FinExpert.e15.cz

Dosažení důchodového věku nestačí. Jak neztratit nárok na penzi?

Poradíme, co dělat, když na důchod nemáte nárok.
Dosažení důchodového věku nestačí. Jak neztratit nárok na penzi?

Abyste se stali právoplatným důchodcem a mohli od státu pobírat penzi, nestačí vám jen dosáhnout stanoveného důchodového věku. Pobírání starobní penze je podmíněno i dalšími faktory, které když nesplníte, tak důchod buď dostanete o mnoho nižší, nebo ho dostanete až o několik let později – a nebo vám také nedají žádný. Co tedy musíte splnit, abyste dostali plnou, nijak nezkrácenou nebo časově posunutou penzi?

Špatnou zprávou, kterou řeší i mnoho mladých lidí, je, že věková hranice pro odchod do penze se neustále zvyšuje. Zatímco muži narození před rokem 1936 odcházeli do penze v 60 letech a ženy v 57 letech (a když měly děti tak mohly odejít až o čtyři roky dříve), teď je vše jinak.

Důchodový věk se aktuálně posunul na 63 let (u mužů) a u lidí narozených po roce 1977 se vypočítává podle jasného vzorce: k věku 67 let se přičte počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození daného člověka a rokem 1977. Co z toho plyne?

Generace narozená po roce 1990 půjde do penze v 70 letech a později. Politici sice nyní tvrdí, že důchodový věk zastropují na 65 letech, ale zároveň upozorňují, že ho podle prodlužování věku lidí budou každý rok měnit. Takže kdy půjdete do důchodu, vlastně není vůbec jisté. A přesto – pokud jste odhodláni do něho nastoupit, musíte si být jisti, že jste pro tento důležitý krok splnili všechny předem dané podmínky.

Ministryně Marksová chce bezdětným zvýšit odvody na důchod

Ministryně Marksová chce bezdětným zvýšit odvody na důchod

Důchodový věk je základ

Neustále se mluví o dosažení důchodového věku. A to je také jedním ze dvou nejdůležitějších parametrů pro úspěšný nástup do penze. Až ve chvíli, kdy dosáhnete tabulkově určeného důchodového věku, můžete do starobní penze nastoupit, respektive o ni požádat na správě sociálního zabezpečení.

Je to ovšem vaše právo, nikoliv povinnost – klidně můžete pracovat dál a takzvaně přesluhovat. A až se rozhodnete konečně do penze odejít, je pravděpodobné, že bude vyšší, než měla být ta původní. Proč? Díky delší době důchodového pojištění. To je totiž tím druhým hlavním pilířem pro získání nároku na penzi.

Kdo nemá pojištění, nemá důchod

Řada seniorů dnes zoufale zjišťuje, že i když je jim už hodně přes 60 let, stát jim odmítá vyplácet penzi. Nemohou do ní ani nastoupit. Proč? Protože si dostatečný počet let neplatili důchodové pojištění (nebo je za ně neplatili bývalí zaměstnavatelé). V současnosti musíte být pojištěni alespoň po 32 let, abyste penzi v plné výši dostali.

Od roku 2018 bude potřeba doložit pojištění za nejméně 35 let. Do doby pojištění se standardně počítají období, kdy jste byli zaměstnaní (tedy zaměstnavatel za vás odváděl státu důchodové pojištění), kdy si OSVČ pojištění platili sami, nebo kdy jste byli na úřadu práce – i ten za vás po určité období platí. Za ženy platí pojistné stát v době, kdy jsou na mateřské a rodičovské dovolené, ale započítává se i doba povinné vojenské služby a také studium na vysoké škole, ale to jen do roku 2010.

Zkrácené pojistné

Když si propočítáte, jak dlouho jste pracovali, možná dojdete k tomu, že potřebné roky pojištění nemáte. Co s tím? Zčásti se to dá dořešit i na poslední chvíli. Nutnou dobu pojištění si můžete totiž jednorázově nebo v krátkém časovém horizontu doplatit, a to zřízením takzvaného dobrovolného důchodového pojištění. To vám ale skončí jeden den před dosažením důchodového věku, takže je vhodné propočítat si vše s dostatečným předstihem.

Lze například (kompletně či částečně, a to dle jednotlivých případů) doplatit dobu studia, které se odehrávalo po roce 2010, dobu strávenou na úřadu práce, kde jste nepobírali podporu (maximálně však 3 roky), období vykonávání dobrovolnické práce (maximálně 2 roky zpětně), dobu práce vykonávané v zahraničí (maximálně 2 roky zpětně a jen od roku 1996) či práce pro zahraničního zaměstnavatele (také max. 2 roky zpětně a jen od roku 2009).

A dobrovolné důchodové pojištění si můžete založit i bez uvádění důvodu, a to na nanejvýš 15 let, přičemž jen rok lze bezdůvodně doplatit zpětně. A kolik budete muset platit? Vybírat si příliš nemůžete – minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění činí 28 procent z jedné čtvrtiny průměrné mzdy – ve 2. čtvrtletí letošního roku byla průměrná mzda 27 297 Kč, čtvrtina je tedy 6824,25 Kč a dobrovolné pojistné nyní činí 1910,79 Kč.

Ani přes tyto výjimky se vám nepodařilo dosáhnout potřené doby důchodového pojištění? Přesto není vše ztraceno, stát vás nenechá v úplné chudobě – ale na penzi si počkáte. Komu se podařilo platit důchodové pojištění alespoň 20 let včetně náhradních dob nebo alespoň 15 let bez náhradních dob, ten může důchod dostat, jakmile dosáhne věku o věku 5 let vyššího, než je důchodový věk muže narozeného ve stejném roce.

Výše důchodu záleží na příjmech

Jakmile máte splněné obě výše uvedené hlavní podmínky, můžete si o důchod jít požádat na správu sociálního zabezpečení, a to nejlépe 4 měsíce před dosažením důchodového věku. Úředník tam s vámi vyplní potřebné tiskopisy, budete mu muset doložit všechny nutné doklady. A pokud vám důchod přiznají, dozvíte se i jeho výši – ta se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry.

Základní výměra je pro všechny stejná a v roce 2016 je to 2 440 korun. Procentní výměra je založena na výši vašich celoživotních příjmů – za každý celý rok, kdy jste si platili důchodové pojištění, je to 1,5 procenta výpočtového základu. Ten se získá vypočtením měsíčního průměru všech vašich příjmů dosažených v daném období. Není to úplně snadné, ale platí jasné pravidlo – čím vyšší jste měli plat, tím vyšší budete mít důchod. A naopak. Minimální důchod letos činí 3 210 Kč, průměr se pohybuje okolo 11 400 Kč.

Předčasný důchod

Existuje možnost, jak odejít do penze ještě před dosažením důchodového věku. Jedná se o takzvaný předčasný důchod, do kterého může nastoupit člověk, který dosáhl potřebného počtu let důchodového pojištění. Lze do něj odejít nejdříve v 60 letech, přičemž váš řádný důchodový věk musí být minimálně 63 let. Podstatné také je, že o předčasný důchod nemůžete žádat zpětně.

Tahle možnost láká řadu starších lidí, kteří mají pocit, že už na práci nemají dost síly. Je ale nutné si uvědomit, že v předčasném důchodu dostanete výrazně nižší penzi, a jakmile dosáhnete důchodového věku, nikdo vám ji už nezvýší. A snížení je to dost výrazné.

Pokud by váš běžný starobní důchod měl být okolo 12 000 korun, kvůli předčasnému důchodu budete dostávat jen cca 9 000 Kč, a to trvale. Pozitivní je, že předčasný důchod můžete kdykoliv ukončit, odejít znovu do zaměstnání a pak nastoupit až do klasického starobního.

A nebo si v předčasném důchodu můžete přivydělávat – maximální hranice výdělku je u zaměstnání malého rozsahu 2 500 korun měsíčně a u dohody o provedení práce 10 000 korun. OSVČ si musí dávat pozor, aby nepřesáhla částku, ze které už by musela platit pojištění.

Poslední možnost – předdůchod

Ještě jinou variantou, jak odejít na odpočinek dříve, je takzvaný předdůchod. Na ten mají nárok pouze lidé, kteří mají založené doplňkové penzijní spoření. V penzijní společnosti si stačí vyjednat, abyste své naspořené peníze mohli začít čerpat třeba již 5 let před dosažením vašeho důchodového věku. Stát vám ovšem v této variantě už nebude až do dosažení tabulkového věku pro odchod do penze nic přispívat, vše je do té doby jen na vás a na tom, kolik jste si za život zvládli naspořit.

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Pokud by peníze byly rozděleny přesně za účelem jeji...
Pro
9. 11. 2016, 22:07
Re: Trocha matematiky. Stát zkasíruje zaměstnavatele...
.
9. 11. 2016, 20:16
Trocha matematiky. Stát zkasíruje zaměstnavatele měs...
Pro
9. 11. 2016, 19:40
Pokud nedostanu důchod ani přes to vše, pak mohu vyu...
Martin Böhm
9. 11. 2016, 03:23

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená