FinExpert.e15.cz

DHL: VÝSLEDKY 14. VLNY EXPORTNÍHO VÝZKUMU 2006

Odložení termínu zavedení eura v ČR vnímá většina vývozců negativně. Téměř 40 % vývozců si myslí, že stav současné politické scény neprospívá českému exportu.
Již po čtrnácté proběhl Exportní výzkum DHL, který dlouhodobě mapuje názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální události v  České republice i zahraničí. Průzkum zajistila společnost GFK, která se během letošního října telefonicky dotazovala ředitelů a členů top managementu, kteří jsou zodpovědní za export ve 250 firmách.

Výsledky podzimní vlny Exportního výzkumu DHL ukázaly, že většina exportérů (51 %) hodnotí odložení termínu pro zavedení eura v ČR negativně, 33 % neutrálně a pouze 13 % pozitivně. To je důsledkem pozitivního očekávání našich exportérů směrem k budoucímu zavedení eura. Téměř polovina (47 %) exportérů totiž očekává pozitivní dopady; negativní dopady předpokládá jen 14 % exportérů.  Třetina (34 %) exportérů nepředpokládá žádné výrazné ovlivnění exportu. Většina vývozců (55 %) se domnívá, že vliv současné politické situace na český export je neutrální. 39 % respondentů ho považuje za negativní, naopak za pozitivní pouze  4 % dotázaných.

Z dopadů zavedení mýtného se exportéři obávají především zvýšení cen dopravy, jeho případného promítnutí do cen výrobků či zhoršení provozu na vedlejších komunikacích.

Očekávání exportérů

Exportní sebevědomí je stabilně na vysoké úrovni. Index dlouhodobého exportního sebevědomí  (rozdíl procenta kladných a záporných odpovědí) pro období příštích 12 měsíců je + 49. Index krátkodobého exportního sebevědomí pro období příštích 3 měsíců je + 27.

Odhady zaměstnanosti v exportních firmách jsou mírně optimistické. Počet zaměstnanců by měl nejčastěji stagnovat  (59 %). V případě, že je pohyb očekáván, jedná se častěji o mírný nárůst (22 %), než pokles (14 %). Již pátou vlnu po sobě je index (rozdíl procenta kladných a záporných odpovědí) mírně v kladném pásmu. Jeho hodnota je + 8. Očekávání exportérů se dlouhodobě zlepšuje od jara 2002.

Země EU jsou stabilně klíčovými trhy; zemí s velkým budoucím potenciálem zůstává Rusko. V předchozích 12 měsících exportovalo 91 % firem především do zemí EU (bez Německa a Slovenska); 82 % firem vyváželo do Německa a 80 % firem na Slovensko.

Očekává se nárůst exportu prakticky do všech regionů. Exportéři očekávají získání nových odbytišť především na unijním trhu. Největší exportní příležitost do budoucna představuje podle 25 % firem Německo, podle 22 % Rusko a podle 20 % respondentů země EU (bez Německa a Slovenska).

Ekonomická situace exportních firem

Ekonomická situace exportních firem se podle respondentů dále zlepšuje. Pouze 12 % exportních firem označilo svoji situaci za horší než před 12 měsíci. Téměř polovina (48 %) ji naopak označila za lepší.    

Vlivy působící na export

Kursová a měnová nestabilita je pro 38 % respondentů hlavním vlivem působícím na pokles exportu z ČR. Její vliv ve srovnání s předchozí vlnou výzkumu ovšem mírně klesl. Dalším významným faktorem je zdražení vstupů pro výrobu, které zmínilo 15 % respondentů,  ostatní faktory mají menší vliv.

Růstu exportu z ČR obecně dle vývozců nejvíce pomáhá jednak rostoucí produktivita práce a vlastní úsilí firem (vliv. č.1 dle 13 % respondentů), konkurenceschopnost z hlediska kvality (12 % respondentů) a cenová konkurenceschopnost (10 % respondentů).

Exportérům nejvíce pomohl  v posledních 12 měsících další rozvoj kontaktů. Význam tohoto faktoru  ve srovnání s předchozí vlnou stoupl. Nejvíce by exportním firmám pomohla stabilizace kursu. Tento vliv je ale méně významný než  v minulé vlně výzkumu. Exportéři také ve velké míře (65 % respondenů) využívají internet k propagaci svých služeb a produktů v zahraničí. Na druhou stranu k samotnému přímému prodeji (tedy e-commerce) internet používá jen 7 % exportérů a jen dalších cca 9 % se na to chystá v příštím roce. Dá se tedy říct, že v této oblasti mají čeští exportéři do budoucna ještě významné rezervy.

Podmínky exportu

71 % respondentů vnímá podmínky pro export z ČR jako dobré. Toto pozitivní hodnocení pokračuje od vstupu do EU. 66 % z těch, kteří si myslí, že se podmínky exportu v posledním roce změnily, se domnívá, že k lepšímu. Přes polovinu (58 %) dotázaných exportérů předpokládá, že se podmínky exportu v příštích 3 letech nezmění. Pokud si myslí, že se změní, tak očekávají spíše pozitivní vývoj.
Posilující kurs koruny je nejčastěji (34 %) jmenovaným vlivem s očekávaným negativním dopadem na český export.

Většina exportérů (57 %) je o podpůrných programech pro české exportéry dostatečně informována. Nejčastěji respondenti uvedli CzechTrade (31 %), což je více než v minulé vlně, kdy to bylo 24 %.  Informace o těchto programech čerpají hlavně z internetu (74 % exportérů), z ministerstev (37 % exportérů) a z tisku (36 % exportérů).

Sebedůvěra exportérů pramení především z cenové dostupnosti českých výrobků. Cenová dostupnost dlouhodobě určuje vnímání českých výrobků na zahraničních trzích

K vlivu rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko na český vývoz mají exportéři z 33 % neutrální postoj. V 37 % případů se domnívají, že toto rozšíření bude mít pozitivní vliv na český export a pouze 20 % respondentů se domnívá, že bude mít negativní vliv.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená