FinExpert.e15.cz

Dosáhnete na přídavky na děti?

Sociální politika státu je velmi benevolentní a téměř každý občan od něj něco dostane. Jaké jsou podmínky pro získání přídavku na dítě a jaká je hranice čistého příjmu pro nárok na tuto sociální dávku?
Dosáhnete na přídavky na děti?

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Nárok na dávku je dán čistým měsíčním příjmem rodiny, který se porovnává se životním minimem spočítaným pro celou domácnost. Výše dávky závisí na mnoha faktorech – například věku dítěte nebo počtu společně posuzovaných osob.

Jak je poskytován

Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních závislých na příjmech rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho výše je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Rodiny s příjmem vyšším než trojnásobek životního minima nemají na přídavek na dítě nárok. Jak je z uvedené tabulky vidět, na nejvyšší dávku (784 Kč) mají nárok děti ve věku 15–26 let, přičemž příjmy domácnosti nepřesáhly 1,1násobek životního minima.

do 1,1 ŽM 1,1–1,8 ŽM 1,8–3,0 ŽM
do 6 let

541 Kč

474 Kč

237 Kč

od 6 do 10 let

605 Kč

530 Kč

265 Kč

od 10 do 15 let

714 Kč

625 Kč

313 Kč

od 15 do 26 let

784 Kč

686 Kč

343 Kč


* ŽM = životní minimum
Zdroj: MPSV ČR

Jak spočítat životní minimum

Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmu, pod níž nastává stav hmotné nouze. Do systému státní sociální ochrany bylo zavedeno Zákonem č. 463/1991 Sb., o životním minimu koncem roku 1991.

Životní minimum pro domácnost
jednotlivec 1 780 Kč
dvoučlenná domácnost 2 320 Kč
tří- až čtyřčlenná domácnost 2 880 Kč
pěti- a vícečlenná domácnost 3 230 Kč
dítě do 6 let 1 690 Kč
dítě 6–10 let 1 890 Kč
dítě 10–15 let 2 230 Kč
dítě 15–26 let 2 450 Kč
Dospělí v rodině 2 320 Kč

Příklad:

 • 2 dospělí, 2 děti (16, 20 let): 12 420 Kč
 • 2 dospělí, 3 děti (7, 11, 18 let): 14 440 Kč

Modelový příklad:

 • čtyřčlenná domácnost
 • 2 děti (11 let, 21 let)
 • měsíční příjem společně posuzovaných osob: 24 600 Kč
 • životní minimum: 12 200 Kč
 • příjem je 2,016 násobkem životního minima
 • celková výše přídavku na děti: 656 Kč (313 Kč a 343 Kč)

Kdy žádat

Žádost o přídavek na dítě se podává po celý rok, do konce září je ale nutné každoročně doložit údaje o studiu dětí a výši příjmů za uplynulý rok. Nárok na vyplacení dávky zaniká tři měsíce od jejího vzniku. Po dosažení věku 18 let (kdy ale ještě nebylo dosaženo 26 let) a probíhajícího studia, žádá dítě o přídavek samostatně. Na zvláštním formuláři musí uvést své příjmy za uplynulý rok (například publikační činnost, brigády, stipendium atp.). Opět ale závisí na přijmu celé domácnosti (respektive společně posuzovaných osob), které se musí vejít do trojnásobku životního minima.

Kam zajít?

Pokud žádáte o některou ze sociálních dávek poprvé, měli byste navštívit kontaktní místa zřízená okresními úřady. Tam dostanete potřebné formuláře a úředníci by vám měli poradit. Jestliže si s vyplněním víte rady, můžete si formuláře stáhnout z internetových stránek MPSV a zanést na úřad nebo je poslat poštou. Pokud například bydlíte jinde, než je vaše trvalé bydliště, může pošta ušetřit značné částky nutné k dojíždění na úřady (poslat lze i chybějící dokumenty).

Zpřísněná kritéria

Dříve platilo, že o dávku bylo možné zpětně zažádat ve lhůtě jednoho roku od vzniku nároku. To teď neplatí a žádat lze pouze tři měsíce zpátky. Druhým zpřísněním vyplácení dávek je fakt, že od 1. října 2003 se do příjmů rodiny budou započítávat také některé příjmy ze zahraničí podobné tuzemským sociálním dávkám. Pokud tedy například ve Velké Británii požádáte o azyl a dostanete jejich sociální dávky, po deportaci se vám započítají do příjmů v ČR.

Více informací

 • zelená linka MPSV 800 189 810
 • www.mpsv.cz
 • forms.mpsv.cz (formuláře ke stažení a finanční kalkulačky pro výpočty soc. dávek)
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená