FinExpert.e15.cz

Dlužíte na splátkách úvěrů?

Přerůstají vám splátky úvěrů přes hlavu? Nebo máte tolik úvěrů, že už ani nevíte, za co bankám posíláte peníze? S konsolidací úvěrů můžete snížit splátky až o 70 %.
Dlužíte na splátkách úvěrů?

Pan Stanislav žil se svou ženou klidným nenáročným životem lidí v důchodovém věku. Nic jim nechybělo, jen pocit lítosti, že nemohou přilepšit synovi, který sám živil rodinu. Snacha se musela starat o vnučku, která díky snížené imunitě nemohla navštěvovat školku. Úspory, které našetřili ze zaměstnání, investovali do koupě jejich malého bytu a žili od jedné výplaty důchodu ke druhé.

I tak se rozhodli, že udělají synovi, snaše a hlavně malé, stále nemocné vnučce, radost. Pan Stanislav si vyřídil v bance, kde byl již dlouholetým klientem, úvěr a radostně se ženou zakoupili mladým jejich vysněnou dovolenou - letecký 14ti denní zájezd na Krétu.

Splátky úvěru hradili několik měsíců bez problémů, banka si je strhávala z účtu, kam zasílali oba důchody. Pak však manželka pana Stanislava z ničeho nic vážně onemocněla a zakrátko zemřela. Po pohřbu, když se pan Stanislav z bolestné ztráty trochu vzpamatoval, zjistil, že po zaplacení všech nutných poplatků spojených s bydlením mu zbývá buď na splátku půjčky, nebo na jídlo. Jeho omezený příjem na pokrytí všech výdajů nestačí. Nešťastně situaci probíral s rodinou syna, který mu finančně nemohl pomoci.

Podobných příběhů jsou desítky – lidé si pod vlivem emocí půjčí peníze a o pár měsíců později zjistí, že nemají z čeho splácet. Problémem může být ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, či úmrtí v rodině. Zvyšující se počet exekucí jen dokazuje, že velká část lidí ve finančních potížích nechává situaci volně plynout, až k nejméně výhodnému „vyvrcholení“ - soudnímu řešení.

Pan Stanislav měl štěstí – začal situaci včas řešit a nenechal vše dojít až k rozprodání majetku v dražbě. „V bance si vyřídil na naši radu snížení splátek. Vzhledem k tomu, že délka původní smlouvy činila tři roky, vyšla banka vstříc a splatnost se protáhla na 60 měsíců a splátky se podstatně snížily,“ vysvětluje ředitel Poradny ve finanční tísni David Šmejkal.

Pokud by pan Stanislav čekal, jak banka zareaguje, nejspíše by po 90 dnech prodlení obdržel od banky výpověď smlouvy a žádost o uhrazení celé dlužné částky. Tím by se doslal do situace, kterou by jen velmi těžko řešil. „Bohužel, většina dotazů, které řešíme, se týká exekucí. Skoro polovina lidí nechává řešení svých závazků skoro až hnít dva i více let. Když se člověk dostane do exekuce, už má velkou pravděpodobnost, že bude mít záznamy v rejstříku dlužníků,“ říká David Šmejkal. Nejčastějšími důvody neschopnosti splácet úvěry je ztráta zaměstnání či narůstající dluhy v živnostenském podnikání.

A jak fungují exekuce? „Také s exekutorem jde domluvit splátkový kalendář, ovšem někteří nekomunikují s povinným a není možnost efektivního odvolání vůči prohřeškům exekutora,“ poznamenal ve zkratce David Šmejkal.

Konsolidace, nebo bankrot?

Při ztrátě hlavního příjmu a nemožnosti pokrýt splátky úvěrů existují dvě základní možnosti. Samozřejmě způsobů je více – například další půjčka od neseriózních úvěrových společností, které nepožadují výpis z dlužních registrů – to však nepočítáme za možnost, o které by rozumný člověk vůbec uvažoval. Poměrně novinkou je stále vyhlášení osobního bankrotu. Insolvenční zákon jej umožňuje fyzickým osobám, pokud však splňují několik podmínek. Především dlužník musí být v úpadku, což znamená, že nemá dostatečný příjem, aby splatil 30 % závazků včetně nákladů na insolvenčního správce během následujících 5 let. Zároveň musí mít více jak 2 věřitele. Soudce rozhodne podle příjmů navrhovatele bankrotu o zaplacení minimálně 30 % dlužné částky; 70 % tedy může zůstat jako nevymahatelná pohledávka. Příjmy dlužníka zkoumá každých půl roku insolvenční správce, pokud by některé z příjmů zamlčel, soudce jej může „poslat“ rovnou do konkurzu s tím, že měl nepoctivý záměr.

Jediná věc, o které rozhodují samotní věřitelé, je způsob zaplacení dluhu pomocí splátkového kalendáře či zpeněžení majetku. „Pokud mají lidé velký majetek, tak jim osobní bankrot nedoporučujeme, protože by pravděpodobně věřitelé navrhli jeho zpeněžení,“ říká David Šmejkal. Poradna při finanční tísni pomohla v prvním čtvrtletí letošního roku s podáním 10 % z celkových 597 návrhů na oddlužení. Krajské soudy povolily bankroty 249 lidem, z nichž 49 žádostí pocházelo z poradny.

Mluvte s bankou

Druhou, méně radikální cestou, jak ulehčit rodinnému rozpočtu, který přišel o podstatnou část příjmů, je upravit výši splátek. Tady je důležité začít s bankou včas komunikovat a informovat ji o situaci a nečekat na iniciativu ze strany poskytovatele úvěru. Ta může být nečekaně rychlá a tvrdá.

Podle Poradny ve finanční tísni spotřebitelé, kteří nenechají komunikaci se svými věřiteli až na poslední chvíli, mohou docílit výrazně lepších výsledků při vyjednávání o splácení svých závazků. Komunikace s bankami, stavebními spořitelnami a dalšími poskytovateli úvěrů se vždy vyplatí. Výsledkem může být dojednání dočasného odkladu splátek, jejich celkového snížení a prodloužení doby splácení.

“Věřitelům je třeba vysvětlit důvody platební neschopnosti nejlépe osobně, telefonicky nebo e-mailem. Všechny dohody je dobré potvrdit písemně doporučenou poštou. Není možné nabízet veškeré finanční prostředky jen jednomu věřiteli, avšak některé platby těsně před celkovým splacením lze zaslat prioritně,“ říká David Šmejkal.

To potvrzují samotné banky. „Pokud klient nesplácí, nespolupracuje a nekomunikuje s bankou vůbec a je v prodlení se splátkami, dochází k telefonickému a k písemnému kontaktu a k vyzvání k úhradě. Nejkrajnějším řešením je zesplatnění úvěru a realizace zajištění úvěru. Další informace k zajištění úvěru jsou interní,” říká Richard Hajduka z LBBW Bank CZ.

Přes platební neschopnost je nutné, aby dlužník alespoň část každé splátky hradil. „Jsou to především banky a stavební spořitelny, se kterými se dá domluvit na změně splátkového kalendáře. Neplatí to samozřejmě pro všechny banky a pro všechny klienty, ale vyplývá to z našich rozhovorů se spotřebiteli.“ doplňuje David Šmejkal.

Konsolidujte úvěry

Pokud u své banky klient narazí na neochotu vyjednávat o prodloužení splácení úvěru a snížení splátky, neznamená to, že je na cestě k osobnímu bankrotu. Pro takové klienty mají konkurenční banky připravené speciální produkty na konsolidaci úvěrů. Jedná se o možnost vzít si namísto několika půjček pouze jedinou. Důvodů pro konsolidaci může být více, především je to výhodný nástroj, jak zpřehlednit strukturu úvěrů nabraných v uplynulých letech.

GE Money Bank byla první z velkých bank, která před třemi lety přišla s nabídkou konsolidace půjček. “Do dnešního dne toho využilo více než 100 tisíc klientů, průměrná splátka se před konsolidací pohybovala ve výši přibližně 6 700 korun a po konsolidaci půjček 3 000 korun, možná regulace měsíční splátky je tedy více než 50 %,” vysvětluje Veronika Benešová, manažerka úvěrových produktů GE Money Bank.

Prvním důvodem konsolidace je potřeba klienta snížit své měsíční zatížení. Klient si v tomto případě zvolí delší dobu splácení, díky které mu klesne měsíční splátka. Ve výsledku lze snížit měsíční splátku až o 70 %, ovšem úspora na úrocích není tak výrazná. Druhým důvodem je potřeba výrazně ušetřit na zaplacených úrocích. V tomto případě nedojde ke snížení měsíčního zatížení. Klient si zvolí u nového úvěru co nejkratší dobu a tím dojde ke snížení částky zaplacených úroků - úspory se zde mohou pohybovat v řádech desítek tisíc.

Konkurenční LBBW Bank rozděluje konsolidaci do dvou kategorií podle toho, jestli je součástí starých úvěrů také půjčka na bydlení. IQpůjčky sloučí stávající závazky, jako jsou například kreditní karty, kontokorentní a spotřebitelské úvěry do jedné splátky. „Tím klient ušetří zejména na poplatcích a ve většině případů získá i výhodnější úrokovou sazbu. Další výhodou bývá i to, že klient si může snížit svou měsíční splátku. Navíc může získat i neúčelové peněžní prostředky, kde nechceme prokázat účel,“ popisuje Richard Hajduka z LBBW Bank CZ. IQ Hypotéka Multi je určená ke konsolidaci hypotečních a dalších úvěrů klienta. “Vždy je možné konsolidovat závazky stejného charakteru – to znamená bydlení a jiný účel než bydlení, plus neúčelové závazky a spotřebitelské úvěry,” doplňuje Richard Hajduka.

Jak na konsolidaci

O konsolidaci nemá smysl uvažovat, pokud má žadatel negativní záznamy v rejstříku dlužníků. Zároveň je překážkou výpovědní či zkušební doba, naopak i při smlouvě na dobu určitou je možné získat nový úvěr. Banky obvykle požadují několik dokladů (viz. tabulka Srovnání produktů) a následně ohodnotí žadatele prostřednictvím scóringového systému. Ochota bank započítávat další příjmy – podnikání, investice či pronájmy, se výrazně liší. Většinou tyto příjmy stačí dokladovat daňovým přiznáním.

Některé banky akceptují u vyšších částek ručení nemovitostí. “Pokud chce klient sloučit půjčky v hodnotě nad 200 tisíc korun, je možné využít konsolidaci půjček zajištěnou nemovitostí. Hlavní výhodou je díky zajištění možnost získat mnohem výhodnější úrokovou sazbu od 7,45 % p.a. a rozložit splácení až na 20 let," doplňuje Veronika Benešová, manažerka úvěrových produktů GE Money Bank.

Bezpečné zadlužení

Ačkoliv banky každého klienta hodnotí scóringovým systémem, neznamená to při schválení úvěru, že je zadlužení bezpečné či zdravé. Většina bank navíc ani neposkytuje v tomto směru žádné poradenství. „Velká většina nesplacených úvěrů vznikla jistou nerozvážností, nedostatečnou úvahou o tom, jestli jsou vytvořené rezervy, jde o jednodimenzionální úvahu. V současné době mám, tak si půjčím. Schází tam dlouhodobější rozměr uvažování o dalším vývoji rodinného rozpočtu,“ říká šéf Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Obecně je bezpečné mít ušetřeno trojnásobek všech měsíčních výdajů. Pokud chcete vyzkoušet podrobnější kalkulačku bezpečného zadlužení, najdete ji na www.finexpert.cz/kalkulacky. Důvodem je ztráta zaměstnání, nemoc a nalezení alternativního příjmu během těchto tří měsíců. Stejně důležitý se stává účel úvěru – například leasing na nový vůz přinese další náklady na palivo, pojištění či opravy. Úvěr na byt k pronájmu přinese příjmy do rodinného rozpočtu. Koupit si dovolenou na kreditní kartu naopak nedává finančně téměř žádný smysl a jedná se o emocionální rozhodnutí. „Investice do jednorázových věcí, které nelze zpeněžit, nezvyšují celková disponibilní aktiva. Konkrétní případy ve formě exekucí jsou smutné, v celkových číslech se zatím nejedná o katastrofu. Pokud se někdo rozhoduje příliš emotivně a impulzivně, neplánuje rodinný rozpočet a podléhá reklamě, ukousne si příliš velké sousto,“ dodává David Šmejkal.

Název produktuCombi půjčka CetelemIQ půjčkaKB Optimální půjčkaKonsolidace půjčekKonsolidace půjček se zajištěním nemovitostíNízká splátka
PoskytovatelCetelemLbbw Bank CZKomerční bankaGE Money BankGE Money BankRaiffeisenbank 
Doba vyřizování žádosti1 den1 den1 den1 den5 dnů1 den
Minimální výše úvěru v Kč20 000100 00030 00030 000200 00050 000
Maximální výše úvěru v Kč999 999500 000500 000300 0001 500 000***500 000
Minimální doba splatnosti6 měsíců2 roky1 rok2 roky5 let1 rok
Maximální doba splatnosti10 let6 let10 let10 let20 - 30 let10 let
Minimální úroková sazba úvěru8,50%11,90%7,37%9,90%5,59%8,90%
Roční procentní sazba nákladů9,23%12,98%8,07%11,47%7,59%9,70%
Poplatek za poskytnutí úvěru1,00%1,00%0,00%1,00%0,80 % **0,00%
Správa úvěru (ročně v Kč)06009605001 800 **1 188 *
Předčasné splacení úvěru0 - 5 %0,00%0,00%5,00%5,00 % **4,00%

 

Vysvětlivky:

* V ceně zdarma pojištění proti neschopnosti splácet

** Zdarma při sjednání služby Dílčí mimořádná splátka

*** Až do 85 % hodnoty zajištění je-li konsolidace poskytnuta k hypotéce u GE Money Bank

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

V dnešnej dobe by sme mali byť pripravení na všetko....
Emma.Mannova
5. 9. 2012, 15:57

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená