FinExpert.e15.cz

Do zahraničí bez pojištění?

Dnešní doba nám umožňuje cestovat do nejrůznějších koutů světa. Co země, to jiná míra rizika. Všeobecně platí, že míra rizika se snižuje úměrně s vyspělostí dané země. Do některých zemí lze cestovat bezproblémově. Vydat se do zahraničí bez cestovního pojištění je však vždy velký hazard.
Do zahraničí bez pojištění?

„Bezplatná“ zdravotní péče v případě náhlého onemocnění nebo nehody je všem občanům ČR poskytována v zemích, s nimiž má ČR platné smlouvy o spolupráci v oblasti zdravotnictví nebo v oblasti sociální, tzv. mezivládní dohoda o poskytnutí bezplatné zdravotní péče. Péče se většinou poskytuje jen v nezbytně nutném rozsahu, a to jak ambulantní, tak nemocniční. Při ambulantním ošetření hradí ve většině zemí nemocný náklady za léky a zdravotnický materiál. Nemocniční péče včetně léků a zdravotnického materiálu je vždy bezplatná.

Úraz v zahraničí
V případě vážného úrazu či onemocnění v zahraničí, pokud nemocný musí být převezen do ČR, organizuje jeho převoz Ministerstvo zdravotnictví. To hradí také všechny náklady spojené s tímto převozem. Platí to však jen v případě zemí, s nimiž má ČR uzavřené výše uvedené smlouvy. Ministerstvo ale nehradí náklady spojené s převozem zemřelého do České republiky. Z toho důvodu je velmi vhodné se pojistit i před cestou do země, se kterou má ČR dohody uzavřené.

Úraz nebo zavazadla
Cestovní pojištění při cestách do zahraničí i v tuzemsku zajišťuje pojistnou ochranu v širokém spektru rizik. Pro cesty do zahraničí je jeho základní součástí pojištění léčebných výloh. K němu je možno dále sjednat úrazové pojištění, případně pojištění odpovědnosti za škodu občana, pojištění cestovních zavazadel a pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu.

Podle typu pojištění se cestovní pojištění dělí na individuální, rodinné a skupinové. Další dělení je dle charakteru cesty na turistickou, pracovní nebo sportovní. Rozhodující vliv na cenu pojištění má dále cíl cesty, kterým je standardně Evropa (včetně Alžírska, Maroka, Tuniska a Turecka) nebo celý svět. Dalším vlivem je termín a délka pobytu v zahraničí, jedná-li se o krátkodobý, dlouhodobý, roční nebo opakovaný pobyt. Neopomenutelný je také věk cestujícího.

Není pojištění jako pojištění
Nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje cenu pojištění, je výše pojistných částek a jejich plnění. Standardně se výše celkové pojistné částky pohybuje v rozmezí 1–1,5 mil. Kč. Luxusnější pojištění bývá o 50–100 % vyšší, jak v celkové pojistné částce, tak i v ceně pojištění.

I u cestovního pojištění platí zlatá střední cesta. Nejvýhodnější pojištění získáte tehdy, když je vám mezi 18–70 lety, podnikáte individuální nebo rodinou turistickou cestu do neexotických vyspělých zemí a pojistíte se na standardní výši pojistné částky. V takovém případě zaplatíte v průměru kolem 20 Kč za jeden den v zahraničí. Věk nad sedmdesát let, sportovní charakter cesty (jako vysokohorská turistika), exotická země a luxusnější pojištění zvedají cenu pojištění až několikanásobně (na stovky korun).

Sjednání doplňkového pojištění k pojištění léčebných výloh, například pojištění cestovních zavazadel, není nijak výrazně nákladné. Cena je ovlivněna pojistnou částkou a spoluúčastí a pohybuje se v rozpětí pěti až dvaceti korun na jednotlivá doplňková pojištění.

Běžnou záležitostí již je, že cestovní pojištění lze spočítat, sjednat i zaplatit přes internetové stránky pojišťoven. Všeobecně jsou pojišťovny schopny ušít individuální pojištění na míru.

S kým máme dohodu?
Státy, se kterými má ČR uzavřenou mezivládní dohodu o poskytnutí bezplatné zdravotní péče: Afghánistán, Alžír, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čína, Chorvatsko, Gruzie, Irák, Izrael, Jemen, Jugoslávie, Jordánsko, Kambodža, Kuba, Kuvajt, Kypr, Kyrgyzstán, Laos, Libye, Litva, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Mongolsko, Mosambická republika, Nepál, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severního Irska, Sjednocená arabská republika, Slovensko, Slovinsko, Velké Britanie, USA, Súdán, Tádžikistán, Sýrie, Švédsko, Tunis, Vietnam, Zambie.

Kam to bude?
Hodně mezivládních dohod o poskytnutí bezplatné zdravotní péče bylo uzavřeno ještě v době existence ČSSR. Z důvody zachování aktuálnosti se Ministerstvo zdravotnictví snaží některé smlouvy rušit, jiné obnovovat a měnit. Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení jsou v současné době uzavřeny s Jugoslávii, Chorvatskem, Lucemburskem, Německem a Rakouskem. Jsou založeny na principu poskytnutí zdravotní péče a sociálních dávek občanům, kteří jsou pojištění u zdravotní pojišťovny v domovské zemi. Po předložení speciálního formuláře potvrzeného příslušnou zdravotní pojišťovnou by vám měla být poskytnuta zdravotní péče v uvedených zemích.

Novou smlouvu má ČR uzavřenou se Slovenskou republikou. Jedná se o Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Na Slovensku tak občanům ČR bude stačit při ošetření předložit pouze kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny a jeden doklad totožnosti (pas). Od 1. června 2003 však také na Slovensku musí pacient na ošetření připlácet. Tuto spoluúčast zdravotní pojišťovny nehradí. Takže cestovní pojištění uzavřete při každé zahraniční cestě, byť jen na Slovensko. Nevystavíte se tak riziku, které by mohlo nastat v případě náhodné zdravotní příhody či úrazu.

Kde se pojistit?
U těchto pojišťoven si můžete sjednat pojištění léčebných výloh v zahraničí:

AIG Czech republick, Allianz, Amcico AIG Life, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, ČPP, Evropská cestovní, Generali, Hasičská, Kooperativa, Pojišťovna ČS, Slavia, Union, Uniqa, Vicotria, VZP

Poznámka: Všeobecná zdravotní pojišťovna jako jediná zdravotní pojišťovna může sjednávat cestovní zdravotní pojištění na základě licence udělené MFČR.

Více informací na:

Další kapitola
 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Doporučui využívat srovnávače pojistek cestovního po...
Srovnávače pojištění
17. 9. 2010, 16:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená