FinExpert.e15.cz

Důchod? Penzijní fond stačit nebude

Jak bude vypadat důchodový věk "Husákových dětí"? Budou větší rozdíly mezi bohatými a chudými penzisty?
Důchod? Penzijní fond stačit nebude

Dnešní mladí lidé mají dostatek informací o důchodové problematice. Vědí, že za třicet či čtyřicet let se výrazně zvýší počet důchodců a poklesne počet lidí v produktivním věku. Vědí, že se uvažuje o posunutí hranice odchodu do důchodu až na 68 let. Berou na vědomí i strašení starobními důchody pod hranicí životního minima. Co však s tím, když mladému člověku připadá takové strašení jako vyprávění o čertech a peklu odrostlému puberťákovi?

Pro třicátníka je problematika důchodu velmi vzdálená – proč by dnes řešil důchod, když musí řešit financování bydlení, zabezpečení mladé rodiny, kariéru či čerstvě zahájené podnikání. Pouští z hlavy starost, jak to dopadne se státními důchody za desítky let. Na druhou stranu si ale všichni uvědomujeme, že každý malý krok, který dnes uděláme pro naši větší budoucí finanční nezávislost, se s odstupem času bohatě vyplatí. Kde však začít?

Rodina a vlastní bydlení výhodou

Budoucímu finančnímu pohodlí nepomůže jen dostatečný příjem, ale i nižší životní náklady. Můžeme předpokládat, že vzrostou výdaje za bydlení, dopravu a zdravotní péči. Hůře na tom tedy bude ten, kdo bude vystaven vysokému nájemnému a drahým účtům za energii. Proto dnešní investice do vlastního moderního bydlení s nízkou energetickou náročností je pro mladé lidi, možná nevědomky, prvním krokem k lepšímu životnímu standardu v důchodu. Lze také předpokládat, že poroste i důležitost rodinného zázemí, možná více než dnes. Jednotlivec, který nebude moci ve stáří čelit zvyšujícím se životním nákladům, bude finančně snášet život penzisty mnohem hůře než senioři žijící v páru a obklopení dětmi v produktivním věku.

Vlastní zdroje

Dalším přirozeným způsobem, jak se zabezpečit na stáří, je mít ještě jiný zdroj příjmu než jen státní důchod. Již za Rakouska-Uherska byly nejvyhledávanějším zabezpečením pro penzi trafika nebo malá prodejna. Nemusíme však chodit tak daleko do historie, od roku 1990 již roste druhá generace živnostníků. Každý z nás najde kolem sebe příklad, kdy rodiče, kteří začali podnikat v první polovině devadesátých let, již dnes předávají své úspěšné podnikání odrostlým dětem a sami pak v rodinné firmě působí pouze jako starší rada či dohlížitelé. Nemusí jít o velkotovárníky, ale dobře fungující rodinné firmy s trpělivě budovanou tradicí ve službách, řemeslech a obchodu. Ty mohou být lepším řešením, než být finančně odkázán na nízkou státní penzi.

Ani zaměstnanci, kteří nikdy podnikat nebudou, nemusí být skeptičtí. Každý může udělat něco pro svoji stabilnější životní úroveň v budoucnu. Kvalita života v důchodovém věku bude otázkou zdraví a dostatku finančních rezerv. O nutnosti mít nějaké peníze stranou pro budoucnost dnes pochybuje málokdo. Jaký ale zvolit spořicí produkt na penzi?

Spoření na pár let

Když v roce 1994 tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička uvedl na svět systém penzijního připojištění se státním příspěvkem, mohli jsme se chlubit štědrým spořicím nástrojem pro blaho budoucích penzistů, který nám mohli závidět i Švédové se svým propracovaným sociálním systémem. V následujících letech si uzavřelo penzijní připojištění více než šest milionů lidí. Hlavním motivem, především pro padesátníky, byla možnost krátkodobě uložit několik stokorun měsíčně a po několika letech si dobře zúročené peníze vyzvednout.

Penzijní fondy však mají také své bolavé místo. Ze zákona jsou povinny garantovat kladný podíl na zisku, jim však na finančních trzích žádné garance nikdo neposkytne. Penzijní fondy tak musejí ukládat svěřené úspory velmi obezřetně, většina z nich je vložena do bezpečných státních dluhopisů. Jejich výnos již není takový, jaký býval v době vstupu penzijních fondů na trh. Do výnosnějších aktiv penzijní fondy mnoho investovat nesmějí. Výnos z dluhopisů je navíc snížen o náklady fondu. Penzijní fondy připisují stále nižší výnosy, a jsou tak zajímavé jen díky státnímu příspěvku.

Samy penzijní fondy naříkají, že průměrná měsíční ukládaná částka je příliš malá a dávky z penzijního připojištění čerpají lidé jednorázově a po poměrně krátké době spoření. Nejzajímavější je totiž odkládat do penzijního fondu relativně nízké částky, které postačí k inkasování státního příspěvku. Pět set korun je horní hranicí pro získání maximálního státního příspěvku 150 Kč, pokud odložíte měsíčně více, státní příspěvek se již nezvýší. V prvních letech spoření je sto padesát korun dobrým benefitem. Čím více peněz máte na účtu, tím je pro vás zajímavější spíše výnos z celé částky na účtu než 150 korun od státu. Vliv státního příspěvku postupem času klesá a nelze o něj opírat prosperitu účtu do nekonečna. Můžete spoléhat na připsaný výnos, ten však penzijní fondy ze své podstaty nemohou vytvořit dostatečný. Za rok 2008 penzijní fondy připisovaly průměrně méně než 1 %, a to pro předstihnutí inflace zdaleka nestačí.

Objektivně lze ale říci, že penzijní fond jistě není ani v dnešní době šlápnutím vedle. Je zajímavým řešením především v kombinaci s příspěvkem zaměstnavatele. Pro skutečné zabezpečení finanční budoucnosti je třeba ukládat vyšší částky než několik stokorun a v tom případě je rozumnějším řešením zvolit kromě penzijního fondu i jiný finanční produkt.

Větší pravděpodobnost výnosu

Podílové listy jsou nejpohodlnější formou investování pro ty, kteří nechtějí podstupovat vyšší rizika spojená s dalšími, výnosnějšími investicemi. Na rozdíl od penzijního připojištění nabízejí podílové fondy výraznější podíl na případném zisku podniků v perspektivních oborech a participaci na jejich ekonomickém růstu. Jedná se o jiný zdroj výnosu než u penzijního připojištění. Výnos je pohyblivý, cena podílových listů může kolísat a zde naopak platí, že čím déle investujete, tím více je zpravidla výnos stabilnější a investice bezpečnější. Podílové listy proto raději kupujte po menších částkách s železnou pravidelností každý měsíc.

Jaké podílové listy zvolit? Výběr je téměř nepřeberný, podle aktiv, do nichž podílový fond investuje, se listy liší mírou rizika a výnosovým potenciálem. Každý by proto měl sve záměry zhodnotit z různých hledisek, případně využít konzultace s kvalifikovaným investičním poradcem. Mýty o „investicích pouze pro bohaté“ jsou rovněž minulostí – v podílovém fondu můžete investici realizovat již od pěti set korun měsíčně.

Obraťte se na odborníky

Poradenství v oblasti zajištění vlastní důchodové renty není jednoduchá záležitost. Je to proces několikastupňové analýzy, který by měl především odpovědět na tyto otázky:

  • Jaká bude vaše starobní, tedy státní penze?
  • Jaká měsíční částka vám bude v penzi oproti stávajícímu standardu měsíčně chybět?
  • Jakou částku celkově budete potřebovat v době penze?
  • Kolik peněz je nutno měsíčně odkládat na soukromé zabezpečení, aby tato částka
    byla dosažena?

Teprve poté je možné vybrat nejvhodnější finanční produkty, které vás k této částce co nejvíce přiblíží, ne však naopak – jak bývá občas praxí. Komplexní servis spojený s takto komplikovanou službou ve většině případů nedostanete na přepážce banky či pojišťovny, řešením je kvalitní finanční poradce, tedy odborník schopný analýzu provést a následně navrhnout optimální řešení.

Plán na celý život

Spoření na penzi je dlouhodobý proces a jeho priorita se v průběhu života mění. Částku, kterou byste měli na penzi odkládat, nelze stanovit na desítky let dopředu jako neměnnou. V životě každého člověka bude období utahování opasků, které se vystřídá s obdobím prosperity – tehdy se vyplatí dát větší část vydělaných peněz stranou. Spoření na penzi by nemělo být vytrženo z kontextu celkového pohledu na osobní finance. I proto se vyplatí využít služeb finančního poradce – nejen jednorázově při sjednání, ale především pro dlouhodobou spolupráci. Vyhnete se tak situacím, kdy nutně potřebujete hotovost pro jiné účely a předčasně rušíte penzijní či podílový fond.

Autor je místopředsedou rady Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR)

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená