FinExpert.e15.cz

Dovolená a paragrafy

Ze zákona rozhoduje o termínu dovolené zaměstnavatel. Některé firmy přidávají zaměstnancům týden volna navíc.
Dovolená a paragrafy

Začátek letních prázdnin se nezadržitelně blíží a s ním i doba dovolených většiny pracujících. Zatímco živnostníci rozhodují o termínu a délce své dovolené sami, zaměstnanci ve státní i podnikatelské sféře se musí dohodnout se zaměstnavatelem. Právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v oblasti dovolených upravuje zákoník práce.

Termín dovolené určuje zaměstnavatel

Většina zaměstnanců se snaží vybrat co největší část dovolené v období letních měsíců. Podle platné právní úpravy rozhoduje o termínu čerpání dovolené zaměstnavatel. I když má zaměstnavatel rozhodující slovo, je v jeho zájmu sladit zájmy firmy i jednotlivých zaměstnanců. Nalezení kompromisu však nebývá v praxi snadné. Na jedné straně je snahou zaměstnavatele zajistit bezproblémový chod společnosti i v období dovolených. Na straně druhé stojí zájmy zaměstnanců, kteří se snaží získat co nejlepší termín. Zde již záleží pouze na dohodě jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnavatel může pouze rozhodnout v případě sporu.

Povinností každého zaměstnance je včasné nahlášení termínu dovolené. Většina zaměstnavatelů požaduje nahlášení dovolené alespoň 14 dní předem. Souhlasí-li zaměstnavatel s navrhnutým termínem, písemně jej potvrdí.

Povinnosti zaměstnavatele

  • Zaměstnavatel určuje dobu čerpání dovolené tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.
  • Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část trvat nepřetržitě nejméně 2 týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené.
  • Určí-li dobu čerpání dovolené zaměstnavatel, pak je povinen stanovený termín písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.
  • Nařídí-li zaměstnavatel hromadné čerpání dovolené (celopodniková dovolená), nesmí být tato dovolená delší než dva týdny.

Formy dovolené

Zákoník práce rozlišuje několik typů dovolené, a to dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, dovolenou za odpracované dny a dodatkovou dovolenou. Většina zaměstnanců se setká s dovolenou za kalendářní rok. Ta náleží každému, kdo byl v nepřetržitém pracovním poměru u jednoho zaměstnavatele a odpracoval alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Poměrná část dovolené za kalendářní rok náleží zaměstnanci, který nebyl v pracovním poměru u jednoho zaměstnavatele po celý kalendářní rok. S poměrnou částí dovolené se nejčastěji setkají zaměstnanci, kteří v průběhu kalendářního roku změnili zaměstnavatele.

Nárok na dovolenou za odpracované dny má zaměstnanec, který nezískal nárok na dovolenou za kalendářní rok ani její poměrnou část. Jedná se tedy o zaměstnance, kteří neodpracovali u jednoho zaměstnavatele výše uvedených 60 dní.

S dodatkovou dovolenou mohou počítat pouze zaměstnanci, kteří vykonávají zvlášť obtížné práce. O tom, zda je vykonávaná práce zvlášť obtížná nerozhoduje zaměstnanec, ale výčet v zákoníku práce. Za zvlášť obtížnou je například považována práce horníků pracujících pod zemí, dělníků provádějících řezání tunelů či štol, pracovníků zdravotnických zařízení, kteří ošetřují nemocné s nakažlivou formou tuberkulózy, dozorů ve věznicích apod.

Délka dovolené

Za celý kalendářní rok má zaměstnanec právo minimálně na čtyři týdny dovolené. Jedním týdnem dovolené se rozumí sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů (dohromady 20 pracovních dnů). Do doby dovolené se nezapočítávají státní svátky, které připadají na pracovní dny. Nad rámec zákonem stanovené minimální výměry dovolené mohou zaměstnavatelé poskytnout svým zaměstnancům jako bonus dovolenou navíc.

Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Dovolená za odpracované dny činí za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Dodatková dovolená trvá jeden týden.

Krácení dovolené

V některých případech ztrácí zaměstnanec právo na výběr celé zákonem stanovené dovolené za kalendářní rok. Nejčastěji se krátí dovolená z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Doba omluvené nepřítomnosti musí být alespoň 100 dnů. Za prvních 100 zmeškaných pracovních dnů se krátí dovolená o jednu dvanáctinu. Za každých dalších 21 zameškaných pracovních dnů se krátí také o jednu dvanáctinu. Ke zkrácení základní výměry dovolené může zaměstnavatel přistoupit i u zaměstnanců, kteří se bez omluvy nedostavili do práce. Zkrácením dovolené mohou skončit i opakované pozdní příchody do zaměstnání. Za jeden zmeškaný den může zaměstnavatel zkrátit dovolenou o jeden až tři dny. Zaměstnanců, kteří jsou u firmy zaměstnáni po celý kalendářní rok, musí být i v případě krácení poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.

Zaměstnavatel může dovolenou i zrušit

Ve výjimečných případech může zaměstnavatel zrušit již schválenou dovolenou nebo odvolat zaměstnance z dovolené. V takovém případě musí firma proplatit zaměstnanci náklady, které mu z důvodu zrušení či přerušení dovolené vznikly (např. storno poplatek zájezdu).

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Pokud nemůžete odjet na dovolenou, stačí jí přeproda...
Jaroslav S.
3. 7. 2017, 08:23
Pojem "dovolená živnostníků" je zavádějící nesmysl
N
13. 6. 2009, 11:04

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená