FinExpert.e15.cz

Důchodová reforma: Stáří bez peněz?

Palčivým problémem, který se dotýká každého z nás, je důchodový systém. Paradoxní přitom je, že čím je člověk mladší a má do důchodu dál, tím významnější pro něho reforma je.
Důchodová reforma: Stáří bez peněz?

Mezi politickými stranami i mezi odborníky na dané téma panuje shoda v tom smyslu, že stávající systém fungující na principu průběžného financování (PAYG) není udržitelný. Podle demografické prognózy PřF UK i podle dříve zpracované prognózy ČSÚ totiž bude v roce 2065 podíl lidí s věkem vyšším než 65 let činit více než 30 % celkové populace oproti dnešním 14 %. Z toho plyne celkem jednoduchý závěr: při zachování současného systému by důchody v roce 2065 spolkly více než dvakrát tolik peněz, než je tomu nyní. Situaci by nijak významně nevyřešily ani pozdější odchody do důchodu, ani další „zpřísnění“ systému (např. ženám by vznikal nárok na důchod stejně jako mužům bez ohledu na počet dětí). Pozdější odchody do důchodu by celou věc jen poněkud oddálily. Jediné řešení by pak spočívalo pouze v radikálním snížení důchodů, anebo v radikálním zvýšení odvodů.

Všechny zainteresované strany se shodují v tom, že ani jedno z výše popsaných řešení není vhodné. Musí se přijmout reforma, se kterou budou v podstatě souhlasit všichni, protože každá varianta bude drahá a nepopulární a bude se dotýkat mnoha volebních cyklů. Současně se musí začít reformovat velmi brzy – v horizontu dvou tří let. Dnešní třicátníci již budou své penze pobírat plně podle nového systému, ale současných šedesátníků se reforma v podstatě nijak nedotkne. Z toho plyne, že tíha reformy bude rozložena na přibližně 30 let.

Vzejde z této diskuse racionální návrh?

Důchodovou reformou se zástupci politických stran zabývali již dříve, ale nikdy se nepodařilo najít shodu v tom, jak by měl budoucí systém vypadat. Spor přitom není nijak triviální, protože je ve hře více modelů – levicových i pravicových. Až v březnu 2004 se věci daly do pohybu. Předsedové politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se dohodli na vytvoření týmu expertů složeného ze zástupců jednotlivých stran, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády. Průlomem ovšem je, že se současně dohodli na tom, že výsledek práce expertní skupiny budou jednotlivé strany respektovat. Koordinátorem skupiny se stal odborník na danou tématiku Vladimír Bezděk z České národní banky. Jednání rozhodně nebudou jednoduchá, protože strany přichází s velmi rozdílnými představami. Blíže se můžete s prací komise seznámit na www.reformaduchodu.cz.

KSČM by se chtěla zaměřit spíše na parametrické změny. Nenavrhuje tedy reformu v pravém slova smyslu, ale hledání cesty, jak funkčnost stávajícího průběžného systému prodloužit. Komunisté přitom méně pracují s demografickými údaji a více s makroekonomickými daty v oblasti růstu platů, snižování nezaměstnanosti atd. Systém by se neobešel bez postupného vkládání dodatečných prostředků. Toho by se dalo dosáhnout například vyšším zdaněním vysokopříjmových skupin, anebo zapojením většího počtu poplatníků do systému. Bez ohledu na zvýšení výběru by se ale jednalo pouze o oddálení nutného řešení.

ČSSD navrhuje tzv. NDC systém, který je známý jako „švédský model“. Ten spočívá v tom, že by se v podstatě zachoval stávající systém průběžného financování, ovšem platby by se jednotlivým účastníkům poukazovaly na virtuální účty. Lidé by byli pravidelně informováni o stavu svého účtu a o tom, jak vysoký by nyní měli důchod. Byl by stanoven základní věk pro odchod do důchodu a po jeho dosažení by se lidé rozhodli, jestli jim důchod, na který si dosud „našetřili“, již stačí, anebo zda je pro ně výhodnější pracovat déle. Systém by byl nenáročný na zavedení a reforma by proběhla poměrně rychle. Na druhou stranu předpokládaný demografický vývoj naznačuje, že by si nízkopříjmové skupiny na svůj důchod nedokázaly našetřit, takže by muselo existovat „penále“ pro vyšší příjmové skupiny.

KDU-ČSL přišla s dobrovolným částečným opt-out systémem. Základním kamenem opt-out je současně se doplňující státem garantovaný systém PAYG a soukromé spoření. Člověk by měl možnost částečně vystoupit z klasického PAYG a část odvodu, který by stejně do průběžného systému musel odváděl, by přesměroval do soukromého fondu (lidovci navrhují poměr 20 % do PAYG a 8 % do fondu). Osoby, které by zůstaly ve starém systému PAYG by pobíraly důchod vyměřovaný stejně, jako je tomu doposud. Osoby v novém systému by pobíraly 60 % důchodu, který by jim byl vyměřen, kdyby ze starého systému nevystoupily, a k tomu by získaly příjem z fondu.

US-DEU se rovněž přiklání k dobrovolnému částečnému opt-out systému, ovšem ve variantě, které unionisté říkají „kombinovaný systém“. Princip zůstává podobný, jako u lidovců, ovšem při poměru 25:3, resp. 26:2. Současně by člověk ke každému procentu, které by mu bylo odváděno do fondu, musel přidat ještě další dvě. Důchod vyplácený z PAYG by byl vyšší, než lidoveckých 60 %, ale jeho výše nebyla zatím stanovena (70 - 75 %). Částečně by to připomínalo dnešní stav, kdy se člověk může dobrovolně penzijně připojistit, ovšem při proměnlivé částce měsíčního příspěvku účastníka (v závislosti na proměně výše platu).

ODS je pro rovný důchod. Ze všech navrhovaných změn je návrh občanských demokratů nejradikálnějí. Nenahrazuje sice PAYG úplně, ale výši státem garantovaného důchodu snižuje na úroveň 20 – 30 % oproti stávajícímu stavu. Zbytek by si občan musel našetřit a nikdo by neurčoval výši, kterou by si průběžně spořil. Současně by se ovšem výrazně snížily odvody z hrubého příjmu, a to postupně až k hranici 10 % oproti současným 28 %. ODS navrhuje i alternativní variantu, která je podobná systému opt-out. Část občanů by v něm měla rovný důchod a část důchod vypočítávaný podle dnešního PAYG. Na rozdíl od konkurenčních opt-out by v něm ale nebyla definovaná povinná částka odvodu do fondu.

Cena, to je oč tu běží

Přechod na nějaký nový systém je dlouhodobě nezbytný, ale krátkodobě či střednědobě bude velice drahý. Běžně se přitom počítá v řádu desítek procent HDP. To znamená, že zavedením nového systému se zvýší náš státní dluh, a to o astronomickou částku stovek miliard korun. Přechodné až třicetileté období bude náročné na udržení přijatelného deficitu státního rozpočtu. Jak se důchodová reforma podepíše na tzv. maastrichtských kritériích (deficit ve výši maximálně 3 % HDP a celkové zadlužení maximálně ve výši 60 % HDP), to je velká neznámá. Obecně platí, že čím je reforma více zaměřena na fondový systém, tím dražší v dohledném horizontu bude. Na druhou stranu platí, že čím více peněz je odloženo do fondů, tím více bude mít ekonomika prostředků k budoucímu ekonomickému růstu. Fondy by navíc investicemi do státního dluhu systém částečně udržovaly v rovnováze, i když by dluh vůči HDP vypadal hrozivě. NDC či modifikace stávajícího PAYG by krátkodobě a střednědobě dluh neovlivnily, ale z dlouhodobé perspektivy by ekonomiku svazovaly tím více, čím by počet důchodců narůstal.

Jde tedy o odvahu a rozumný kompromis. Nejpravděpodobnější je nějaká forma opt-out systému, ale dohoda nebude snadná. Dnešním třicátníkům ale bude zcela jistě vyplácen důchod již po novu. V této chvíli lze třicátníkům vzkázat ještě něco: na důchod si počkáte. Když to půjde dobře, tak do 67 let.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená