FinExpert.e15.cz

Dluží půl milionu a končí v insolvenci

Průměrný dlužník, kterému je povoleno oddlužení, má dvanáct úvěrů.
Dluží půl milionu a končí v insolvenci

Od 1. ledna 2008 platí nový insolvenční zákon, který již pomohl dostat se z dluhové pasti nemálo dlužníkům. Jaké jsou výše dluhů a jakým způsobem jsou nejčastěji uhrazeny? Nového insolvenčního zákona využívá Poradna při finanční tísni, která mimo jiné svým klientům pomáhá s vyplněním návrhů na povolení oddlužení. Povědomí o Poradně je v odborné veřejnosti vysoké. Například kancelář ombudsmana ve svých odpovědích dlužníkům, jak krotit jejich dluhy, uvádí kontakt na Poradnu. Také se stalo nepsaným pravidlem, že v usneseních mnoha Krajských soudů zaslaných dlužníkům, kterým se nepodařilo správně vyplnit návrh na povolení oddlužení, je pravidelně uváděno spojení na Poradnu.

Dluhy přes půl milionu

Vzhledem ke své dvouleté praxi v této činnosti se počet klientů Poradny a počet vypracovaných návrhů na povolení oddlužení neustále zvyšuje. Nyní je už možno začít vyhodnocovat statistická data u povolených návrhů. Jak vypadá průměrný dlužník, kterému bylo povoleno oddlužení, po finanční, dluhové stránce? Je to klient, který má:

 • průměrný celkový dluh ve výši přibližně 600 000 Kč,
 • průměrnou dlužnou částku u jednotlivého dluhu asi 50 000 Kč,
 • průměrnou dlužnou částku u jednotlivého věřitele okolo 75 000 Kč;
 • průměrný počet úvěrů u něj je 12;
 • průměrný počet věřitelů je 8.

Další statistická data dávají přehled o prováděných způsobech oddlužení:

 • 97 % oddlužení je řešeno srážkami ze mzdy.
 • 2% oddlužení je řešeno prodejem majetku.
 • 1 % oddlužení je řešeno prodejem majetku, vyplacením zajištěného věřitele a zbytek věřitelů je uspokojeno ze mzdy dlužníka.
 • V 7 % případů bylo oběma manželům oddlužení schváleno.

Z lásky k dluhůmTyto skutečnosti představují zajímavý podklad pro ujasnění situace jednotlivých dlužníků. Jestliže má například dlužník v okamžiku podání návrhu na oddlužení 12 nesplacených závazků po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, znamená to, že po dlouhou dobu nenašel takový úvěrový produkt, který by skutečně adekvátně vyhovoval jeho potřebám. Další možné vysvětlení může být v charakterové dispozici dlužníka, který má snad dluhy rád a vrší je z čistého potěšení z nakupovaných a následně spotřebovaných předmětů úvěru, aniž by kriticky použil své dosavadní finanční vzdělání. Jestliže je počet věřitelů jednoho dlužníka 8 a počet závazků 12, lze se ptát, jaká byla časová posloupnost jednotlivých úvěrů.

Statistické perličky

 • Nejnižší celkový dluh, se kterým dlužník žádal o oddlužení, byl ve výši 110 000Kč.
 • Nejvyšší celkový dluh, při kterém bylo dlužníkovi povoleno oddlužení srážkami ze mzdy, je 3 200 000Kč.
 • Nejvyšší počet úvěrů, které dostal jeden dlužník od jednoho věřitele, byl 18.
 • Nejvyšší počet závazků u jednotlivého dlužníka byl 37.
 • Největší počet věřitelů u jednotlivého dlužníka byl 18.

I když rozdíl není velký, přesto je evidentní, že nějaký poskytovatel úvěru poskytl posléze předluženému klientovi více úvěrů, ať již formou spotřebitelských úvěrů, karet nebo kontokorentu. Při existenci dluhových registrů vyvstává otázka, jestli jsou poskytovateli úvěrů skutečně využívány a zda jejich nevyužívání nezpůsobuje nepřiměřenou konkurenční výhodu více riskující firmě. Náklady rizika totiž vždy zaplatí klient, ať již ve formě nákladů na splácení nebo nákladů na nesplácení. Kdyby to tak nebylo, firma by z trhu odešla.

Po svatbě je vše společné

Srážkami ze mzdy je řešeno 97 % oddlužení. Z toho vyplývá, že jen minimum úspěšných navrhovatelů oddlužení mělo dostatečný majetek na oddlužení formou zpeněžení majetku. Jaké ručení poskytli tito klienti posledním poskytovatelům úvěru – před podáním návrhu na oddlužení? Pokud za ručení nepovažujeme hromadu nesplacených závazků a upomínek, pravděpodobně se otázkou ručení nezabývala ani jedna ze smluvních stran.

Jen v 7 % případů bylo oddlužení schváleno oběma manželům, přestože rozpočet je vždy rodinný a přibližně 43 % obyvatel je ve stavu manželském. Po manželovi či manželce, kteří nesplňují podmínky pro oddlužení dle insolvenčního zákona, je možné z titulu společného jmění manželů vymáhat ty samé závazky, které jsou předmětem oddlužení u druhého z nich. V roce 2009 jsme v Poradně při finanční tísni bezplatně vypracovali celkem každý čtvrtý vyhlášený návrh na oddlužení.

Autor je poradce Poradny při finanční tísni.

Poradna při finanční tísni funguje v Praze a Ostravě. Číslo na bezplatnou poradenskou linku: 800 722 722, v provozu je každé pracovní pondělí v 8.30–12 h a 13–17.30 h.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená