FinExpert.e15.cz

Důchodové pojištění pro OSVČ v roce 2014

Opět se mění minimální a maximální platba důchodového pojištění.
Důchodové pojištění pro OSVČ v roce 2014

Všechny OSVČ na hlavní činnost mají povinnost platit důchodové pojištění. Během roku se platí důchodové pojištění formou měsíčních záloh. Výše zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Důchodové pojištění se totiž vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je 50 % daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být důchodové pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu.

  • OSVČ, které v daném roce zahájí samostatnou výdělečnou činnost, nebo OSVČ, jejichž skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ platí během roku minimální zálohy na důchodovém pojištění.
  • Zaplacené zálohy se následně v tiskopise Přehledu o příjmech a výdajích, který musí všechny OSVČ odevzdat na místně příslušné OSSZ do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Za rok 2013 je potřeba odevzdat Přehled o příjmech a výdajích do 2. května 2014. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce.

Minimální záloha v roce 2014

Důchodové pojištění za daný měsíc je potřeba zaplatit místně příslušné OSSZ do 20. dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha v roce 2014 činí 1 894 Kč.

Tip: Spočítejte si svůj čistý zisk OSVČ za rok 2013

  • Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 činí 25 903 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 činí 1,0015. Pro rok 2013 je tedy průměrná mzda 25 942 Kč (25 903 Kč x 1,0015).
  • Důchodové pojištění činí 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy ve výši 25 942 Kč. Minimální důchodové pojištění je tedy 1 894 Kč. Minimální důchodové pojištění se pro rok 2014 zvyšuje nepatrně, z 1 890 Kč na 1 894 Kč.

Mění se i maximální vyměřovací základ

Zatímco u zdravotního pojištění byl od roku 2013 odstraněn maximální vyměřovací základ (strop pro platbu zdravotního pojištění), tak u důchodového pojištění je nadále maximální vyměřovací základ stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy.

Zaměstnanec i OSVČ mohou tedy za rok zaplatit na důchodovém pojištění maximálně částku vypočtenou z maximálního vyměřovacího základu. Maximální vyměřovací základ je důležitý i pro odvod peněz na důchodovém spoření (II. pilíře), neboť do II. pilíře se peníze odvádí pouze v tom případě, že se odvádí z příjmu i peníze na důchodové pojištění (I. pilíř).

  • Průměrná mzda za rok pro rok 2014 činí 25 942 Kč, maximální vyměřovací základ činí tedy 1 245 216 Kč.
  • OSVČ může za rok 2014 odvést na důchodovém pojištění maximálně částku ve výši 363 604 Kč (1 245 216 Kč x 29,2 %).
  • Zaměstnanec může za rok 2014 zaplatit maximálně na důchodovém pojištění 56 035 Kč (1 245 216 Kč x 4,5 %), dalších 311 304 Kč může maximálně za svého zaměstnance zaplatit zaměstnavatel.

Výpočet důchodového pojištění u OSVČ

OSVČ mohou dobrovolně platit více na důchodovém pojištění než je jejich povinnost. Tímto krokem by si OSVČ zajistily vyšší státní důchod. Tento krok se však zpravidla nevyplatí, výhodnější je uvedenou částku investovat a pravidelně zhodnocovat. OSVČ platící důchodové pojištění v minimální výši však musí počítat s nízkým státním důchodem a mít dostatečné vlastní prostředky. Rozhodující při výpočtu důchodu není zisk v daném roce, ale vyměřovací základ (částka), ze které se platí důchodové pojištění.

  • OSVČ, která dosáhne za rok 2013 zisku 150 000 Kč (příjem - výdaj), se bude důchodové pojištění počítat z minimálního vyměřovacího základu (77 652 Kč), protože skutečný vyměřovací základ 75 000 Kč (150 000 Kč x 50 %). OSVČ mající v daném roce vyměřovací základ 77 652 Kč je za daný rok na stejné úrovni jako zaměstnanec (např. pracující na zkrácený úvazek) mající mzdu 6 471 Kč. Proto mají OSVČ nízký důchod.
  • Praktický příklad

OSVČ pan Novák platí během celého roku 2013 minimální zálohu na důchodovém pojištění 1 890 Kč měsíčně. Za rok 2013 má příjmy 910 000 Kč a výdaje 500 000 Kč. Jak vysokou bude mít novou zálohu po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013?

Výpočet důchodového pojištění za rok 2013 u OSVČ pana Nováka

Výpočetčástka
Příjem910 000 Kč
Výdaj500 000 Kč
Zisk410 000 Kč
Vyměřovací základ205 000 Kč
Důchodové pojištění59 860 Kč (205 000 Kč x 29,2 %)
Zaplacené zálohy22 680 Kč (1 890 Kč x 12 měsíců)
Zbývá doplatit37 180 Kč (59 860 Kč - 22 680 Kč)
Nová záloha4 989 Kč (59 860 Kč: 12 měsíců)
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Hned v první úvodní části (druhá odrážka) bude chybi...
koutnak
18. 12. 2013, 08:45

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená