FinExpert.e15.cz

Elegantní řešení obchodních sporů

Rozhodčí doložka získala v očích veřejnosti špatnou pověst a to zejména v souvislosti spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními společnostmi.
Elegantní řešení obchodních sporů

Je ale rozhodčí doložka opravdu veskrze špatná, jak se o ní mluví? Samozřejmě, že ne. Žádný zákon, zákon o rozhodčí doložce nevyjímaje, nevzniká apriori s úmyslem kohokoli poškodit nebo někoho zvýhodnit na úkor jiného subjektu. Podle „Rozhodčího soudu při IAL SE“ by rozhodčí doložka měla představovat jakousi alternativu k eventuální soudní při.

Jde o to, aby kvůli nákladům na soudní řízení a jeho průtahům, nepozbylo řešení sporu smysl. Rozhodčí řízení předpokládá dohodu sporných stran o tom, že jejich spor rozhodne nikoliv soud, ale rozhodce. Jedná se většinou o rychlý a elegantní způsob řešení sporu, který je navíc úsporný z hlediska času i nákladů.

Rozhodčí doložky jsou užitečné ve vztahu mezi podniky

V obchodní praxi jsou rozhodčí doložky rychlou a efektivní cestou k řešení případných sporů hlavně v rámci mezifiremních obchodních vztahů. Jak říká Martin Kohout z Rozhodčího soudu: „Odpadají tak zejména složitá řešení s aplikací obchodního práva.“ Rozhodčí doložka se v praxi často vztahuje na zvolení stálého rozhodčího soudu, který má jakožto stálá instituce svůj konstantní rozhodčí statut a řád, potřebný administrativní aparát a spory rozhoduje ve větším rozsahu.

Jako příklad takové rozhodčí doložky možno uvést: „Veškeré spory o majetkové nároky vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní ve věcech, ve kterých by jinak byl rozhodcem příslušný soud, budou rozhodovány s konečnou platností podle rozhodčího řádu Mezinárodního rozhodčího soudu při IAL SE jedním nebo třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto řádem”.

Mezi podnikatelem a spotřebitelem může nastat problém

Problémy ovšem mohou vzniknout, a také často vznikají, mezi podnikatelem a spotřebitelem. Spotřebitel se může při podepsaném souhlasu s dodatkem o rozhodčí doložce dostat do nevýhodně podřízené pozice. Souhlasí-li spotřebitel s tím, že bude případný spor rozhodovat někdo, kdo hájí zájmy podnikatele, je o výherci sporu de-facto rozhodnuto předem.

Tady je ovšem na vině neznalost pojmu „rozhodčí doložka“ ze strany spotřebitele a zneužití této neznalosti ze strany podnikatele. Nejčastěji ze strany už výše zmíněné nebankovní instituce půjčující peníze. Pokud spotřebitel poruší smluvní podmínky, musí zaplatit mnohdy tvrdé sankce nebo počítat s exekucí právem navrženou rozhodcem. Neboť i zde platí, že neznalost neomlouvá a je jen chybou spotřebitele, že podepsal pro něj tak nevýhodné podmínky.

Žádejte nezávislého rozhodce

Nutno říci, že podle připravované novelizace zákona má být rozhodčí doložka v současné podobě ve spotřebitelských smlouvách nepřípustná. Rozhodce v ní nesmí být jmenován předem. Zároveň by nezávislým rozhodcem mohl být pouze kvalifikovaný odborník v oboru práva. Tím se má zamezit zejména stavění dlužníka do absurdně nevýhodné pozice vůči věřiteli. Pokud podepisujete rozhodčí doložku, zajímejte se o to, kdo bude případný spor rozhodovat. Při podpisu rozhodčí doložky se totiž zbavujete možnosti dovolat se soudu a jeho nestranného rozhodnutí.

Obě smluvní strany by se tudíž měli shodnout na osobě, o které si jsou jisti, že případný spor vyřeší v zájmu obou stran. Nebo se obrátit na oborníka v rozhodcovské činnosti. Rozhodčí doložka, ve které všechny spory vzniklé ze smlouvy rozhodne rozhodce jmenovaný do funkce předsedou mezinárodního Rozhodčího soudu, zajistí oběma smluvním stranám nezávislé, rychlé a efektivní vyřešení případného sporu. A to nejen ve spotřebitelských smlouvách, ale hlavně v oblasti smluv mezinárodních obchodních vztahů.

Rozhodčí řízení vs. Soudní řízení

Rychlost

Spory v rozhodčím řízení jsou na rozdíl od soudního řízení rozhodovány během několika týdnů.

Neveřejnost

Neveřejné rozhodčí řízení je vítané zejména v obchodních sporech.

Neformálnost

Rozhodčí řízení není tak formální jako řízení soudní. Projednáváním sporu na základě písemných podkladů odpadají zbytečná ústní jednání.

Hospodárnost

Rozhodčí řízení vedené u mezinárodního Rozhodčího soudu při AL SE je několikanásobně méně nákladné než soudní řízení.

Vykonavatelnost

Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve většině států světa. Vykonavatelnost rozhodčích nálezů je tak lepší než u rozsudků státních soudů.

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Chápu, že u neplatičů nemá rozhodčí doložka zrovna d...
a
13. 7. 2011, 10:39
Mícháte hrušky s jablky. A navíc jste úplně vedle. O...
ExFun
11. 7. 2011, 08:23
Nechapu, jak muze byt rozhodci dolozka vubec legalni...
Noxik
9. 7. 2011, 09:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená