FinExpert.e15.cz

Družstevní záložna Unibon je na pokraji krachu


Insider  |  01. 12. 2011 12:39

Hezky, tak teď si alespoň drobní střádalové vyzkoušíte tolik marketingově využívanou garanci vkladů u záložen. Některým ty jejich 6% úroky jistě pěkně "zhořknou".

 | 
karl  |  01. 12. 2011 13:12

Proč? V FPV je momentálně 19-20 mld. Kč. U Unibonu půjde v nejhorším případě o výplatu zhruba 2,5 mld.

 | 
petr  |  01. 12. 2011 14:02

Nejde o částku a o termín, kdy skutečně peníze budou vyplaceny. Všude se uvádí, že za 20 dní. Jenže to je termín, kdy fond pojištění vkladů začne vyplácet na základě oznámení likvidátora záložny. Termín do kdy musí soudem dosazený likvidátor učinit ovšem není vůbec nikde definován.

 | 

Ano, může to trvat poměrně dlouho, ale zase musíš vzít v potaz, že drtivá většina vkladů byla na termínovaných účtech, takže vkladatel předpokládal, že bude vyplacen až po uplynutí této doby. Takže většina vkladatelů se dostane k penězům dříve, než by je dostali normálně

 | 
notoco  |  01. 12. 2011 15:19

Cizí "neštěstí" ,vždy potěší několik jedinců.....ono jak budou krachovat velké banky, tak jaksi peníze ve fondu budou chyběti a ...............bude zhořknutí i u pana "Insidera" co má úrok 0,5% třeba...

 | 
Družstevník  |  01. 12. 2011 16:19

1.12.2011 - TISKOVÁ ZPRÁVA Vedení UNIBONu – spořitelního a úvěrního družstva reaguje na zavádějící informace, které byly zveřejněny v médiích a poškozují dobré jméno UNIBONu. Členové UNIBONu byli na členské schůzi dne 28. listopadu 2011 informováni o současné situaci, kdy Česká národní banka vydala rozhodnutí o odnětí licence. Toto rozhodnutí, ke kterému se UNIBON, jakožto účastník řízení, neměl možnost vyjádřit, dosud nenabylo právní moci. Závažnost a dopady rozhodnutí a z něho vyplývající kroky vedení záložny pečlivě analyzuje a již nyní realizuje potřebná opatření, včetně přípravy odvolání. Vedení UNIBONu dále informuje, že na členské schůzi 28. listopadu 2011 došlo ke schválení žádostí o vložení dalších členských vkladů ve výši 150 milionů korun. V současné době je svolána další členská schůze na 29. prosince 2011, kde bude projednáváno navýšení kapitálu o další členské vklady. UNIBON realizuje plnění zvýšených požadavků, které jsou na družstevní záložny, jakožto sektor, kladeny ze strany regulátora. Má prostředky na výplaty vkladů, stejně jako odpovídající zajištění poskytnutých úvěrů. Vklady klientů nejsou ohroženy a jsou současně ze zákona pojištěny.

UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo

 | 
Družstevník  |  01. 12. 2011 16:25

Věřím, že situaci v UNIBONU zváží i majitelé některé ze začínajících bank a pokud je situace řešitelná převezmou záložnu a jejich pár tisíc střadatelů. Pokud je situace už tak zoufalá, že není zbytí, tak ať to zkrachuje co nejdříve a fond pojištění vkladů nás vyplatí dle zákona.

 | 
affgool  |  05. 12. 2011 21:31

Já UNIBONU dokonce věřím natolik, že podle mne se ještě zmohou na své vlastní nohy Uvidíme.

 | 
Petr  |  01. 12. 2011 16:49Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená