FinExpert.e15.cz

Dlužník je v konkurzu! Kolik dostaneme zpět?

V Česku díky dlouhým vyřizovacím lhůtám a „obratnosti managerů“ úpadkových společností již není oproti západoevropským zemím co zpeněžit. Jaká je úspěšnost návratnosti pohledávek věřitelů u firmy v konkurzu v jednotlivých evropských zemích?
Dlužník je v konkurzu! Kolik dostaneme zpět?

Společnosti neplnící řádné své závazky se dříve či později na základě návrhu na prohlášení konkurzu jednoho z věřitelů dostanou do konkurzu, soud určí správce konkurzní podstaty, který se snaží z majetku úpadkové společnosti uspokojit co nejvíce věřitelů. 

Nejvíce dostanou věřitelé ve Finsku

Dostane-li se v Česku náš dlužník do konkurzu, přihlašujeme zpravidla naše pohledávky jenom proto, abychom měli podklad pro jejich oprávněný odpis v naší účetní evidenci. V Česku v průměru dostaneme z přihlášené a správcem konkurzní podstaty odsouhlasené pohledávky v hodnotě 100 Kč necelých 17 Kč, což je nejnižší hodnota ze všech členských zemí Evropské unie. Vždyť ve Finsku dostanou věřitelé více než 90% svých investic. V Irsku, Norku či Nizozemí jenom těsně jsou na tom jenom o něco málo hůře.

Rozhodujícím faktorem je délka konkurzu

Délka konkurzního řízení je v Česku oproti ostatním členským zemím Evropské unie podstatně delší. Průměrná délka konkurzního řízení v Irsku, Belgii, Finsku a Norsku je kratší než jeden rok, což je ve střední Evropě něco těžko představitelné (zde je v průměru  delší než 5 let). Současně v těchto zemích se společnost dostane do konkurzního řízení mnohem snáze než u nás. Právě zmíněná rychlost soudů a správců konkurzní podstaty je hlavním důvodem, proč je výše uhrazených pohledávek z úpadkových společností v těchto zemích tak vysoká.

Nových podniků v Evropě obývá

Zakládání podnikání se od roku 1995 v Evropě zpomalilo. Z východní Evropy však slovenští a čeští podnikatelé mají největší šanci, že jejich podnik bude úspěšný a nezanikne zanedlouho po svém založení. Právě tento ukazatel je pro mnoho zahraničních investorů velice důležitý, vždy má při uzavírání kontraktu přednost dlouhotrvající firma se zkušenostmi. Míra zakládání nových podniků  je v jednotlivých členských státech značně rozdílná. V Estonsku a Lotyšsku činila v roce se pohybuje okolo 20%. Přestože jsou mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly mají jedno společné, většina nově založených podniků  jsou v rukou jedné osoby (okolo 70%), přes dvě třetiny pracuje bez spolupracovníka a v místě svého bydliště, přes jednu třetinu vlastníků nových podniků je mladších 30 let. Tyto malé firmičky se výraznou měrou podílí na růstu zaměstnanosti a růstu HDP jednotlivých zemí. Nevýhodou těchto malinkých firmiček je, že nepřežijí několik málo roků, ať je příčinou zániku nedostatek peněz, odbyt nebo špatný management. V průměru jsou zakládány nové podniky v těchto oborech: finanční služby a osobní služby (39%), obchod (31%), průmyslové podnikání (11%), stavebnictví (10%), doprava (6%), ubytování a pohostinství (5%). V Evropě  přežije šest let svého podnikání přibližně   polovina podniků.

Kolik dostanou v průměru nazpátek věřitelé u úpadkové společnosti (v %)

Stát Návratnost (v %)
Česko 16,8
Slovinsko 23,6
Maďarsko 30,8
Slovensko 39,6
Estonsko 40
Itálie 43,5
Řecko 45,6
Francie 46,6
Německo 50,3
Litva 52,4
Dánsko 59,8
Polsko 68,2
Portugalsko 69,9
Rakousko 72,5
Švédsko 73,2
Španělsko 83,4
Lotyšsko 85
Velká Británie 85,6
Belgie 86,2
Nizozemí 86,2
Norsko 87,9
Irsko 88,9
Finsko 90,2
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená