FinExpert.e15.cz

Dostal jsem výpověď neprávem?

Při rušení pracovní pozice je čistě v kompetenci zaměstnavatele, kterou pozici zruší.
Dostal jsem výpověď neprávem?

Pokračování článku Špatné pracovní podmínky? Nedejte se!

Pokud tedy dostal zaměstnanec výpověď z důvodu nadbytečnosti či z organizačních důvodů, nemůže žalovat zaměstnavatele kvůli tomu, že jeho kolega na stejné pozici zůstal, ale on dostal výpověď, ač má již pár let do důchodu, pracoval na místě déle než kolega, atd.

Pokud je se zaměstnancem ukončen neoprávněně pracovní poměr, je potřeba se co nejdříve začít bránit. V první řadě musí písemně doručit zaměstnavateli dopis, že chce být dále zaměstnáván. Pak se může soudit minimálně o náhradu mzdy. Pokud tak zaměstnanec neučiní, nemá na náhradu mzdy nárok a jediné, čeho se u soudu může domoci je, že bude přijat zpět do zaměstnání. Ale ušlou mzdu mu již nikdo nenahradí.

Kdo má nárok na odstupné

Nárok na odstupné má zaměstnanec při ukončení pracovního poměru z následujících důvodů:

  • zaměstnanec dostal výpověď z organizačních důvodů – má nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku;
  • zaměstnanec podal výpověď, protože nedostal mzdu 15 dnů po datu její splatnosti;
  • zaměstnanec dostal výpověď ze zdravotních důvodů – má nárok na dvanáctinásobek průměrného výdělku.

Při sankčním ukončení pracovního poměru, tedy z důvodu neplnění povinností zaměstnance (nekvalitní práce, porušování pracovní kázně), není nárok na odstupné.

Musím jet na víkendové školení?

Může šéf potrestat zaměstnance, když odmítne jet na víkendovou firemní akci? Pokud pojede na víkend s firmou, měl by zaměstnanec dostat následně 2 dny volna? Pokud jde o akci zaměstnavatelem proplácenou – tedy o výkon práce – pak zaměstnanec jet musí. Jestliže nepojede, může zaměstnavatel uplatnit sankce dle smlouvy a zákona. Pokud se jedná o akci neplacenou, nemůže zaměstnance k účasti nikdo nutit, a tedy jeho neúčast ani nijak sankcionovat.

Mobbing je problémem i české společnosti

Některou z forem mobbingu na vlastní kůži pocítilo 16 % populace starší 14 let. Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou negativně ovlivnit psychický, ale i fyzický stav poškozeného.

Problematikou existence a rozsahu mobbingu v české společnosti se zabývala společnost GfK Praha. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že osobní zkušenost se šikanou na pracovišti má v současné době 16 % populace starší 14 let. Postižení jedinci jsou vystavováni všem formám mobbingu – od mírnějších forem, jako je například zadávání nesmyslných pracovních úkolů, zesměšňování a pomlouvání ostatními, nedoceňování výkonu práce, které vede až ke ztrátě sebevědomí, neustálá kritika práce, ukládání povinností neodpovídajících kvalifikaci až po ojedinělé případy ústního, telefonického či písemného vyhrožování.

Více než čtvrtina postižených je některé z forem mobbingu vystavována alespoň jednou týdně, téměř polovina všech (45 %) pak po dobu delší než jeden rok. Ve srovnání s posledním provedeným výzkumem z dubna 2005 nedošlo téměř k žádnému poklesu či nárůstu osob vystavovaných některé z forem šikany.

Problematika mobbingu se začíná přesouvat do středních a starších věkových kategorií, nejčastěji jsou jím postiženy ženy ve věku nad 45 let. Z výzkumu dále vyplývá, že nejvíce zkušeností se šikanou mají obyvatelé nejmenších obcí (do 999 obyvatel). (Zdroj: průzkum společnosti GFK z roku 2007)

Práva zaměstnavatele

  • Zaměstnavatel může zakázat jakékoli instalace na počítači.
  • Zaměstnavatel může zakázat vyřizovat soukromé záležitosti v pracovní době.
  • Zaměstnavatel může kontrolovat zaměstnancův firemní e-mail – pokud to je sepsáno v pracovní smlouvě nebo to vyplývá z podstaty a je-li název e-mailu s obecným jménem, například poradna@firma.cz. Když je název emailu příjmení@firma.cz, názory právníků se různí. Podle některých lze u takových e-mailových účtů kontrolovat pouze počet e-mailů a seznamy příjemců, nikoli obsah zpráv. Další názor je takový, že když jde o firemní e-mailovou schránku, může do ní vstupovat zaměstnavatel vždy, jelikož si zde zaměstnavatel nemá co vyřizovat soukromé záležitosti.
  • Zaměstnavatel může vyžadovat slušné oblečení na pracovišti. Pokud má specifické požadavky (barva oblečení, atd.), musí zaměstnanci takové oblečení zajistit. V ostatních případech není povinen přispívat na ošacení.
  • Zaměstnavatel nemusí dle novelizovaného zákoníku práce (2006) nabízet zaměstnanci při končení pracovního poměru jinou práci.

Článek vyšel v časopisu Osobní finance.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená