FinExpert.e15.cz

Druhý pilíř a dědictví: Komu se novinka vyplatí?


MK  |  22. 11. 2011 14:58

A kde je nějaká informační hodnota článku?

 | 
Vojtěch Kubec  |  23. 11. 2011 08:53

Autor zřejmě nečetl § 16, odst. 1 - 4 příslušného zákona, tj. informuje chybně. § 16 Úmrtí účastníka ve spořící době (1) Prostředky účastníka se v případě jeho úmrtí za trvání smlouvy o důchodovém spoření stávají předmětem dědictví. (2) Je-li dědicem fyzická osoba, která k datu úmrtí účastníka nedosáhla 18 let věku (dále jen „nezletilý“), použijí se prostředky účastníka odpovídající dědickému podílu nezletilého na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu podle § 18 odst. 1 písm. d). Zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník nezletilého je povinen pojistnou smlouvu o pojištění sirotčího důchodu ve prospěch nezletilého jako pojištěného uzavřít do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jehož předmětem bylo určení dědického podílu na prostředcích účastníka a uzavření této smlouvy doložit do 15 dnů ode dne jejího uzavření soudu, který rozhodl o dědictví. Pro převod prostředků účastníka odpovídajících dědickému podílu nezletilého jako úhrady jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu platí obdobně ustanovení § 14 odst. 3. (3) Je-li dědicem fyzická osoba, která je ke dni úmrtí účastníka starší 18 let a která je k tomuto datu účastníkem důchodového spoření nebo se nejpozději ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jehož předmětem bylo určení dědického podílu na prostředcích účastníka, stane účastníkem důchodového spoření, převede penzijní společnost prostředky účastníka odpovídající dědickému podílu podle rozhodnutí soudu o dědictví, které nabylo právní moci, na osobní důchodový účet dědice u penzijní společnosti do 1 měsíce ode dne, kdy o to dědic písemně požádal. (4) Je-li dědicem fyzická osoba, která je ke dni úmrtí účastníka starší 18 let a která k tomuto datu není účastníkem důchodového spoření, a ani se jím ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jehož předmětem bylo určení dědického podílu na prostředcích účastníka, nestane, vyplatí penzijní společnost prostředky účastníka odpovídající dědickému podílu podle rozhodnutí soudu o dědictví, které nabylo právní moci, dědici do 1 měsíce ode dne, kdy o to dědic písemně požádal.

 | 
Pedro  |  23. 11. 2011 11:08

Dobrý den.Reaguji na oba články, jak na článek p.Lenera, tak i na článek p.Kubeca.První článek od p.Lenera pojednává o způsobu dědění již v době čerpání naspořených peněz, tj. v době důchodu. Což pak odpovídá těm informacím, které tam byli napsané, buď se to dědí, když je tam přesně stanovená doba, nebo se to nedědí, když je to doživotně.Odpověď, kterou napsal p.Kubec zase popisuje způsob dědění v době spoření, v produktivním věku, což také pak odpovídá informacím,které tam byli uvedené.Takže každý mluví o něčem jiném.Oba vlastně mají pravdu. S pozdravem P.

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená