FinExpert.e15.cz

Dotace Nová zelená úsporám táhnou, lidé hlavně zateplují

Dotační program určený pro majitele domků se těší velkému zájmu.
Dotace Nová zelená úsporám táhnou, lidé hlavně zateplují

Snížit energetickou náročnost budov, podpořit výstavbu úsporných domů a zároveň snížit i emise skleníkových plynů. To jsou hlavní cíle programu Nová zelená úsporám, který je financován z prodeje emisních povolenek. 

Dotační program, který je určen pro majitele rodinných domů, se těší jejich zájmu. Zatímco koncem dubna bylo 500 podaných žádostí v celkové výši 120 milionů korun, v polovině května evidoval Státní fond životního prostředí (SFŽP) téměř 680 žádostí v objemu 160 milionů korun. „Zájem odpovídá našim předpokladům a program bude podle všeho úspěšně vyčerpán. Letos je k dispozici 1,9 miliard korun," sdělil Petr Valdman, ředitel SFŽP.

Zateplení fasády a výměna oken vedou

Příjem žádostí do další výzvy Nové zelené úsporám začal v dubnu letošního roku. Podle tiskové mluvčí SFŽP Lenky Brandtové tvoří největší objem (41 procent) žádosti o dotace na zateplení a výměnu oken. „Asi 30 procent majitelů rodinných domů pak žádá o podporu na instalaci solárních systémů a 20 procent na výměnu zdroje tepla. Na výstavbu nových domů s velmi nízkou energetickou náročností evidujeme asi 6 procent žádostí a na instalaci rekuperace – nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 3 procenta,“ upřesnila Brandtová. 

Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám

Dotační program je oficiálně rozdělen na tři oblasti podpory:

  • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (např. zateplování fasády, výměna oken apod.).
  • Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tedy výstavba nízkoenergetických a pasivních domů).
  • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie (např. instalace solárních kolektorů, tepelného čerpadla nebo nového kotle apod.).

 

 

 

Kolik dostanete a co musíte dodat

Aktuální výzva programu Nová zelená úsporám poběží do 31. října letošního roku, resp. do vyčerpání alokovaných prostředků, tedy 1,9 miliard korun. O tom, zda žadatelům budou přiznány dotace, rozhoduje mj. to, zda se jedná o způsobilé výdaje, zda jsou doloženy všechny potřebné dokumenty a splněny další podmínky programu. 

Jak uvádí text výzvy, způsobilými výdaji jsou takové, které jsou „přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření“. Například v oblasti podpory A, tedy zateplování domů a snižování jejich energetické náročnosti, jsou mezi způsobilé výdaje zahrnuty náklady na materiál, výrobky a montáž.

Maximálně je přitom možné získat následující částky:

  • Zateplení obvodových stěn: 1 500 Kč/m2
  • Zateplení šikmé či ploché střechy: 1 500 Kč/m2
  • Zateplení podlahy na terénu: 2 000 Kč/m2
  • Výměna výplní stavebních otvorů: 6 900 Kč/m2
  • Ostatní konstrukce: 600 Kč/m2

Při zpracování žádosti je třeba věnovat pozornost nejen správně vyplněnému formuláři žádosti o dotaci. Současně je třeba přiložit doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem (jen u některých opatření), výpis z katastru nemovitostí, odborný posudek, průkaz energetické náročnosti budovy (jen u některých opatření), krycí list technických parametrů nebo doklad o vlastnictví bankovního účtu. Na zpracování technické dokumentace je přitom možné rovněž získat finanční podporu. 

Pozor na nedostatky v žádosti

Když minulý rok probíhalo předchozí kolo dotačního programu Nová zelená úsporám, upozorňovali odborníci na větší administrativní zátěž pro žadatele a nedostatek kvalitních energetických auditorů, kteří jsou schopni poradit si s přípravou technických podkladů. Správně vyplněná žádost přitom rozhoduje o tom, zda bude dotace žadateli přiznána. 

Nová zelená úsporám: Tipy pro získání dotace na tepelné čerpadlo

Nová zelená úsporám: Tipy pro získání dotace na tepelné čerpadlo

V současné době se SFŽP setkává s několika typy nedostatků v žádostech. „Jedná se například o formální nedostatky, kdy v žádosti nejsou uvedeny všechny povinné údaje nebo není doložena část povinných příloh (např. výpis z katastru nemovitostí nebo doklad o projednání záměru s příslušným stavebním úřadem). Jindy zase žádost nesplňuje podmínky programu – například se jedná o neoprávněného žadatele, stavba nesplňuje definici rodinného domu nebo celková vnitřní plocha stavby přesahuje 350 m2,“ uvedla Brandtová. 

Podle Brandtové se ale objevují i nedostatky v projektové dokumentaci. Jde například o nesoulad projektové dokumentace a reálného stavu objektu, nesoulad hodnot mezi krycím listem, projektovou dokumentací a energetickým posudkem. „V energetickém posudku se zase setkáváme s tím, že jsou uváděny chybné hodnoty součinitelů tepelné vodivosti nebo nejsou zohledněny tepelné mosty,“ dodala. 

Dotace až do roku 2020

Dotační program Nová zelená úsporám je plánován do roku 2020. Jeho budoucnost ovšem závisí na vývoji trhu s emisními povolenkami, protože právě z jejich prodeje je financován. Nová zelená úsporám navázala na předchozí dotační program Zelená úsporám, který probíhal mezi léty 2009 a 2012 a žadatelům vyplatil přes 20 miliard korun. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená