FinExpert.e15.cz

Dlužíte? Možná by vám pomohl splátkový kalendář

Připravovaný zákon o insolvenci by měl patřit k nejdůležitějším změnám, které mohou přinést zlepšení funkčnosti našeho právního řádu. Součástí návrhu tohoto zákona je zavedení splátkového kalendáře pro dlužníky z řad fyzických osob.
Dlužíte? Možná by vám pomohl splátkový kalendář

Pracovní komise Ministerstva spravedlnosti na podzim dokončila přípravu návrhu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení. Jedná se o nahrazení stávající platné úpravy zcela novou úpravou, vystavěnou na nových principech. Současná právního úprava úpadkového práva, vyjádřeného nyní především v zákoně o konkurzu a vyrovnání, není právě ideální, zmíněný zákon byl již třiadvacetkrát novelizován. Jednotlivé novely byly pouze dílčími zásahy, které neodstranily nesoulad konstrukce zákona s požadavky vznikajícími v každodenní praxi.
Nový zákon bude obsahovat daleko více možností pro zachování zadlužených firem, zkrátí lhůty při konkurzech a upraví také situaci tzv. spotřebitelského konkursu. Měl by vzniknout tzv. Insolvenční rejstřík, poskytující informace o insolvenci.
Během přípravy návrhu tohoto zákona byly zapracovány připomínky z podnikatelské sféry. Návrh je nyní ve fázi připomínkového řízení, jeho schvalování by mělo umožnit, aby se termínem účinnosti nového zákona stal leden 2006. Následující objasnění základních principů připravovaného úpadkového zákona nám poskytl Petr Dimun, mluvčí Ministerstva spravedlnosti.

Zásadní novinkou je možnost reorganizace dluhu

Nová úprava insolvenčního práva je úpravou komplexní, obdobně jako úprava obsažená v kodexech. Nejde tedy o další novelizaci úpravy dosud platné, ale o novou souhrnnou úpravu, která stojí na vlastních zásadách, často odchylných od dosavadní úpravy. Nadále však bude určitá část řešena ve zvláštních zákonech, např. v rámci předpisů daňových, trestních, obchodních a živnostenských.

Místo řízení konkursního a řízení vyrovnacího jako dvou samostatných řízení, zavede nová úprava jednotné insolvenční řízení, v jehož první fázi půjde především o to, zjistit zda existuje úpadek a najít způsob, jak ho nejlépe řešit. Teprve po rozhodnutí o úpadku se toto řízení diferencuje tím způsobem, že pro každý ze způsobů řešení úpadku je zvolen různý postup. Některé způsoby řešení úpadku se budou moci v případě neúspěšnosti přeměnit v konkurs.

Zásadní změnou je skutečnost, že navrhovaná úprava zařazuje mezi způsoby řešení úpadku tzv. reorganizaci. Tento způsob řešení úpadku spočívá na sanačním principu a jeho zavedení proto vyrovnává nepoměr mezi likvidačním a sanačním principem, který je charakteristický pro platnou úpravu a který se nepovedlo změnit ani novelizací ustanovení o vyrovnání.

Oddlužení fyzických osob a zjednodušení právních procedur

Novým a v podstatě sanačním způsobem řešení úpadku je tzv. oddlužení, které bude přicházet v úvahu jako řešení úpadku fyzických osob. Ty získají možnost stanovení splátkového kalendáře. Pokud splátkový kalendář schválí věřitelé, bude osoba splácet maximálně po dobu pěti let částky, které budou v kalendáři stanoveny. Pokud bude po tuto dobu řádně splácet dojde k prominutí zbytku dluhu. Tento postup se bude týkat fyzických osob - nepodnikatelů (tzv. spotřebitelské konkursy) a dále i některých drobných podnikatelů.

Navrhovaný zákon usiluje o odstranění nedostatků platné úpravy, která dává věřitelům v rámci řízení jen omezený prostor. Především je zapojuje do insolvenčního řízení již od jeho počátku, zatímco dnes se většina věřitelů účastní až dalších procesních fází. Ještě významnější změnou je přímý vliv věřitelů na výběr způsobu řešení úpadku. Dále budou mít věřitelé přímý vliv na výběr osoby správce a bude posílena kontrolní funkce věřitelských orgánů.

Návrh odbourává také některé pořádkové lhůty, zjednodušuje řízení tím, že odstraňuje jeho fáze, odstraňuje některé instituty, které umožňovaly protahování řízení, umožňuje zkrácená řízení a postupy a tím vytváří podmínky pro reálné uplatňování procesních sankcí.

Novou institucí by se měl stát Insolvenční rejstřík, který povede insolvenční soud. Půjde o veřejný seznam, který má zajistit informovanost o insolvenčním řízení a který bude plnit i další úkoly, např. při doručování písemností. Insolvenčního rejstříku bude koncipován jako elektronický, čímž zjednoduší přístup k obsaženým informacím širokému okruhu zájemců.

 

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená