FinExpert.e15.cz

Dlužníkům zůstává z výplaty více

V roce 2009 bylo nařízeno nejvíce exekucí. Kdo dluží a pracuje, ten se zpravidla nevyhne exekuci srážkou ze mzdy. Letos dlužníkům z výplaty zůstane víc.
Dlužníkům zůstává z výplaty více

Každý pracující dlužník musí počítat s tím, že jeho věřitelé se budou svých oprávněných nároků domáhat soudní cestou a následnou exekucí. Čím dříve se totiž začne věřitel soudně domáhat svého práva na úhradu, tím má větší šanci na uhrazení dlužné pohledávky. Exekuce ze mzdy je potom nejschůdnějším řešením.

Exekuce jsou rychlejší

Novela exekučního řádu přinesla několik novinek. Pro věřitele je např. důležitou změnou, že exekuční řízení nyní zahajuje již exekutor a nikoliv soud. Věřitel tak v praxi pouze podá vybranému exekutorskému úřadu návrh na exekuci. Vybraný exekutor již zajistí, aby byl daný návrh bez chyb s patřičnými důkazními listinami a následně požádá soud o pověření exekuce. Pokud je pohledávka oprávněná, tak soud pověří výkonem exekuce exekutora. Forma a způsob exekuce je již na exekutorovi. Pokud dlužník pracuje, volí se zpravidla exekuce formou srážky ze mzdy.

Zjistit, zda dlužník pracuje, je pro exekutora snadné. Ze zákona jsou totiž všechny veřejné instituce povinny sdělit exekutorským úřadům potřebné údaje k výkonu jejich činností. Např. každý zaměstnavatel musí OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dní po nástupu zaměstnance do práce, že je daný zaměstnanec ve firmě zaměstnán. Následně musí firma za své zaměstnance odvádět sociální a zdravotní pojištění. Exekutorovi tak stačí provést dotaz na OSSZ nebo zdravotní pojišťovny. Uvedené instituce ze své databáze zjistí, zda daný dlužník pracuje (a pro jakou firma) či nikoliv. Následné vydání exekučního příkazu je potom otázkou několika dní.

Na koho lze uvalit exekuci ze mzdy?

Srážku ze mzdy lze nařídit pouze na dlužníka. V praxi se stávají případy, kdy je srážkou ze mzdy postižena mzda manžela/ky. Tato forma exekuce je však nepřípustná a je zapotřebí se proti této formě exekuce odvolat. Mzda je ze zákona totiž odměnou za vykonanou práci a náleží pouze tomu, kdo danou práci vykonal.

Postihnout exekucí celou mzdu nejde

Vyhnout se exekuci ze mzdy nejde. Každá mzdová účetní musí po obdržení exekučního příkazu provést srážku ze mzdy. Srazit však celou mzdu dlužníkovi ze zákona nejde. I když má tedy pracující dlužník statisícové neuhrazené dluhy, musí mu vždy z jeho výplaty zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Na dlužníka lze však provést i jiné exekuce (např. movitého či nemovitého majetku). Nezabavitelné minimum má dvě složky:

 1. na osobu povinného (7 723 Kč)
  Tato částka je součtem životního minima jednotlivce (3 126 Kč) a normativních nákladů na bydlení (4 597 Kč). Zatímco u výše životního minima jednotlivce ke změně pro rok 2010 (oproti roku 2009) nedošlo, tak částka normativních nákladů na bydlení se zvýšila o 793 Kč ( z 3 804 Kč na 4 597 Kč).
 2. na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné (1 287 Kč)
  Pro rok 2010 došlo ke zvýšení této částky o 132 Kč (z 1 155 Kč).

Jak se provádí srážky ze mzdy?

Exekuce ze mzdy, neboli srážky ze mzdy, se provází z čisté mzdy dlužníka. Z částky nad 7 723 Kč (po odečtení nezabavitelného minima) lze již srazit celou částka. Jestliže je zbylá čistá mzda dlužníka po odečtení nezabavitelného minima nižší než 7 723 Kč, tak se tato částka vydělí třemi a dvě třetiny musí přitom zůstat dlužníkovi.

Ukázkové příklady

1. PŘÍKLAD

V našem ukázkovém příkladě je čistá mzda pana Nováka 17 tisíc korun. Pan Novák je svobodný a bezdětný. Na pana Nováka je uvalena exekuce srážkou ze mzdy pro dluh ve výši 85 tisíc korun. Jak vysoká bude srážka ze mzdy a kolik panu Novákovi z výplaty zůstane?

 • nezabavitelné minimum u jednotlivce 5 149 Kč (7 723 ∙ 2/3)

 • čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima 11 851 Kč (17 000 – 5 149)

 • hranice plně zabavitelného zbytku mzdy 7 723 Kč

 • třetina z částky 7 723 Kč 2 574 Kč (7 723 ∙ 1/3)

 • srážka ze mzdy 6 702 Kč (11 851 – 7 723 + 2 574)

 • dlužníkovi Novákovi zůstane 10 298 Kč (17 000 – 6 702)

V roce 2009 by panu Novákovi z výplaty zůstalo (při stejných podmínkách) 9 240 Kč. V letošním roce zůstane panu Novákovi z výplaty o 1 058 Kč více.

2. PŘÍKLAD

V našem druhém ukázkovém příkladě je čistá mzda pana Nováka opět 17 tisíc korun. Pan Novák je však ženatý a vyživuje dvě děti a manželku. Na pana Nováka je opět uvalena exekuce srážkou ze mzdy pro dluh ve výši 85 tisíc korun. Jak vysoká bude srážka ze mzdy tentokrát a kolik panu Novákovi z výplaty zůstane?

 • nezabavitelné minimum u jednotlivce 5 149 Kč (7 723 ∙ 2/3 )

 • nezabavitelné minimum na vyživované osoby 3 861 Kč (3 ∙ 1 287)

 • nezabavitelné minimum celkem 9 010 Kč (5 149 + 3 861)

 • čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima 7 990 Kč (17 000 – 9 010)

 • hranice plně zabavitelného zbytku mzdy 7 723 Kč

 • třetina z částky 7 723 Kč 2 574 Kč (7 723 ∙ 1/3 )

 • srážka ze mzdy 2 841 Kč (7 990 – 7 723 + 2 574)

 • dlužníkovi Novákovi zůstane 14 159 Kč (17 000 – 2 841)

V roce 2009 by panu Novákovi z výplaty zůstalo (při stejných podmínkách) 12 705 Kč. V letošním roce zůstane panu Novákovi z výplaty o 1 454 Kč více.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená