FinExpert.e15.cz

Důchodová reforma: Budoucnost není co bývala (3.)

V předcházejících dílech našeho seriálu o připravované penzijní reformě jsme stručně shrnuli všechna relevantní východiska k provedení reformy důchodového systému v České republice. Jak se s úkolem připravit návrhy pro reformu zhostily naše politické strany?

Kapitoly článku


Důchodová reforma: Budoucnost není co bývala (3.)

Každá z parlamentních stran přišla s vlastním návrhem reformy. Téměř stoprocentně platí, že předkládané verze reforem jsou šity na míru voličům navrhující politické strany. Stojí za nimi však také důkladná teoretická příprava expertních skupin založená na příkladech reforem provedených v zahraničí a nebylo by tedy správné návrhy odmítat jako příliš stranické. Nad těmito návrhy se povede diskuse o naší společné budoucnosti. Nahlédněte s námi, jakou může mít podobu.

Základní pojmy:

 • PAYG: Systém průběžného financování
 • DB: Systém průběžného financování s definovanými dávkami
 • FDC: Systém povinného soukromého kapitálového důchodového spoření

  Předcházející části seriálu:


   KDU-ČSL aneb Klidná síla v 2.0

   Lidovci ve svém návrhu využívájí tzv. opt-out systému, což je zjednodušeně řečeno možnost přesměrovat část svých plateb do FDC. Výsledná penze by potom byla složena z dávky z PAYG-DB a z výnosu z FDC, pokud by se přispěvatel rozhodl využít možnosti vyvázat se ze státního systému. Celková výše odvodů by zůstala na stávající úrovni 28 %. Pokud by člověk zůstal ve státním systému, byla by celá tato částka dál odesílána na účet PAYG-DB přesně v intencích stávajícího systému. Jakoby ani žádná reforma neproběhla. Pokud by se člověk rozhodl vystoupit ze státního systému, bylo by do PAYG-DB odesíláno 20 % a 8 % by bylo přesměrováno do soukromého FDC systému. Důležité přitom je, že rozhodnutí vystoupit ze systému by bylo konečné, takže by se do něj nedalo později vrátit. Důchodový věk by měl být u mužů a bezdětných žen 65 let, přičemž by měla být zachována praxe nižšího důchodového věku u matek podle počtu dětí. Předpokládá se, že možnosti vyvázat se ze systému bude po plném náběhu využívat stabilně 50 % mužů a 10 % žen.

   Návrh KDU-ČSL je od počátku velice kompromisní. Dává příležitost jak těm, kteří více věří ve státní paternalismus, tak těm, kteří věří ve vlastní schopnosti. Cena důchodového systému v lidoveckém podání se prakticky nevychýlí ze současných 8 % HDP ročně (krátkodobě se mezi lety 2020 - 2040 sníží pod 7 % HDP) a hrubý náhradový poměr bude od roku 2025 stabilně na úrovni 30 %. Oproti dnešním 42 % je to sice snížení, ale je přijatelné, a navíc jde plně na vrub parametrických změn. Lidovci se především snaží udržet relativně nižší důchodový věk pro ženy s dětmi a celkový podíl PAYG-DB by měl zůstat na poměrně vysoké úrovni. První pilíř (státní PAYG-DB) by měl od roku 2040 dlouhodobě vykazovat deficit ve výši 1,0 % HDP, druhý pilíř (soukromý FDC) naopak vytvoří „polštář“ ve výši 45 % HDP do roku 2050. Do mínusu se systém dostatane až po roce 2080, ale je třeba říct, že pak se bude monotónně deficit zvyšovat tempem 1 % HDP ročně, protože celková aktiva FDC se už neodchýlí od 40 % HDP, takže přebytky na FDC přestanou „krýt“ ztráty PAYG-DB. Velká slabina systému spočívá v jeho nastartování. Aby se součet obou pilířů nepropadl od začátku do značného deficitu, vymysleli si autoři opatření, které znevýhodní celou jednu generaci plátců. Po spuštění reformy totiž budou moci využít opt-outu lidé mladší padesáti let (starších se reforma vůbec nedotkne) pouze za předpokladu, že kromě celkového povinného odvodu (28 % hrubé mzdy) dodají navíc další 2 % hrubé mzdy. Náklady pro tzv. transformační generaci (dnešních 20 – 50 let) by se proto výrazně zvýšily. Je otázka, proč lidovci nepočítají se zapojením privatizačních miliard. Úporná snaha zachovat „vyrovnaný“ či „přebytkový“ rozpočet je v této věci kontraproduktivní, protože může odradit spoustu potencionálních plátců.

   Kolik by za celý svůj produktivní život nyní odvedl dvacetiletý člověk? Jaký by měl nakonec důchod?

   Klepněte pro větší obrázek

   Pozn.: Model vychází ze stabilního měsíčního příjmu 18 000 Kč a pro zjednodušení nepočítá s nárůstem příjmu v čase

   US-DEU aneb Kterak hodně ušetřit

   Unionisté věří v systémové úspory. Jejich zvláštní forma opt-out systému kombinuje možnost průběžně vystupovat z PAYG-DB s povinným penzijním připojištěním. Unionisté navrhují postupně zvýšit důchodový věk pro muže i ženy na 67 let (od roku 2043) a rozhodné období pro stanovení vyměřovacího základu chtějí prodloužit na 40 let. Jejich reforma je de facto způsob, jak pomoci PAYG-DB systému v tom smyslu, aby se nepropadl do ztráty. Toho chtějí dosáhnout umožněním libovolně vystupovat z PAYG a zase se do něho vracet. Celkový odvod by činil stávajících 28 % z hrubého příjmu (z toho 20 % na starobní důchody a 8 % na ostatní). Pokud by člověk chtěl využít opt-outu, mohl by si přesměrovat 3 % do FDC za podmínky, že by dodal dalších 6 % ze svých úspor. Pro příslušné období by byla plátci započítána pouze skutečně odvedená částka na důchodové pojištění (tedy 17 % na starobní důchody a 8 % na ostatní). Důležité je, že se v žádném okamžiku nemění oněch 8 %, které nakonec slouží nejen k výplatě nestarobních důchodů, ale také k narovnání rozdílné výše penzí. Výše odvodů v případě využití FDC by se krátkodobě zvýšila vždy na 34 %. Systém pracuje s racionalitou plátců, kteří se budou snažit v případě dodatečných vyšších příjmů své odvody vždy přesměrovat do FDC. Tím se postupně vytvoří dodatečné osobní zdroje příjmů a také se v budoucnu ušetří celkové výdaje z PAYG-DB. Při pominutí příznivých příjmových okolností by se plátci vrátili do základního systému.

   Návrh US-DEU je nastaven poměrně tvrdě a doslova nutí lidi k úsporám. Celková cena důchodového systému by oscilovala kolem dnešních 8 % HDP. Maximální výdaje by nastaly kolem roku 2020 (až 9 % HDP), pak by se trvale snižovaly a kolem roku 2070 by se přiblížily k 7 % HDP. Po roce 2070 by se výdaje začaly znovu zvyšovat až na 8 % HDP v roce 2100. Důchodový systém by přitom s výjimkou relativně krátkého „startovacího období“ trvale produkoval přebytky. V období 2010 – 2035 by se sice státní pilíř PAYG-DB propadl do deficitu, ale jeho výše by byla minimální a kumulovaný dluh za celé toto přechodné období by nebyl vyšší než 12 % HDP. Navíc by byl plně kompenzován aktivy z FDC ve výši až 27 % HDP. Od roku 2035 by byl PAYG-DB pilíř trvale přebytkový (nad 1 % HDP v 70. letech), takže v roce 2100 by kumulovaný přebytek ve státním pilíři dosáhl bezmála 60 % HDP. Aktiva FDC by v téže době představovaly 20 % HDP. Hrubý náhradový poměr by neměl být nižší než 25 % u lidí, kteří by za celou dobu nikdy nevyužili možnosti opt-outu, a mohl by být 50 % u těch, kteří by naopak využívali opt-out po celé období. Průměrně se počítá s hrubým náhradovým poměrem lehce přes 30 %, a to trvale počínaje rokem 2040. Unionisté nastavili svůj systém zbytečně úsporně. Průběžně volitelného opt-outu by možná využilo více lidí, pokud by byl povinný dodatečný odvod nižší.

   ODS aneb Každý svého štěstí strůjcem

   Občanští demokraté preferují radikální liberální reformu. Základem důchodové reformy podle ODS je flat-rate (rovný) důchod ve výši 20 % průměrné hrubé mzdy. Odvody na důchodové pojištění se mají snížit ze současných 28 % na 20,5 % (přičemž na starobní důchody má připadat 12,5 %, na ostatní 8 %). Důchodový věk by se měl nejdříve zvýšit na 65 let pro obě pohlaví (ke sjednocení by mělo dojít mezi lety 2020 – 2045) a pak by měl být flexibilně přizpůsobován naději na dožití (předpokládá se, že průměrný věk dožití bude i nadále růst, takže v roce 2100 by měl být důchodový věk 71 let pro obě pohlaví). Z hlediska plátce je systém navrhovaný ODS nesmírně jednoduchý, protože se jeví jako PAYG-DB, do kterého se navíc odvádí výrazně méně peněz. Přechod na flat-rate je navržen jako pozvolný, takže „tranzitivní“ ročníky 1961 – 1974 budou pobírat kombinovaný důchod (část vypočítaný podle starého režimu, část podle nového). Starších ročníků se reforma nedotkne.

   ODS preferuje osobní odpovědnost před státním dozorem. Navrhovaný flat-rate ve výši 20 % lze brát jako určité minimální zajištění na stáří, které ale bude muset každý vhodně doplnit z vlastních celoživotních úspor. Jakou formou si budou lidé spořit, to nechávají autoři reformy pouze na nich. Fakt je, že jim k tomu dávají dostatečně velký prostor formou snížení povinného odvodu o 27 %. Z makroekonomického hlediska je návrh občanských demokratů zdaleka nejšetrnější, protože cena důchodového systému se sníží z dnešních 8 % HDP na 6 % HDP. Reforma okamžitě způsobí propad důchodového systému do deficitu ve výši 0,5 % HDP a následně bude následovat pozvolné zvyšování deficitu až na úroveň 1,0 % HDP v roce 2030. V dalším období se trend obrátí a deficity se začnou snižovat. Po roce 2065 se celkově systém stabilizuje a nadále již bude zcela neutrální. Celkové kumulované saldo důchodového systému bude na úrovni 34 % HDP. Slabinou systému je garantovaná výše penze. U nás byla role státu tradičně poměrně silná, takže takto pojatá reformu se lidem „nebude líbit“, i když k tomu nebudou mít žádné racionální důvody.

   Přípravu důchodové reformy můžete sledovat na www.reformaduchodu.cz


   Další kapitola
    

   Související články


    


   Další články

   Spouštíme nový FinExpert!

   Spouštíme nový FinExpert!

   Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

   5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

   Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

   Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

   Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

   4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

   Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

   Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

   4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
   Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

   Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

   3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
   V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

   V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

   3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

   Mzdová kalkulačka

   Student
   Držitel průkazu ZTP/P
   Invalidita 1. nebo 2. stupně
   Invalidita 3. stupně
   Penze / rodičovská dovolená