FinExpert.e15.cz

Dlužit na pojistném se nevyplácí

Pokud zaměstnavatel či živnostník neplatí zdravotní pojištění může očekávat vysoké penále, exekuci a zveřejnění na internetu.
Dlužit na pojistném se nevyplácí

Občané a firmy neplatící zdravotní pojištění mohou očekávat vysoké penále, vymáhání dlužné částky exekutorem a zveřejnění na internetu. Navíc s promlčením zdravotního pojištění se počítat příliš nedá. Jak se nedostat do problémů?

Všichni občané s trvalým pobytem na území Česka jsou ze zákona zdravotně pojištěni. To znamená nejenom práva (např. na plnou zdravotní péči dle zákona, výběr zdravotní pojišťovny či výběr lékaře), ale také povinnosti. Tou základní povinností každého pojištěnce je platba zdravotního pojištění. Problémům se vyhnou plátci pojistného hradící každý měsíc zdravotní pojištění včas, ve správné výši a se správnými bankovními údaji.

Kdo může být dlužníkem?

Zdravotní pojištění je potřeba každý měsíc uhradit na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Nejjednodušší úlohu mají zaměstnanci, za které zdravotní pojištění odvádí jejich zaměstnavatel, který je zodpovědný za odvod zdravotního pojištění. Zaměstnanci tak nemohou ze zákona být dlužníky na zdravotním pojištění. Za další občany hradí zdravotní pojištění stát (např. důchodce, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, studenty…) Tito občané taky nemohou být dlužníci na zdravotním pojištění. Dlužníkem na zdravotním pojištění tedy jsou:

• Zaměstnavatelé, kteří neodvádí řádně a včas zdravotní pojištění za své zaměstnance ve výši 9 % z jejich hrubé mzdy. Zdravotní pojištění ve výši 4,5 % z hrubé mzdy zaměstnance by měli vždy odvést, jinak se zaměstnavatelé vystavují riziku trestního stíhání.
• Občané, kteří mají povinnost sami si pojistné spočítat a odvést na účet své zdravotní pojišťovny. Tuto povinnost mají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Pojišťovny si dluhy hlídají

Zaměstnavatelé, OSVČ a OBZP neplatící zdravotní pojištění mohou dříve či později očekávat výzvu zdravotní pojišťovny k úhradě dluhu. Jestliže po vyčíslení dluhu nedojde k dobrovolné úhradě, tak následně zdravotní pojišťovna zahájí s dlužníkem správní řízení, ve kterém je na dlužné pojistné, ale i penále vystaven platební výměr. Dlužné penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně (roční úroková sazba tedy činí 18,25 %).

Neuhrazené platební výměry následně zdravotní pojišťovny vymáhají soudně či exekutorskými úřady. Neuhrazení dlužného pojistného se tedy výrazně prodražuje. Jednotlivé zdravotní pojišťovny navíc disponují  dobrým informačním systémem, takže v současné době téměř nehrozí, že by se na některé dluhy „zapomnělo“ a promlčely se. Navíc při nedostatku podkladů si mohou důležité informace pro vyčíslení dluhů zjistit od dalších institucí (např. finačního úřadu či OSSZ).

Současně jsou dlužníci uveřejněni na internetu. Např. VZP ČR pravidelně na svých internetových stránkách (www.vzp.cz) aktualizuje seznam plátců, jejichž vykonatelný zveřejnitelný dluh na pojistném činí více než 300 tisíc Kč. Mnoho obchodních partnerů tento rejstřík dlužníků, který je zdarma ke zhlédnutí, sledují. Zveřejnění firmy v tomto seznamu může ohrozit i její budoucí obchodní jednání. Nové obchodní partery si, obzvlášť v dnešní době, jednotlivé firmy důsledně prověřují. 

Promlčecí lhůta je pětiletá

Ze zákona je promlčecí lhůta u zdravotního pojištění pětiletá. Promlčecí lhůta však běží zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného.

• Právo předepsat dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Pokud je proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, potom plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Dlužné pojistné se předepisuje platebními výměry nebo výkazy nedoplatků.

• Právo vymáhat pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platí samozřejmě i pro penále) se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo toto dlužné pojistné vyměřeno. Promlčecí lhůta se však samozřejmě staví po dobu řízení u soudu.

Příklad

Neuhrazené pojistné ve výši 20 000 Kč z roku 2006 může zdravotní pojišťovna plátci předepsat až v letošním roce a dluh nebude promlčen. Jestliže nedojde k dobrovolné úhradě, tak je během několika týdnů vydán platební výměr. Po nabytí právní moci a vykonatelnosti běží následně nová pětiletá lhůta pro vymáhání dlužného pojistného ve výši 20 000 Kč. Dluh z roku 2006 tak může být klidně vymožen až v roce 2015. Ale i později, protože promlčecí doba se ze zákona staví, když pojišťovna uplatní v promlčecí době právo u soudu, nebo bylo právo pravomocně přiznáno a u soudu byl navržen návrh na výkon rozhodnutí (např. srážkami ze mzdy, prodejem movitých či nemovitých věcí, přikázáním z účtu…).

Proč zaplatit pojistné co nejdříve?

Jestliže se plátce zdravotního pojištění dostane do problémů s platbami zdravotního pojištění, je nejlepší ihned kontaktovat zdravotní pojišťovnu a domluvit se např. na splátkovém kalendáři. Jakmile je možnost, tak uhradit celý dluh na pojistném. V tomto okamžiku přestává narůstat penále a plátce má možnost si podat žádost o prominutí (či snížení) penále. Žádost je potřeba podat do 15 dní od doručení platebního výměru na dlužné penále. Když není pojistné uhrazeno, ale je uzavřena dohoda o splátkách, tak se bude pojišťovna žádostí zabývat po uhrazení poslední splátky na pojistném.

 

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená