FinExpert.e15.cz

Domy, které umí spořit

Při neustálém růstu cen energií není divu, že se každý z nás snaží šetřit. V tomto směru se nejvíce možností otevírá před těmi, kdo teprve plánují stavbu nového příbytku. Nejen pro ně jsou určeny naše rady na téma, jaké zásady by měl splňovat projekt domu, který umožní dosáhnout co nejnižší spotřeby energií.
Domy, které umí spořit

Nízkoenergetický dům je, jak už sám název napovídá, objekt s velmi nízkou spotřebu energie na vytápění, ohřev užitkové vody a provoz domácích spotřebičů. Velmi nízkou spotřebou energie se rozumí spotřeba menší než 80 kWh/m2 vytápěné plochy za rok, přičemž spotřeba energie pouze na vytápění je menší než 50 kWh/m2 za rok. Odborníci uvádějí, že každý dům postavený od listopadu roku 2002 už v zásadě odpovídá označení nízkoenergetický, týká se to také většiny domů, které byly od tohoto období zrekonstruovány.

Výhody nízkoenergetických domů

Pokud je nízkoenergetický dům opravdu dobře postaven a splňuje vše, co má úsporný dům splňovat, získá jeho majitel následující zisky:

  • příjemné domácí klima v zimě a létě
  • snížení spotřeby energií, nižší poplatky za energie
  • snížení znečištění ovzduší emisemi

Zásady pro novostavby

Úvodem zásady, které je nutno dodržovat při návrhu a výstavbě nízkoenergetických domů. Prakticky jde o stejné zásady a doporučení, jaká se aplikují na běžné domy.

Vhodné umístění

Musí se brát ohled na navrženou orientaci místností, kde je možné využít slunce a kde bude naopak stín. Dále je potřeba zohlednit napojení domu na inženýrské sítě a na komunikace. Pozemek by měl mít mírný sklon k jihozápadu až k jihovýchodu. Zcela nevhodný je pozemek se sklonem k severovýchodu až severozápadu, a to z důvodu, aby dům nebyl v zimním a přechodném období od jihozápadu a jihovýchodu zastíněn. V létě je naopak zastínění velmi výhodné s výjimkou částí, kde jsou například nainstalovány sluneční kolektory.

Pokud je to možné, tak by dům by měl mít jednoduchý tvar - vhodný je podélný. Ten umožňuje na jedné z delších stran osadit u obytných místností větší okna. To majiteli zajistí využití slunečního svitu k prohřátí a lepšímu osvětlení místností. Na druhou protilehlou stranu, kde se orientují většinou vedlejší užitné místnosti, se doporučuje osadit menší okna, která zamezí velkým tepelným ztrátám. V zásadě je doporučen takový základní tvar domu, jaký respektuje místní lidovou architekturu a klimatické podmínky v dané lokalitě. S ohledem na negativní povětrnostní vlivy jako je déšť, vítr, kroupy, sněhová vánice atd., by dům neměl být příliš vysoký.

Důležité je také zvolení typu stromů a keřů a jejich vhodné zasazení. Pokud jsou dřeviny vysazeny správně, mohou pomoci ochránit dům před povětrnostními vlivy a větry.

Pozor na detaily

Jak už bylo řečeno, při výstavbě nízkoenergetického domu je nutné věnovat zvýšenou pozornost tepelné izolaci obvodových konstrukcí, tepelným mostům a stavebním detailům. Ty totiž mohou hodně ovlivnit tepelné ztráty.

Důležitý je výběr vhodných oken a jejich následné umístění. Velikost a kvalitativní parametry mohou také výrazně ovlivnit tepelné ztráty jak prostupem, tak infiltrací. Pokud dobře zvolíme umístění velkých oken, získáváme jimi sluneční svit i v zimě a snížíme dále náklady na vytápění.

Provozní náklady ovlivní i výběr vhodných prvků technickeho zařízení budov. Je nutné zvolit nejvhodnější topný nízkoteplotní systém. Velkou pozornost bychom měli věnovat také výběru zařizovacích předmětů a výběru domácích spotřebičů s označením „energeticky úsporné“.

K nízkoenergetickým domům patří rovněž využití obnovitelných zdrojů energií (OZE). Jde například o využití slunečního zařízení k ohřevu užitkové vody či přitápění, pořízení kotle na biomasu s akumulační nádrží nebo tepelného čerpadla. Kromě OZE jde také o druhotné zdroje energií – využití odpadního tepla z větrání pro předehřev přiváděného čerstvého vzduchu nebo na předehřev užitkové vody pomocí výměníků pro zpětné získávání tepla. Takto snížíme spotřebu fosilních paliv.

Důležité je samotné chování samotných uživatelů domu. To, že máme nízkoenergetický dům, ještě samo o sobě úspory nezaručí. Nevhodnými návyky nebo neznalostí, jak uspořit energie, mohou být náklady na provoz sebelépe navrženého domu vysoké.

Jaké potíže se mohou objevit?

Větrání

K nejčastějším problémům patří zajištění hygienické výměny vzduchu v těchto objektech. Běžně používaná okna totiž vykazují vysokou těsnost a neumožňují v uzavřeném stavu dostatečnou přirozenou výměnu a cirkulaci vzduchu. Je tedy potřeba pořídit okna, která umožňují větrání, např. možností velikost větrací mezery při zavřeném oknu. Další možností je mít okna s větrací štěrbinou nebo provádět řízené větrání pomocí speciálních větracích jednotek.

Správně zvolit zdroj tepla

Ne vždy je jednoduché koupit na našem trhu výkonově odpovídající zdroj tepla. Většina výrobků je totiž dosud stavěna na vyšší výkony. Pokud se chystáte pořídit si nízkoenergetický dům, určitě neuškodí podívat se trochu do „historie“. Můžete se poučit z nedostatků, které měly nízkoenergetické domy první generace, postavené v sedmdesátých letech v zahraničí. Mezi nejčastější chyby patřilo například nadměrné využívání pasivních solárních zisků. Domy se opatřovaly velkými prosklenými plochami, což vedlo k přehřívání objektů v letním období. Podceněn byl také vliv tepelných mostů a neřízené výměny vzduchu.


Kolik stojí podobné stavby?

Hodnocení energetické potřeby domu se děje mnoha různými způsoby. V německy mluvících zemích, kde se začaly prosazovat úspory energií dříve než u nás, vznikaly kategorie těchto staveb zpočátku v podstatě z propagačních důvodů. Pro domy s nízkou potřebou energie se používalo označení nízkoenergetické. Postupem času bylo stanoveno, že dům je možné označit za nízkoenergetický, pokud má potřebu tepla na vytápění nižší než 50 kWh na 1 m2 za rok.

Vývoj poté dospěl až k pasivním domům. Jejich měrná spotřeba tepla na vytápění je menší než 15 kWh na 1 m2 vytápěné plochy za rok. Vytápění pasivního domu je zajištěno zpravidla jen přihříváním čerstvého vzduchu, který do domu dodává mechanický větrací systém, vzduchem znečištěným, který odvádí ven. Další část tepla získává slunečním zářením, které přichází ve dne okny s vysokou propustností a dále také z provozu elektrospotřebičů, od osob nebo zvířat, která jsou v domě.

Pořizovací náklady na stavbu nízkoenergetického domu nemusí být nutně vyšší než u domu, který je stavěn běžným způsobem. Navíc docílíme nižších provozních nákladů spojených s užíváním domu – a to až o 40 % oproti běžnému domu, postavenému podle současných českých norem.

Je možné dosáhnout nulových nákladů na energii?

Potřeba tepla definovaná pro pasivní domy jde důsledným projektováním a využíváním nejmodernějších stavebních materiálů a postupů ještě dále snížit. Tento fakt vedl ke vzniku kategorie, do níž patří domy s nulovou potřebou energie. Tyto domy jsou z hlediska potřeb tepla na vytápění zcela soběstačné a není nutné je vytápět dalšími palivy.

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: archív autora

Celková roční potřeba energie zohledňuje nejen vytápění, ale i praní, chlazení, vaření, osvětlení, provoz motorů a podobně. Primární energie pak navíc zahrnuje ztráty, jež vznikají při výrobě energie pro dům. V tomto případě se zohledňuje i nízká účinnost tepelných elektráren či jiné výroby energie, používané v domě. Podotýkáme, že uvedená čísla v tabulce, jež charakterizují pasivní dům, jsou orientační.

Uvažujeme-li o jiných klimatických podmínkách, můžeme velmi lehce zvýšit či snížit výpočtovou potřebu tepla a tím dům přiřadit do příslušné kategorie (nebo z ní naopak vyloučit). Jeden dům může mít v závislosti na klimatických a dalších podmínkách vyčíslenou potřebu tepla na vytápění např. od 12 do 19 kWh/m2 za rok.

Pokud se jedná o cenu stavby, tak nelze hovořit o úměře mezi cenou stavěného domu a úsporami energie. Obvykle se tvrdí, že nízkoenergetický dům je o cca 10 až 15 % dražší než obvyklý dům. Tato čísla vycházejí z různých rakouských studií porovnávajících obvyklou konstrukci domu s domem se zesílenou tepelnou izolací.

U nás je obvyklým domem dům provedený z cihel typu therm pero + drážka. Je tudíž možné vhodnou záměnou často používané konstrukce za jinou (betonové tenkostěnné tvárnice, dřevostavba, dvouvrstvý sendvič) použít levnější konstrukci s nižší potřebou doplňkových konstrukcí (překlady a podobně). Tím se cena nosné konstrukce natolik sníží, že přidání kvalitní tepelné izolace cenu celého domu nezvýší nad úroveň obvyklé stavby. Může se dokonce stát, že celá stavba bude nakonec při započítání všech kladů levnější než klasická stavba, která má ostatní užitné vlastnosti stejné.
 
Pak si jako stavebníci můžeme dovolit pořídit do domu teplovzdušné vytápění s rekuperací a tepelným čerpadlem, u něhož budou náklady téměř srovnatelné s klasickým teplovodním vytápěním zemním plynem. Výše uvedený způsob vytápění je u málo energeticky náročných domů efektivní a přinese další provozní úspory a větší užitné vlastnosti domu.


Zdroj: www.CESKESTAVBY.cz


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená