FinExpert.e15.cz

Dohody – nižší daně a nižší administrativa

Zaměstnavatelé i zaměstnanci rádi využívají možnosti pracovat na dohodu. Hlavními důvody jsou nižší daně a administrativa.
Dohody – nižší daně a nižší administrativa

Dohoda o provedení práci i dohoda o provedení činnosti mají svá zákonná specifika. Jaké je zdanění u dohod a v jakých zákonných případech je lze uzavřít?

Zákonná úprava – § 75 až § 76 zákoníku práce

Ze zákona jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat plnění svých úkolů především svými zaměstnanci v pracovním poměru. Uzavírat dohody o pracích mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce a dohodu o provedení činnosti) mohou v případech, kdy je to pro ně účelné. Občan mající příjem na základě dohody musí počítat se stejným zdaněním jako u příjmu ze závislé činnosti – tj. od letošního roku s rovnou daní ve výši 15 %. Výše zdanění u jakéhokoliv příjmu je stejná (srážková daň u příjmu do 5 000 Kč je stejná jako rovná daň 15 %).

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce je možné se zaměstnancem použít v případě, že se jedná o práci vymezenou individuálními znaky. Může být uzavřena i ústě. Lze ji uzavřít, pokud rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za rok. Dohoda se zpravidla využívá k jednorázovým pracím. Pro lepší průkaznost se doporučuje uzavírat dohody o provedení práce písemně. Je to výhodnější jednak pro zaměstnavatele při případné kontrole Úřadem práce, jednak pro zaměstnance v případě soudního sporu – především domáhání se dohodnuté finanční odměny. Dohodu o provedení práce může občan uzavřít během roku s více zaměstnavateli. U každého zaměstnavatele nesmí počet hodin přesáhnout 150 hodin za rok (s jedním zaměstnavatelem lze uzavřít dohodu o provedení práce v únoru na 60 hodin a v říjnu na 90 hodin…). Dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, a proto se z příjmu z této dohody neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Výše odměny není rozhodující, tj. i z dohody za 35 000 Kč se sociální ani zdravotní pojištění neodvádí.

Zdanění u dohody o provedení práce

Jak jsme si již řekli, tak u dohody o provedení práce se neodvádí ani sociální ani zdravotní pojištění. Celková čistá mzda občana se tak liší v závislosti na tom, zda podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani či nikoliv.

Není podepsáno prohlášení k dani:

 • dohodnutý příjem                                   6 500 Kč
 • záloha na daň (15 %)                             975 Kč
 • čistá mzda                                             5 525 Kč
 • celkové mzdové náklady zaměstnavatele   6 500 Kč

Je podepsáno prohlášení k dani:

 • dohodnutý příjem                                   6 500 Kč
 • záloha na daň (15 %)                             0 Kč

(od zálohy na daň ve výši 975 Kč musíme odečíst měsíční slevu na poplatníka 2 070 Kč, daň je proto nulová)

 • čistá mzda                                             6 500 Kč
 • celkové mzdové náklady zaměstnavatele   6 500 Kč

Dohoda o provedení činnosti

Dohodu o pracovní činnosti musí zaměstnavatel uzavřít písemně, jinak je neplatná. V této smlouvě musí být sjednáno: práce, rozsah pracovní doby, doba výkonu práce a odměna. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 150 hodin. Výpovědní doba činí 15 dní a výpovědní lhůta začíná běžet dnem, v němž byla písemná výpověď doručena. Na základě této dohody nesmí být vykonávána práce ve větším rozsahu, než činí polovina pracovní týdenní doby. U této dohody se již odvádí jak sociální, tak zdravotní pojištění.

Zdanění u dohody o provedení činnosti

Výše čisté mzdy občana se opět liší podle toho, je-li podepsáno prohlášení k dani či nikoliv.

Není podepsáno prohlášení:

 • dohodnutý příjem                                       6 500 Kč
 • superhrubá mzda                                       8 775 Kč
 • záloha na daň (15 % ze superhrubé mzdy)   1 316 Kč
 • zdravotní pojištění (4,5 % z příjmu)             293 Kč
 • sociální pojištění (8,0 % z příjmu)                520 Kč
 • čistá mzda                                                 4 371 Kč
 • celkové mzdové náklady zaměstnavatele       8 775 Kč

Je podepsáno prohlášení:

 • dohodnutý příjem                                        6 500 Kč
 • superhrubá mzda                                        8 775 Kč
 • záloha na daň (15 % ze superhrubé mzdy)    0 Kč

(od zálohy na daň ve výši 1 316 Kč musíme odečíst měsíční slevu na poplatníka 2 070 Kč, daň je proto nulová)

 • zdravotní pojištění (4,5 % z příjmu)               293 Kč
 • sociální pojištění (8,0 % z příjmu)                  520 Kč
 • čistá mzda                                                   5 687 Kč
 • celkové mzdové náklady zaměstnavatele         8 775 Kč

Příležitostné zaměstnání – pojistné se neodvádí

V případě, že je pracovněprávní vztah uzavřen na méně než 7 dní, tj. jedná se o nahodilé jednorázové zaměstnání, tak se sociální a zdravotní pojištění neodvádí ani v případě, že byl příjem jakýkoliv (např. zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel dohodu o pracovní činnosti v měsíci srpnu 2008 na dobu od 5. 8. 2007 do 8. 8. 2007 a jeho příjem činil 2 500 Kč – zaměstnanci nevznikla účast na nemocenském pojištění). Tento pracovní vztah se však nesmí pravidelně opakovat. Jestliže dostane pracovník příjem nižší než 400 Kč měsíčně, tak se opět sociální a zdravotní pojištění neodvádí.

Prameny:

 • Zákoník práce v platném znění 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 589/1992 Sb. O pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění v platném znění
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená