FinExpert.e15.cz

Dopravní nehoda: Jak správně postupovat

Škodu je potřeba nahlásit své pojišťovně co nejrychleji.
Dopravní nehoda: Jak správně postupovat

Každý se může dostat do situace, kdy je účastníkem dopravní nehody. Ať již jako poškozený nebo viník. V této chvíli nám začíná kolotoč běhání po pojišťovnách. Jaký je správný postup při vyřízení dopravní nehody, aby vše proběhlo hladce? 

„Na místo nehody je nutné buď zavolat PČR, nebo s dalšími účastníky sepsat záznam o nehodě - evropský formulář, ve kterém je potřeba vyplnit všechny informace tak, aby bylo možné rozhodnout o tom, kdo nehodu zavinil. Pokud jsem v pozici poškozeného a cítím, že viník má tendenci se ze své chyby vykroutit, je lepší vždy zavolat PČR. Účastník nehody je policii povinen volat vždy, pokud na jednom z vozidel vznikne škoda větší než 100 000 Kč, dojde ke zranění nebo ke škodě na majetku třetí osoby,“ vysvětluje Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.                                             

Jak ukončit povinné ručení?

Jak ukončit povinné ručení?

Jak zrušit smlouvu povinného ručení, aby nedošlo ke komplikacím. Poradíme vám jak smlouvu ukončit.

Škodu je potřeba nahlásit své pojišťovně co nejrychleji. Jestliže máte auto nepojízdné, kontaktujte svou pojišťovnu hned z místa dopravní nehody, aby byl zajištěn správný postup při odtahu, vyproštění, atd.                                                                                                  

Pojistitel poté prohlédne škody a vyžádá si od vás všechny potřebné dokumenty, které budou potřeba pro likvidaci škody. Poté se provede vyčíslení škody a vy jste informování ukončovacím dopisem. Až budete mít vozidlo opravené, můžete opravu sami uhradit a poté předložit pojišťovně, nebo požádat o tzv. „krycí dopis“, žádost, aby pojišťovna uhradila opravu přímo servisu, který opravu prováděl. Servis ale musí takový způsob úhrady akceptovat.

Připravte si tyto dokumenty

Dokumenty potřebné pro vyřízení pojistné události: záznam o dopravní nehodě, tzv. „velký“ technický průkaz, řidičský průkaz řidiče, vhodné je též doložit číslo bankovního účtu, na které může být poukázáno pojistné plnění. 

Rozdíl může nastat v tom, zda škodu uplatňujete z povinného ručení nebo z havarijního pojištění. „Jedná se především o skutečnost, že  při uplatnění nároku z odpovědnostního pojištění viníka je nutné nárok na náhradu újmy řádně prokázat a doložit. Důkazní břemeno je tedy na poškozeném.  Při uplatnění z havarijního pojištění není rozhodující, kdo škodu způsobil, ale zda jsou naplněny podmínky smluvního ujednání, které vychází z Pojistných podmínek,“ říká Karel Žyla z AXA pojišťovny.

Co když viník z místa nehody ujede?

Pokud znáte registrační značku automobilu, který do vás naboural, okamžitě kontaktujte policii ČR. Ta poté může viníka vyhledat. Mějte však na vědomí, že musíte jeho vinu prokázat – pomocí svědků, policie, atd.

„V případě nezjištěného vozidla je situace složitější. Rovněž je nutné zkontaktovat policii a zajistit co nejvíce svědeckých výpovědí. Svůj nárok můžete uplatnit u České kanceláře pojistitelů. Z garančního fondu ČKP jsou však podle zákona 168/1999, §24 škody způsobené provozem nezjištěného vozidla, za které odpovídá nezjištěná osoba, hrazeny jen, pokud se jedná o újmu na zdraví či životě. Škody na věcech a ušlém zisku pouze v případě, že jejich výše přesahuje částku 10 000 Kč a současně s nimi byla způsobena závažná škoda na zdraví. Pokud došlo na vašem vozidle pouze k věcné škodě, můžete ji uplatňovat jenom v případě, že máte na vozidlo uzavřeno platné havarijní pojištění,“ říká Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Co když nevyplníte formulář o dopravní nehodě?

Vyplnění tzv. záznamu o dopravní nehodě je ze zákona povinné. Formulář slouží k poskytnutí informací pojišťovně. Formulář nemusí být nutně vyplněn na místě nehody, ale je to určitě lepší.

„Nevyplnění záznamu je považováno za porušení zákonné povinnosti, kdy dochází ke ztížení šetření na straně pojišťovny při posuzování  vzneseného nároku poškozené strany, a na základě těchto okolností může pojišťovna v případě poskytnutí pojistného plnění poškozenému uplatnit tzv. postih na viníka, kdy ten svým jednáním ztížil šetření pojišťovně,“ doplňuje Karel Žyla z AXA pojišťovny.

Pozor na nehodové společnosti

Každá pojišťovna vám zajistí vlastní asistenční službu. Není teda nutné obracet se na nehodové společnosti, které operují na frekventovaných silnicích. Za podepsání plné moci vám zdarma nabídnou pomoc. Tím se v podstatě stáváte jejich rukojmím. „Většinou totiž na místě události řidič nemá dostatek času pročíst si podmínky spolupráce a ani není v takovém psychickém rozpoložení, aby odhalil např. nesmyslné smluvní pokuty za případné vypovězení smlouvy, nevýhodné rozhodčí doložky apod. Rozčarování přichází, když nehodová společnost tyto služby vyúčtuje. Rovněž provedené opravy často neodpovídají účtovanému rozsahu a kvalitě,“  vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená