FinExpert.e15.cz

Dopad vyšších cen ropy by měl být mírný

Z nejnovějšího vydání pravidelné publikace Evropský ekonomický výhled společnosti PricewaterhouseCoopers vyplývá, že dopad vyšších cen ropy na ekonomiky Eurozóny je relativně mírný. Zvýšení cen o 10 USD za barel by mohlo ekonomice Eurozóny způsobit v horizontu pěti let ztrátu výkonnosti ve výši přibližně 1 % HDP, ztráta ve výši přibližně 1,25 % HDP by se měla projevit po deseti letech. Z významnějších zemí Eurozóny pocítí největší dopad nárůstu cen ropy Francie (v prvních třech letech se očekává průměrný pokles HDP ve výši 0,4 %), naopak nejméně se dotkne Španělska.

K dalším významným zjištěním studie patří:

  • Hospodářský růst zemí Eurozóny by se měl v letech 2005 a 2006 pohybovat těsně pod současnou úrovní
  • Mezi jednotlivými zeměmi Eurozóny přetrvávají výrazné rozdíly
  • Nově vznikající trhy by neměly pro evropské ekonomiky představovat tak velikou hrozbu.

Z výsledků vyplývá, že ekonomický růst v zemích Eurozóny by měl v roce 2005 dosáhnout průměrné výše 1,5 % a v roce 2006 pak 2 % s tím, že většina evropských zemí zaznamená vyšší výkonnost. Zpráva uvádí, že rizika ekonomického růstu se spíše zvyšují především zásluhou nízké domácí poptávky, politické nestability a menšího prostoru pro uplatňování fiskální a měnové politiky.

Německo očekává pomalý růst HDP (přibližně 1 % v roce 2005, resp. 1,5 % v roce 2006). Důvodem je přetrvávající nestabilní domácí poptávka a jakékoliv zpomalení růstu vnější poptávky by mohlo ohrozit oživení německé ekonomiky stimulované exportem. Francie by měla podle předpokladů v roce 2005 zaznamenat mírný růst ve výši 1,5 % a v roce 2006 pak 2 %. Nedávný hospodářský pokles v Itálii měl za následek snížení prognózy růstu přibližně na 0 % v roce 2005, pro rok 2006 se počítá s hospodářským růstem ve výši 1 %. Nizozemská ekonomika by dle předpokladů měla v roce 2005 dosáhnout růstu pouhých 0,75 %, v následujícím rocepak 1,75 %. Španělsko by si mělo podle předpokladů zachovat nejlepší výkonnost z větších ekonomik Eurozóny s růstem ve výši přibližně 3,5 % v roce 2005 a 3,25 % v roce 2006.

Rozpočtové deficity by v Eurozóně jako celku měly v roce 2005 zůstat vysoké a dosáhnout přibližně 3 % HDP. Podle hlavního scénáře vývoje zpracovaného společností PricewaterhouseCoopers, který je uvedený ve zprávě a nepředpokládá žádné významné nové změny fiskální politiky, se očekává, že rozpočtové schodky Německa, Francie a Itálie setrvají v roce 2005 na výši přibližně 3-4 % HDP.

Rosemary Radcliffová, nezávislá ekonomka a poradkyně společnosti PricewaterhouseCoopers, uvedla, že hospodářské oživení zemí Eurozóny je doposud velice nestabilní, současná doba proto nemusí být vhodná pro zvyšování úrokových sazeb. Přestože Evropská centrální banka může mít v úmyslu pouze symbolické zvýšení ve výši 25-50 bazických bodů v krátkodobém horizontu, tento signál by nemusel přispět k povzbuzení doposud slabé domácí poptávky.

Země mimo Eurozónu

Mimo Eurozónu se předpokládá, že britská ekonomika zvolní tempo růstu na hodnotu přibližně 1,75 % v roce 2005 a na 2,25 % v roce 2006. Švýcarsko zaznamenalo určité oživení, ze zprávy ovšem vyplývá, že růst v roce 2005 bude činit pouze 1,25 % a v roce 2006 pak 1,5 %. Růst švédské ekonomiky by se měl podle očekávání po relativně výrazných výsledcích v roce 2004 v období let 2005-6 poněkud oslabit.

Polsko, Maďarsko, Česko

Růst ve třech největších ekonomikách východní Evropy – v Polsku, Maďarsku a v České republice – byl výrazně vyšší než v západní Evropě a tato situace by měla podle předpokladů pokračovat jak ve zbývající části roku 2005, tak v roce 2006. V Polsku by měl podle očekávání letos dosáhnout v průměru 3,25 % a v roce 2006 se zvýšit na 4,5 %, zatímco v Maďarsku by mělo dojít k jeho oživení z 3,75 % v roce 2005 na přibližně 4 % v roce 2006. Česká republika by měla zaznamenat nejsilnější růst všech těchto tří zemí, a to ve výši 4,75 % v roce 2005 a 4,5 % v roce 2006.

Asie by něměla snižovat pracovní místa

Ze zprávy rovněž vyplývá, že nedávné rozšíření EU a rostoucí význam indické a čínské ekonomiky spolu s rostoucí atraktivitou levnější pracovní síly ve východní Evropě, Indii a Číně, nemusí být tak významné, jak se mnozí obávají. Levnější pracovní síla by podle předpokladů mohla nadále nutit firmy k tomu, aby přesouvaly výrobu do těchto ekonomik s nižšími náklady, nemělo by to však nutně vést k čistým ztrátám pracovních míst.

USA

Ekonomika Spojených států, které jsou největší zemí využívající outsourcingu obchodních a odborných služeb, a šestou největší zemí využívající ousourcingu počítačových a informačních služeb na světě, dosáhla čisté tvorby pracovních míst v obchodních službách v každém měsíci od prosince 2003 s výjimkou listopadu 2004 a v průměru žádných čistých ztrát pracovních míst v oblasti počítačových služeb.

Tato situace by měla dodat EU určitou naději. Přestože je její ekonomika méně pružnější než ekonomika Spojených států, má horší předpoklady pro vznik nových pracovních míst za již ztracená, a má-li se EU vyrovnat s novou realitou outsourcingu, bude se muset více přizpůsobit novým trendům v oblasti poptávky.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená