FinExpert.e15.cz

DPH zůstane pro většinu nově stavěných bytů ve snížené sazbě

Česká republika má v přístupové smlouvě vyjednánu výjimku, která umožňuje do konce roku 2007 uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na výstavbu i opravy veškerého bytového fondu, bez ohledu na typ investora nebo funkční zacílení bytů. Od roku 2008 tomu ale bude jinak.
DPH zůstane pro většinu nově stavěných bytů ve snížené sazbě

Tisková zpráva ministerstva pro místní rozvoj: Vymezení obsahu pojmu „sociální bydlení“ je plně na národní legislativě té které členské země. Stavební práce na opravy a renovace bytového fondu (bez ohledu na to, zda se jedná či nikoli o tzv. „sociální bydlení“) budou mít sníženou DPH do konce roku 2010, pokud bude přijat tzv. „rakouský kompromisní návrh“, o němž jednali ministři financí minulý týden. Tato možnost vyplývá ze směrnice, kde je v příloze týkající se možnosti uplatnění snížené sazby DPH na služby s vysokým podílem lidské práce, uvedeno, že sníženou sazbu lze uplatnit na "renovaci a opravy soukromého bydlení, s výjimkou materiálů představujících podstatnou součást hodnoty dodávky". Platnost tohoto dodatku má být prodloužena právě až do konce roku 2010.

Z tohoto důvodu i Česká republika využije možnosti aplikovat sníženou DPH u nové bytové výstavby na výstavbu tzv. „sociálního bydlení“.

Dva resorty - Ministerstvo financí ČR, do jehož kompetence patří daňová problematika, a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do jehož kompetence patří politika bydlení - proto připraví společně během 14 dnů návrh do vlády, jehož obsahem bude definice "sociálního bydlení". Ta umožní od roku 2008 uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na podstatnou část nové bytové výstavby. Pracovní návrh Ministerstva pro místní rozvoj ČR obsahuje pro tento účel dvě základní kategorie:

  • výstavba nových nájemních bytů se sociálním určením financovaných zcela nebo zčásti (např. prostřednictvím dotace nebo úvěru) zveřejných rozpočtů, včetně zařízení sociální péče sloužících pro trvalé či přechodné ubytování osob(dětské domovy, domovy důchodců, azylové domy apod.); 
  • výstavba nových bytů a rodinných domků do stanovené velikosti celkové podlahové plochy bytů nebo domků.
    Z tohoto návrhu vyplývá, že cílem je, aby snížená sazba mohla být uplatněna od roku 2008 (kdy už nebude v platnosti "plošná" snížená sazba na veškerou bytovou výstavbu) na podstatnou část nové bytové výstavby. Jinými slovy, aby se základní (tj. vyšší) sazba vztahovala na luxusnější výstavbu pro lépe situované klienty - tj. na nadprůměrně velké byty a vily.

Definice „sociálního bydlení“ pak bude nutné zapracovat do novely zákona o dani z přidané hodnoty tak, aby zákon v „novém“ znění nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008.

V českém právním řádu je tato skutečnost formulována v § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V tomto paragrafu je vymezen, v souladu se stavebními předpisy a dalšími právními předpisy, bytový dům, rodinný dům a byt; tím je obsažen do uplatnění možnosti snížené daňové sazby veškerý bytový fond - všechny nově stavěné i existující byty. Kromě toho je možné, podle přílohy č. 2 tohoto zákona, uplatnit sníženou sazbu také pro domovy důchodců, dětské domovy, ústavy sociální péče a podobná zařízení určená pro trvalé nebo přechodné ubytování oprávněných osob.

Bytová politika je jednou z priorit vlády a její úspěšná realizace je potvrzována dynamickým rozvojem bytové výstavby i oprav existujícího bytového fondu. K příznivé situaci přispívají i rostoucí reálné příjmy obyvatel v důsledku ekonomického rozvoje a úspěšná bytová politika vlády zahrnující různé druhy podpor, včetně masivní podpory výstavby nájemních bytů včetně - od ledna 2006 - bytů družstevních. Jednou z charakteristik této úspěšné bytové politiky je trvale se zvyšující cenová dostupnost, k níž bezpochyby přispívá snížená sazba této daně jak pro novou výstavbu, tak pro opravy stávajícího bytového fondu. Jedním ze strategických cílů vlády je proto nadále v maximální míře udržet cenovou dostupnost pro nejširší cílové skupiny domácností.

V evropské směrnici je uvedeno, že snížená sazba je možná také u „dodání, výstavby, renovace a úprav bydlení poskytovaného v rámci sociální politiky“. Toto tzv. „sociální bydlení“ nemá společnou definici vztahující se na celý region členských zemí EU. Nicméně pro "sociální bydlení" řada zemí sníženou sazbu z DPH uplatňuje - Belgie, Španělsko, Estonsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko a Velká Británie (zdroj European Social Housing Observatory, 2005).

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

kolik teda?
p
9. 2. 2006, 16:21

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená