FinExpert.e15.cz

Dluhy vzbuzují silné emoce, dominují vztek a smutek

Praha, 11. srpna 2014

Dluhy vzbuzují v lidech silné emoce, jejichž charakter je vesměs negativní. Konkrétní podoba pocitu je závislá zejména na stádiu, ve kterém se zadlužená osoba v rámci svého dluhového příběhu nachází a míře podpory okolí. Naopak to, jak se člověk cítí, nezávisí tolik na výši dluhu. S tímto zjištěním přichází společnost APS Holding, která se denně setkává s emocemi svých klientů, jimiž jsou zadlužené osoby.

Když se řekne dluh…

V souvislosti s dluhy si lidé nejčastěji vybavují slova jako „hrůza“ a „exekuce“. Zpětně se dívají na půjčky jako na „špatný nápad“ a litují „vlastní hlouposti“. Přesto většina osob považuje dluhy za běžnou věc. Takto vnímají dluhy zejména lidé s nižšími příjmy, kteří je vidí všude kolem sebe. Dluh sám o sobě podle nich ještě nemusí být problém. Převážná část spotřebitelů má v okamžiku podpisu smlouvy o půjčce pocit, že tento konkrétní dluh řádně splatí. 

„Pro některé klienty není dluh u naší společnosti jediným finančním problémem, který řeší. Dluh u více institucí má 72% z nich. Izolované dluhy jsou typické pro oběti podvodů. Nejčastěji mají zadlužené osoby dluh u 2-3 společností. Máme ale zkušenost i s kumulací až deseti půjček v jednom období,“ říká Martin Hubáček ze společnosti APS Holding. 

Dluhy to je vztek, smutek, stud, ale i naděje

Nejvíce mužů a žen, kteří řeší dluhové potíže, se potýká s pocitem vzteku. Pocit zloby míří několika směry. Nejčastěji se zlobí sami na sebe, že byli tak hloupí a udělali či podepsali něco, co neměli. Vyčítají si, že to nechali dojít tak daleko a včas nekomunikovali. Terčem jejich zloby jsou také podvodníci, kteří je do svízelné situace dostali, zlobí se rovněž na zavedený systém - dostupnost půjček, vysoké úroky a netečnost institucí k finanční situaci klienta, když půjčku poskytují. 

Lidé často cítí smutek z nedostatku peněz a z toho, že si nemohou nic pořídit. Obávají se samoty a připadají si jako v začarovaném kruhu. Mají strach, že je kvůli dluhům může opustit rodina, bez které to finančně nezvládnou a propadnou se ještě hlouběji. Nezřídka se u zadlužených osob objevuje pocit studu před svou, ale hlavně partnerovou rodinou. Často svoje finanční problémy dlouho tají, protože se bojí odsouzení. Velmi se jim uleví, když zjistí, že je rodina neodepsala a dokonce to pro ně může být impulsem pro zahájení splácení. 

Typické je rovněž střídání pocitů naděje s beznadějí. Zadlužení lidé se snadno dostávají do stavu, že už neví kudy kam a bojí se, že to „neustojí“. Občas se naopak objevuje pocit euforie, že to jednou skončí a splatí dluh nebo vyhrají ve Sportce, event. si najdou druhou práci a budou moci rychleji svoje závazky splácet. 

Emoce závisí na fázi dluhového příběhu

Tak jako v případě traumatizujících událostí (např. těžká nemoc, rozvod) prochází člověk v případě dluhu pěti stádii. Jednotlivé fáze, kdy se nemocný nebo traumatizovaný člověk vyrovnává s těžkou realitou, popisuje psychologický model Kübler-Rossové, známý též jako pět fází smutku či umírání, který popisuje pět oddělených fází v rámci procesu vyrovnávání se se smutkem či tragédií. 

V případě dluhů jsou stádia výrazně patrná u osob, které se stali obětí podvodů. Tito lidé spadli do dluhů najednou a nečekaně, zatímco ostatní si dluhy sami vytvořili a měli možnost se na závazek vnitřně připravit. Mnohdy se, ale seběhne něco neočekávaného, člověk přijde o práci, dojde k rozvodu manželů, přihodí se zranění, kvůli kterému nemůže osoba vykonávat svou práci atd. a i když dluh plánoval je postaven do situace, kterou neplánoval. 

V první fázi cítí zadlužená osoba šok, staví se odmítavě a popírá dluh. Dominuje překvapení, do jaké výše nebo stadia se dluh dostal a snaží se problém vytěsnit z mysli. U podvodů věří, že se vše vysvětlí a nebude muset nic platit. V této fázi je velmi těžké s dlužníkem komunikovat.

Pro druhou fázi je příznačný hněv a zlost. Zadlužená osoba se zlobí především na sebe, že se do takové situace dostala, ale také na banky a jejich vysoké úroky a poplatky a v neposlední řadě také na agentury, jež po nich chtějí peníze, které nemají.

Třetí fáze je ve znamení vyjednávání a smlouvání. V tomto stadiu člověk ještě stále doufá, že dluh nebude muset platit. Věří, že se dluh ztratí nebo promlčí, banka zkrachuje, dotyčný vyhraje ve Sportce. Právě v tomto období se zadlužená osoba nejčastěji zapírá a nekomunikuje.

„Právě období, kdy člověk prochází prvními třemi fázemi a přestane komunikovat a řešit upomínky, je velmi rizikové. Dluh, který byl původně u banky nebo telefonního operátora, přechází do správy inkasní společnosti, jež se snaží s dlužníkem navázat kontakt. V případě, že klient nereaguje, předá správce pohledávky závazek soudu. Pak už je jen krok k žalobě a platebnímu rozkazu,“ uvádí Martin Hubáček. „I když člověk nemá peníze na splácení, je klíčové kontaktovat věřitele, protože pokud věřitel neví, co se s dlužníkem děje, pokračuje v krocích, které vedou k získání peněz. 

Ve čtvrté fázi, kdy přijde zadlužené osobě nemožné a dlouhé dluh splatit, upadá nejčastěji do deprese. Uvědomuje si, že bude muset šetřit, začne se bát o svou práci. Zde je velmi důležitá pomoc rodiny a podpora blízkých. Pokud podpora zafunguje, je zde patrná velká snaha situaci řešit. 

Poslední pátá fáze znamená přijetí reality a zahájení splácení. Člověk se vyrovná s dluhem.

„Z pohledu dluhového cyklu je patrné, že to, jestli se zadlužená osoba rozhodne spolupracovat a řešit svoji situaci, nezávisí na výši závazku, ale především na fázi dluhového příběhu a zejména také na postoji okolí. Tak jak je důležitá podpora pro nemocného člověka, stejnou míru porozumění a podpory je zapotřebí poskytnout zadlužené osobě, aby došlo k 'uzdravení' jeho finanční situace,“ říká Martin Hubáček.

Další článekDalší články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená