FinExpert.e15.cz

Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopady

Ve všech členských zemích OECD se národní vlády potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností a její snižování je jednou z hlavních priorit ve všech státech světa. Přitom žádné zázračné řešení neexistuje. Jaké jsou dopady a jak proti tomu bojovat?
Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopady

Vývoj v posledních letech ukazuje, že ti kteří ztratí zaměstnání, se stanou z 20% dlouhodobě nezaměstnanými. Osoby, které jsou více než jeden rok nezaměstnané, tvoří dnes v zemích Evropské unie více než polovinu  celkového počtu nezaměstnaných (z toho celou polovinu nezaměstnaní déle než 2 roky). Nejvíce jsou dlouhodobou nezaměstnaností postiženi obyvatelé venkova, kteří se nechtějí za prací stěhovat, občané s nízkou kvalifikací,  imigranti a občané předdůchodového věku. 

Sociální dopady

Dlouhodobá nezaměstnanost má pro člověka značné sociální důsledky. Rostou však i výdaje státního rozpočtu na sociálních dávkách a službách, současně jsou nižší příjmy díky neodvedeným daním z příjmu a díky nižší koupěschopnosti obyvatelstva i DPH či spotřební daně. Čím déle je nezaměstnaný bez práce, tím menší má naději nalézt práci zpět. Nejdůležitější je ovšem motivovat dlouhodobě nezaměstnané k aktivnímu hledání práce. Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní návyky, základní kontakt s běžným společenským životem, rychle pohodlní a zvykají si na štědrý systém sociálních dávek. Ten je nejčastější příčinou nárůstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných.  Vedle těch, kterým se pracovat nevyplatí, patří mezi dlouhodobě nezaměstnané také úzce specializovaní nebo nízce kvalifikovaní pracovníci, kteří přišli o své místo kvůli strukturálním změnám ve výrobě.

Evropané se za prací nestěhují

Evropané bez práce  v oblastech s vysokou nezaměstnaností nemigrují směrem do regionů s vysokou poptávkou po práci. Evropané jsou ke svému rodnému městu a zemi mnohem více vázáni oproti Američanům, kteří se během života několikrát přestěhují za prací. Dalšími důvody proč Evropané nehledají práci v cizině  jsou především přetrvávající jazykové a informační bariéry. V rámci Evropské unie  migruje za prací přes hranice členských států necelé jedno procento ekonomicky aktivního obyvatelstva ročně. Mnoho občanů ani jednoduše nechce pracovat, neboť daňové zatížení práce je v Evropě (oproti Japonsku a USA) vysoké a státy chrání své občany štědrou sociální sítí, které oslabují motivaci nezaměstnaných k migraci za prací. Nejnižší dlouhodobá nezaměstnanost je v zemích s nízkými sociálními dávkami (podpora v nezaměstnanosti je vyplácena pouze po omezenou dobu) – Jižní Korea (1,1%), Kanada (9,5%), USA (12,%) a ve Skandinávii, kde je dlouhodobá nezaměstnanost sociálním handicapem.

Odpovědnost je na nás

Nejdůležitější při snižování dlouhodobé nezaměstnanosti je ochota pracovat a nastoupit na hůře placená existující místa. Musí se změnit vnímání ve společnosti. Občané a rodina se musí o sebe umět postarat, nelze spoléhat na stát. Ten by měl být až poslední záchranná brzda.

Celková nezaměstnanost v členských zemích OECD za rok 2004 (v %)

 

Země Dlouhodobá nezaměstnanost (více než 12 měsíců)
Jižní Korea 1,1
Norsko 9,2
Kanada 9,5
Nový Zéland 11,7
USA 12,7
Velká Británie 21,4
Austrálie 20,7
Švédsko 18,9
Finsko 23,4
Lucembursko 22,6
Dánsko 22,6
Rakousko 24,5
Irsko 34,3
Nizozemí 32,5
Švýcarsko 33,5
Japonsko 33,7
Španělsko 37,7
Portugalsko 43,2
Maďarsko 45,1
Francie 41,6
Belgie 49,6
Itálie 49,7
Polsko 47,9
Česko 51,8
Německo 51,8
Řecko 54,7
Slovensko 60,6

Pramen:  OECD EMPLOYMENT OUTLOOK – ISBN 92-64-01045-9 – © OECD 2005

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

A mají
Jarmila
26. 10. 2005, 15:05
Můj nezaměstnaný bratr
Martin Kocourek
25. 10. 2005, 10:37

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená