FinExpert.e15.cz

Do Česka přichází průlomový předpis EU

Podnikat přes hranice s českým oprávněním? Zjednodušení administrativních úkonů? Kdo by si to nepřál?
Do Česka přichází průlomový předpis EU

Novinky do českého právního řádu přinese zákon o volném pohybu služeb. Jeho věcný návrh nyní schválila vláda, a paragrafované znění připraví Ministerstvo průmyslu a obchodu do září. Nejpozději do konce roku 2009, kdy musí směrnici členské státy EU implementovat, tak vstoupí v Česku v platnost několik podstatných změn, které výrazně zjednoduší vstup do podnikání a poskytování tzv. přeshraničních služeb.

Tichý souhlas

Za průlomovou změnu lze považovat tzv. institut tichého souhlasu. Díky němu nepůjde nečinnost úředníků na vrub podnikatele, ale samotného úřadu. V praxi to znamená, že jestliže správní orgán nerozhodne ve stanovené lhůtě, bude se povolení považovat za udělené. Ministr Říman k tomu dodává, že jestliže se tento princip osvědčí, tak bude usilovat o jeho zavedení do správního řízení obecně.

Tichý souhlas bude zaveden např. do režimu žádosti o povolení provozování autoškol, energetických auditorů a insolvenčních správců. Do ohlašovacích živností tento princip zaveden nebude, protože v těchto (živnosti volné, vázané a řemeslné) již v podstatě zaveden je. Podobný institut již existuje v oblasti stavebního řízení, kdy k postavení drobné stavby je třeba záměr ohlásit stavebnímu úřadu a po uplynutí lhůty je možno začít stavět. V této lhůtě může úřad určit, že ke stavbě je třeba stavební povolení. Pokud tak neučiní, předpokládá se, že se stavbou tiše souhlasí.

Povolení na dobu neurčitou

Zákon o volném pohybu služeb přinese změnu také v oblasti udělování povolení. Řada povolení se dnes uděluje na dobu určitou. Po uplynutí doby musí podnikatel o povolení znovu zažádat a absolvovat celé správní řízení. Nově bude většina povolení udělována na dobu neurčitou, respektive se bude automaticky obnovovat. Pozitivní změnu tak pocítí například soukromé vzdělávací instituce, agentury práce nebo autorizovaní inspektoři podle stavebního zákona.

Podnikat v zahraničí s českým oprávněním

Českým malým a středním firmám otevře implementace směrnice o službách ve všech státech Evropské unie další možnosti pro rozvoj jejich podnikání. Patří k nim hlavně možnost získávat zakázky v zahraničí a dočasně anebo příležitostně podnikat na základě domácího podnikatelského oprávnění. Stejně tak zahraniční podnikatelé budou moci získávat zakázky v ČR na základě svého podnikatelského oprávnění v rámci tzv. dočasného přeshraničního poskytování služeb. Z tohoto pravidla budou existovat na základě zákona o volném pohybu služeb výjimky jen tam, kde bude výjimečný režim dostatečně odůvodněn.

Dvě části zákona

Zákon o volném pohybu služeb bude obsahovat dvě části. V první části budou změny, které není možné transponovat novelizací stávajících předpisů, a na část obsahující novely existujících právních předpisů.

V první části zákona bude zakotveno právo přeshraničního poskytování služeb a svobody usazení pro podnikatele v oblasti služeb. Dále se navrhuje výslovné zakotvení následujících institutů:

  • uznávání splnění povinnosti,
  • uznávání dokladů o splnění určitého požadavku,
  • uznání pojištění,
  • zřízení jednotných kontaktních míst (získání potřebných základních informací souvisejících se vstupem do podnikání a zprostředkování vyřízení potřebných formalit nutných pro zahájení činnosti, a to i elektronickou formou).

Změny, které přináší druhá část návrhu zákona o volném pohybu služeb, se nakonec promítnou do zhruba čtyřiceti právních předpisů a povedou především k odstranění diskriminačních, nepřiměřených a neopodstatněných požadavků v povolovacích řízeních.

Odhad dopadu zákona

Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje, že zákon o volném pohybu služeb bude mít pozitivní dopad na ekonomiku České republiky; konkrétně na zvýšení růstu HDP o 0,65—1,45 %, což odpovídá přibližně výši 16,6 — 37,2 mld. Kč. Dopad na zaměstnanost je odhadován na téměř 18,1 tisíc nových pracovních míst. Výše růstu českého exportu by podle odhadu měla činit v tržbách 12,3 mld. a v přidané hodnotě cca 5,19 mld.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

To doteď nešlo?
vk
20. 5. 2008, 18:10

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená