FinExpert.e15.cz

Družstevní záložna – štika mezi finančními institucemi

Podmínky pro další působení družstevních záložen u nás upravila novela zákona o spořitelnách a úvěrních družstev z května letošního roku. Jaké novinky a opatření do podnikání záložen přinesla?
Družstevní záložna – štika mezi finančními institucemi

Jak nejlépe naložit se svými penězi? Tuto otázku si, alespoň občas, klade každý. A zejména pro ty, kteří na ni momentálně hledají odpověď, je připravena méně běžná, avšak v současné době velice aktuální možnost – družstevní záložna. Novela zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, platná od 1. 5. 2004, zpřísnila podmínky pro fungování družstevních záložen a sjednotila tyto podmínky s normami EU. O kterých hlavních změnách se v novele zmíněného zákona hovoří?

 

Novinky v podnikání záložen

• Navýšení kapitálu družstevní záložny z 500 tis. Kč na nejméně 35 mil Kč s možností členství právnických osob

Po celé Evropě se sjednocuje požadavek na minimální kapitál záložen, úvěrových družstev a obdobných menších finančních institucí na cca 1 mil. EUR. Tomu přibližně odpovídá i tato novela. České družstevní záložny se tak definitivně odklánějí od prvorepublikové idey pana Kampelíka. Ten si představoval, že když sedláci z okolí budou všichni spořit a jeden z nich si jednou za čas koupí traktor na dluh, tak si nepotřebují platit bankovní mašinérii a mohou totéž uskutečnit na družstevním principu, tedy založit si záložnu.
Tvůrci novely přitom nepředpokládali, že navýšení kapitálu na požadovanou úroveň budou schopni provést všichni stávající členové záložen. Ruší se proto pravidlo, že každý člen družstevní záložny má při hlasování jeden hlas a nahrazuje se obdobně jako v jiných právních formách hlasováním podle výše vkladů do společnosti. Omezením zůstává maximální podíl na hlasování ve výši 33%, a to i v případě vyššího podílu na vkladech do záložny. Zároveň je nově umožněno členství právnických osob.
V praxi byla činnost jednotlivých družstevních záložen vždy spojena s jejich vedoucími představiteli, případně napojena na nějaké finanční skupiny, takže uvedená právní úprava umožní zprůhlednit spojení se zainteresovanými osobami a formálně jim přizná odpovídající hlasovací práva. Klienti záložen tak pohledem na vlastnické uspořádání zjistí, kdo za záložnou stojí a budou si lépe moci udělat vlastní názor na důvěryhodnost dané záložny. Například Fio, družstevní záložna od počátku funguje jako součást Finanční skupiny Fio. Finanční skupina Fio je známa díky Fio, burzovní společnosti, která patří mezi největší české internetové obchodníky s akciemi. Takže klienti záložny mohou logicky očekávat, že i služby Fio, družstevní záložny budeou na odpovídající úrovni.


• Maximální náhrada ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen se zvyšuje ze 400 tis. Kč na 700 tis. Kč

Zásadním krokem ke zvýšení bezpečnosti vkladů v záložnách je další narovnání pojistných podmínek ve srovnání s bankami. V pojištění vkladů v záložnách a bankách nyní nebude podstatný rozdíl jako byl doposud. Praktickým dopadem na záložny je, že nebudou systémem nuceny zaměřovat se jen na drobnou klientelu a mají možnost plnohodnotně konkurovat bankám i u větších vkladatelů.

• Rozšíření činností družstevních záložen k činnostem poskytovaným bankami (např. leasing, pronájem bezpečnostních schránek, směnárenská činnost, poskytování akreditivů, inkasa…)

Přestože zůstává zachován princip, že záložny jako menší finanční instituce mají omezenější okruh činností oproti bankám, novela jim umožní konkurovat ve všech rozšířených službách finančních ústavů. Bankám tak zůstane monopol opravdu jen na speciální finanční služby, které se běžné klientely netýkají. V praxi to znamená, že většina klientů družstevních záložen již nebude muset mít další účet v bance, protože jim záložna nabídne vše, co od finanční instituce potřebují.

• Zpřísněné požadavky na důvěryhodnost a odbornou způsobilost členů volených orgánů družstevních záložen

Novela zavádí zpřísněné požadavky na členy orgánů, kteří řídí a kontrolují činnost záložny. Výrazně se posilují pravomoci státního dozoru - Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Je tedy nemožné, aby o použití vkladů klientů družstevních záložen rozhodovali lidé s nedostatečnou odborností nebo pochybnostmi o jejich bezúhonnosti.

• Soulad právního rámce činností družstevních záložen v České republice s právním rámcem činnosti úvěrových institucí v Evropské unii

Novela zakotvuje řadu v EU běžných ustanoveních o fungování menších finančních institucí. Velmi detailně tak například upravuje zakládání poboček záložen v dalších členských zemích EU. V praxi menší finanční instituce asi nebudou příliš aktivně expandovat do zahraničí, mohou však být výjimky. Fio, družstevní záložna již začíná zjišťovat detaily potřebné k rozšíření činnosti na Slovensku, kde již nyní působí Fio Slovakia o. c. p., obchodující s cennými papíry.

Závěrem je dobré přiznat, že vzdálenější minulost záložen v České republice je neslavná. Současnost už je však o hodně lepší a budoucnost může být velmi zajímavá. Družstevní záložny se za přispění přijaté novely mohou stát štikami mezi finančními institucemi. Mezi molochy velkých bank mají šanci se prosadit pružným vykrýváním nových menších tržních segmentů. Zákonný rámec jejich fungování, pojištění vkladů, státní dohled nad jejich činností - to vše se uvedenou novelou dostává na úroveň srovnatelnou s bankami.

(autor působí ve Finanční skupině Fio, www.fio.cz)

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená