FinExpert.e15.cz

Důchodový věk v Evropě se neustále zvyšuje

V letošním roce odcházejí obyvatelé tří evropských zemích do důchodu v 67 letech. Občany dalších zemích to brzy čeká.
Důchodový věk v Evropě se neustále zvyšuje

Ve všech evropských zemích se důchodový věk postupně zvyšuje, Česko nevyjímaje – vždyť v roce 1995 odešla žena vychovající dvě děti do důchodu v 55 letech a v roce 2012 odejde v 61 letech a to dnešní čtyřicátníky a mladší s největší pravděpodobností čeká důchodový věk 65 let…

Již ve třech zemích (Dánsko, Island a Norsko) odcházejí muži i ženy v letošním roce do důchodu v 67 letech a v dalších zemích to občany čeká v nejbližší době (Německo – již schváleno zákonem pro občany narozené v roce 1964 a později), schválení zvýšení důchodového věku na 67 let se očekává ve Švédskuči Velké Británii. Jaký je důchodový věk v Evropě?

Evropa stárne

Kvalita a dostupnost zdravotní péče rok od roku roste a tím i průměrný věk dožití Evropanů. Důchodová politika státu patří mezi nejsledovanější a nejdiskutovanější, vždyť podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva z celkového počtu obyvatelstva staršího 15 let činí v mnoha členských zemí Evropské unie méně než 60 %. Výdaje členských zemí EU na penze jejich občanů přesahují 13 % k HDP. Nejvíce obyvatel starších 65 let žije v Itálii (19 %), v Německu (18 %) a v Řecku (17 %). Nejmladší obyvatelstvo žije v Irsku, kde je podíl občanů starších 65 let nejnižší (11 %), následuje Slovensko (12 %) a Kypr (12 %).

Důchodový věk v Česku

Podle předpisů platných před 1. lednem 1996 činila věková hranice pro nárok na starobní důchod: u mužů 60 let,u žen 53 let, pokud vychovaly aspoň 5 dětí, 54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti, 55 let, pokud vychovaly 2 děti, 56 let, pokud vychovaly 1 dítě, nebo 57 let, pokud nevychovaly žádné dítě. V letošním roce se důchodový věk pojištěnce stanoví tak, že se ke kalendářnímu měsíci, ve kterém dosáhl výšeuvedené věkové hranice, přičítají u mužů 2 a u žen 4 kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 1995 do dosažení výšeuvedené věkové hranice. V roce 2012 bude potřebný věk pro odchod do důchodu:

  • 63 let pro muže.

u žen závisí na počtu vychovaných dětí:

  • 63 let pro ženy, které nevychovaly žádné dítě
  • 62 let pro ženy, které vychovaly jedno dítě
  • 61 let pro ženy, které vychovaly dvě děti
  • 60 let pro ženy, které vychovaly tři nebo čtyři

Tyto věkové hranice pro nárok pro starobní důchod tedyplatí pro všechny občany narozené po roce 1959. Do tohoto data se důchodový věk postupně zvyšuje

Jak je to v letošním roce?

V tabulce máme uveden zákonem stanovený důchodový věk v jednotlivých evropských zemích. Ve většině východoevropských zemích však občané, stejně jako v Česku, v letošním roce odcházejí do důchodu o něco dříve a zákonem stanovená hranice pro odchod do důchodu platí až za několik let a dochází tak k postupnému zvyšování důchodového věku.

V západní Evropě jsou rozdíly pouze ve zmiňovaném Německu, kdejdou občané do důchodu v letošním roce v 65 letech, ve Velké Británie platí 65 let pro odchod do důchodu u žen až od roku 2020, v Řecku jdou ženy narozené v roce 1993 a později do důchodu v 65 letech.

Nejvyšší penze v Lucembursku, nejnižší v Irsku

Nejvyšší průměrná penze je vLucembursku, naopak nejnižší v Irsku a Velká Británii. V těchto zemích jsou celkově nízké státem poskytované důchody, současně však občané během svého produktivního života přispívají méně do systému (odvádí nižší sociální pojištění než v ostatních zemích). V Irskudostávají důchodci necelých 40 % průměrné mzdy před odchodem do důchodu, ve Velké Británii necelých 50 %.

V obou zemích jsou pouze základní schémata a výše státních náhrad je tak nízká. Nejkomplexnějším ukazatelem penzijních příslibů je ukazatel penzijního bohatství. Bere v úvahu úroveň, ve které jsou penze propláceny, věk, ve kterém mají lidé nárok na důchod, průměrnou délku života lidí a způsob, jakým jsou penze upravovány po odchodu do důchodu s ohledem na růst mezd nebo cen.

Nejvyšší penzijní bohatství má Lucembursko a dosahuje téměř 600 tisíc dolarů v době odchodu do důchodu (což odpovídá cca 18 násobku průměrné mzdy), v Irsku činí penzijní bohatství pouze šestinásobek průměrné mzdy. Současně však Irové během svého produktivního života odváděli nižší daně a značnou část svých příjmů mohli vkládat do finančních produktů určených k zajištění na stáří.

Nejdéle pobírají penzi Francouzi

Ve všech zemích je však pro přiznání státního důchodu potřeba splnit dvě základní podmínky: důchodový věk a potřebný počet let pojištění (placení sociálního pojištění). Nejvíce je státní systém zatížen zvyšující se průměrnou délkou dožití a nízkým důchodovým věkem ve Francii.

Nejvyššího průměrného věku u mužů se dožívají Švédové (78,4 let), Španělé (77,2 let), Italové (76,8 let) a Francouzi (76,1 let), nejnižšího průměrného věku se naopak dožívají Litevci (66,4 let), Lotyši (65,5 let) a Estonci (65,3 let). Ve všech členských zemí Evropské unie se dožívají ženy v průměru vyššího věku (o více než šest let), nejvyššího průměrného věku se potom dožívají Španělky (83,8 let), Francouzsky (83,8 let) a Italky (82,9 let), nejméně se naopak v průměru dožívají Rumunky (75,1 let) a Bulharky (76,0 let).

Zatímco ve Skandinávských zemích je průměrný věk dožití připisován velice kvalitní lékařské péči a zdravému životnímu stylu „Seveřanů“ (nízká spotřeba alkoholu, cigaret, zdravá strava a nejvíce hodin strávených sportem), v jižních členských zemích Evropské unie (Itálie, Španělsko, Francie) je to připisováno nepřipouštění si stresu. Španěl nebo Ital, když má siestu, tak odpočívá a netrápí se potřebou neustále pracovat, „Jižané“ se více baví, tančí a smějí a smích prodlužuje život.

Důchodový věk v Evropě

Země

Důchodový věk pro mužeDůchodový věk pro ženy
Belgie6563
Bulharsko6459
Česko6363
Dánsko6767
Estonsko6359.5
Finsko6565
Francie6060
Irsko6666
Island6767
Itálie6560
Kypr6565
Lichtenštějnsko6464
Litva62.560
Lotyšsko6262
Lucembursko6565
Maďarsko6262
Malta6160
Německo6767
Nizozemí6565
Norsko6767
Polsko6560
Portugalsko6565
Rakousko6560
Rumunsko6560
Řecko6560
Slovensko6262
Slovinsko6361
Španělsko6565
Švédsko6565
Švýcarsko6564
Velká Británie6565

Pramen: Europäische Komission: „Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen Union“

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

uhm
hm
19. 2. 2008, 08:40

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená