkách <a rel="nofollow" href="http://www.d...
E-podpis
19. 7. 2011, 01:32
Re: Diskety ??? Pouze diskety ....
t
9. 8. 2005, 12:05
Re: Diskety ??? Pouze ....
Dalibor Chvátal
6. 8. 2005, 19:13
Re: Diskety ??? Pouze diskety ....
Marek
5. 8. 2005, 22:33
Diskety ??? Pouze diskety ??
Marek
5. 8. 2005, 22:30

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená