FinExpert.e15.cz

Důchodová kalkulačka

Pokud půjdete do důchodu od 30. září 2011, bude váš důchod nižší, než kdybyste šli do penze před tímto datem v roce 2011. Dochází totiž ke změnám u redukčních hranic, to pak ovlivňuje konečnou výši důchodu. Jak změna ovlivní váš důchod?

Vstupní údaje
Osobní vyměřovací základ:
Získaný počet let pojištění:


Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda od roku 1986 do roku 2010. Dřívější výdělky jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Jestliže se hodnota vašeho příjmu v porovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství během let příliš nelišila, tak můžete pro orientační výpočet uvést svoji poslední měsíční mzdu.

Výpočet důchodu od 1. ledna 2011 do 29. září 2011
První redukční hranice (do 11 000 Kč):
Druhá redukční hranice (od 11 000 do 28 200 Kč):
Třetí redukční hranice (nad 28 200 Kč):
Redukovaný osobní vyměřovací základ:
Základní výměra důchodu:
Procentní výměra za odpracované roky:
Procentní výměra důchodu:
Měsíční důchod celkem:

Výpočet důchodu od 30. září 2011 do 31. prosince 2011
První redukční hranice (do 10 886 Kč):
Druhá redukční hranice (od 10 886 do 28 699 Kč):
Třetí redukční hranice (od 28 699 Kč do 98 960 Kč):
Třetí redukční hranice (nad 98 960 Kč):
Redukovaný osobní vyměřovací základ:
Základní výměra důchodu:
Procentní výměra za odpracované roky:
Procentní výměra důchodu:
Měsíční důchod celkem:

Poznámky k výpočtům

Do doby pojištění se započítávají pouze celé roky. Započítávají se všechny roky, kdy bylo odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, studium před rokem 2010...). Při podání žádosti o důchod v roce 2011 je nutné získat 27 let pojištění.