FinExpert.e15.cz

Dvojciferný nárůst objemu plateb společnosti MasterCard Europe pokračuje i ve třetím čtvrtletí 2007

Praha 6. listopadu 2007 –MasterCard Worldwide zveřejnila evropské výsledky za 3. čtvrtletí roku 2007. V meziročním porovnání dosáhla společnost dvojciferného růstu objemu plateb kartami MasterCard (16,1 %), objemu nákupů  (16,8 %), počtu transakcí realizovaných u obchodníků (13,9 %), počtu hotovostních transakcí (11,2 %) i počtu vydaných karet (19,3 %).


K 30. září 2007 bylo partnerskými bankami v Evropě vydáno celkem 172 miliónů karet MasterCard (bez značek Maestro a Cirrus). Držitelé karet ve 3. čtvrtletí 2007 realizovali v Evropě 1,5 miliónu nákupních transakcí.  Akceptační síť karet MasterCard dosáhla během třetí čtvrtletí roku 2007 osmi miliónů míst.

„V Evropě se nám nyní daří velmi dobře,  jeden úspěch střídá druhý. Je třeba zdůraznit, že evropský výkon je i nadále hlavním motorem celosvětového úspěchu MasterCard Worldwide,“ řekl Javier Perez, prezident společnosti MasterCard Europe.


„Snaha zůstat v čele produktových inovací je základem našeho úsilí v Evropě – chceme poskytovat zákazníkům z celého regionu nejmodernější platební produkty, které by současně přinášely hodnotné výhody pro obchodníky a zároveň maximálně zjednodušovaly život spotřebitelům. Jako jeden z mnoha příkladů lze uvést systém bezkontaktních plateb PayPass, který se v současné době zavádí v řadě evropských zemí, přičemž nejdále jsme zatím na britském trhu,“ dodal Perez.
V Evropě meziročně vzrostl počet karet Maestro o 4,8 % a přesáhl hranici 295 milionů karet. Spotřebitelé mohou prostřednictvím karet Maestro nakupovat nyní na více než 6,7 milionech obchodních míst po celé Evropě.


„Česká republika patří mezi evropské země, ve kterých stále více platebních karet MasterCard a Maestro nahrazuje hotovostní transakce a karty se tak stávají součástí každodenního života svých držitelů.  Nárůst počtu vydaných karet MasterCard symbolicky podtrhuje také milion karet ze strany hned dvou tuzemských vydavatelů – Société Générale a GE Money – který jsme v uplynulém čtvrtletí oslavili,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. „Čeští držitelé platebních karet velmi pozitivně vnímají nové služby a technologické novinky, které mohou rozšířit funkčnost a výhody platebních karet. Rozšíření funkčnosti platebních karet společně s edukací zároveň patří mezi priority společnosti MasterCard na místním trhu,“ dodal Ján Čarný.


V hodnoceném čtvrtletí dosáhla společnost MasterCard v Evropě řady významných obchodních úspěchů:

•    pokračuje zavádění platebního systému MasterCard PayPass na dalších místech – pilotní projekty běží v Itálii ve spolupráci s Banco Posta a ve Španělsku s Caja Segovia; ve Velké Británii společnost MasterCard u příležitosti spuštění systému bezkontaktních plateb „vydláždila“ slavný londýnský most Millennium Bridge napodobeninami bankovek a mincí v hodnotě miliónu liber jako symbol cesty do budoucnosti bez hotovosti;
•    The Allied Irish Bank se rozhodla převést celé své portfolio debetních a bankomatových karet z místní značky Laser na Maestro.


***
O společnosti MasterCard Europe
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi, které jsou administrativně rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují „Jednotnou oblast pro platby v eurech“ (SEPA), vyspělé trhy a rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním hranicím Ruska. Díky své síti místních zastoupení dokáže MasterCard Europe naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po celé Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.

MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává každoročně více než 16 miliard plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete na www.mastercard.com.


Upozornění týkající se výhledových informací
Informace obsažené v této tiskové zprávě, které nejsou historickými skutečnostmi, včetně informací o plánech, strategiích a očekáváních společnosti MasterCard, jsou výhledovými informacemi, na něž se vztahují ustanovení Zákona o reformě procesního řádu ve sporech týkajících se cenných papírů (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995 (tzv. ustanovení „safe harbor“). Platnost těchto výhledových prohlášení je vázána výhradně k datu, kdy byla učiněna. Vyjma průběžné informační povinnosti, již společnosti ukládají federální právní předpisy USA upravující oblast cenných papírů, tudíž společnost nehodlá tyto výhledové informace aktualizovat ani jinak revidovat tak, aby odrážely skutečné provozní výsledky, změny finanční situace, odhadů, očekávání či předpokladů, celkové hospodářské situace či poměrů v daném oboru, ani jiné okolnosti, jež nastanou anebo již existují po sestavení této tiskové zprávy, ani tak, aby reflektovaly neočekávané události. Takovýmito výhledovými informacemi se zejména rozumí:

•    růst objemu transakcí prováděných prostřednictvím karet MasterCard za první čtvrtletí jakožto ukazatel důvěry, kterou ke společnosti MasterCard chovají její zákazníci i obchodníci a
•    zákaznicky orientovaná strategie společnosti jakožto klíč k její trvalé úspěšnosti.

Skutečné výsledky se od takovýchto výhledových informací mohou podstatně lišit z mnoha důvodů, mezi něž patří důvody uvedené ve výkazech společnosti MasterCard Incorporated předkládaných Komisi pro cenné papíry a burzu USA (Securities and Exchange Commission, SEC), včetně výroční zprávy společnosti na formuláři 10-K za rok končící dnem 31. prosince 2006, čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q za čtvrtletí končící dnem 31. března 2007 a průběžných zpráv na formuláři 8-K, jež společnost předložila SEC v průběhu roku 2007, jakož i další důvody včetně potíží, zpoždění či nedosažení vlastních strategických cílů. To, že se výsledky společnosti mohou podstatně lišit od očekávaných výsledků, mohou způsobit i jiné faktory než ty, jež jsou uvedeny výše.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená