FinExpert.e15.cz

Deset daňových příloh, která se vás týká?

K samotnému přiznání je potřeba doložit doklady na daňové slevy.
Deset daňových příloh, která se vás týká?

Daňovou povinnost výrazně snižují daňové slevy nebo daňové odpočty. Všechny nároky uvedené v daňovém přiznání je však potřeba doložit. Podívejme se na deset nejčastějších dokladů. 

Daňové přiznání za rok 2014 je nutné podat na finanční úřad do 1. dubna 2015. K samotnému daňovému přiznání je potřeba doložit doklady osvědčující nárok na daňové slevy, daňové odpočty nebo zaplacenou zálohu na dani během roku. 

1) Potvrzení o zdanitelných příjmech

Všichni občané podávající daňové přiznání, kteří alespoň po část roku 2014 pracovali na hlavní pracovní poměr, si musí od všech zaměstnavatelů vyžádat „"Potvrzení o zdanitelných příjmech“. V uvedeném dokladu je uvedená zúčtovaná hrubá mzda, povinné pojistné zaplacené zaměstnavatelem a sražené zálohy na dani z příjmu fyzických osob. Kdo zaplatil na zálohách během roku více, než odpovídá jeho vypočtené daňové povinnosti za celý rok 2014, tomu vznikne nárok na daňovou vratku. Důvodem může být např. uplatnění některých daňových slev a odpočtů, které se uplatňují pouze na roční bázi. 

Platbu daní nyní finanční úřady akceptují pouze na nových bankovních spojeních

Platbu daní nyní finanční úřady akceptují pouze na nových bankovních spojeních

2) Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani

Za rok 2014 je možné do daňového přiznání uvést i příjmy z dohody o provedení práce, ze kterých byla sražena daň. V některých případech mohou mít občané nárok po podání daňového přiznání na vyplacení alespoň části sražené daně. Např. z důvodu, že se neuplatnila během roku 2014 v plném rozsahu základní sleva na poplatníka. Od zaměstnavatele, pro kterého byla vykonávaná práce na dohodu o provedení práce, je nutné si vyžádat „Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani“. 

3) Čestné prohlášení manželky

Když měla manželka (manžel) za rok 2014 vlastní příjmy do 68 tisíc Kč, tak je možné uplatnit vysokou daňovou slevu na manželku, resp. manžela, ve výši 24 840 Kč. V takovém případě je nutné doložit k daňovému přiznání čestné prohlášení manželky (manžela), že za rok 2014 neměla vlastní zdanitelné příjmy vyšší než 68 tisíc Kč. Při případné kontrole by se následně musely doložit jednotlivé příjmy. Nejčastěji je podmínka vlastního příjmu splněna, když byla manželka během roku na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek, neboť rodičovský příspěvek se do posuzovaného příjmu nepočítá. Další možností jsou dlouhodobá nezaměstnanost nebo příjem pouze nízkého vlastního invalidního důchodu. 

4) Potvrzení o zaplaceném školkovném

Daňovou novinkou za rok 2014 je možnost uplatnění daňové slevy za umístnění dítěte v mateřské školce, tzv. školkovné. Na každé dítě je možné uplatnit školkovné až do částky 8 500 Kč. Uplatňovanou daňovou slevu je nutné doložit potvrzením od školky, ve kterém je uvedena celková částka za umístění dítěte ve školce. Do této částky se nepočítají náklady na stravu. Nárok na daňovou slevu má vždy pouze jeden z rodičů. 

5) Potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru na bydlení

Až o 300 tisíc Kč snižují daňový základ zaplacené úroky z úvěru na bydlení, kterým je řešena vlastní bytová potřeba daňového poplatníka. Potvrzení o zaplacených úrocích zasílají banky nebo stavební spořitelny začátkem každého roku. Jestliže se tomu výjimečně nestane, tak je potřeba si dané potvrzení vyžádat. 

6) Potvrzení o zaplacených příspěvcích na životní pojištění

Až o částku 12 000 Kč snižují daňový základ zaplacené příspěvky na životním pojištěním během roku 2014. Od roku 2015 je sice možné uplatnit daňový odpočet pouze u smluv, které neumožňují průběžný výběr, ale za rok 2014 je možné uplatnit daňový odpočet u všech smluv o životním pojištění, kde je sjednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci dosažení 60 let. Potvrzení zasílají jednotlivé životní pojišťovny.

7) Potvrzení o příspěvcích na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření

Penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření jsou státem podporovány rovněž i možným daňovým odpočtem. Od základu daně je možné odečíst zaplacené příspěvky během roku 2014 ponížené o částku 12 000 Kč, maximálně lze odečíst částku 12 000 Kč. Pro možnost daňového odpočtu je nutné spořit měsíčně více než 1 000 Kč. Na maximální daňový odpočet 12 000 Kč dosáhnou občané spořicí na smlouvu 2 000 Kč a více. Potvrzení zasílají automaticky začátkem roku jednotlivé penzijní společnosti. 

8) Kopie rodného listu

V daňovém přiznání za rok 2014 je možné uplatnit daňové zvýhodnění na každé dítě ve výši 1 117 Kč za každý měsíc. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. Při narození dítěte během roku 2014 je potřeba k daňovému přiznání přiložit kopii rodného listu dítěte. V následujících letech již nikoliv, finanční úřad má tuto informaci k dispozici. 

9) Potvrzení o studiu

Každoročně stoupá počet studentů, kteří již během studia vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání mají mimo základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč ještě nárok na daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Pro uplatnění této slevy je nutné doručit potvrzení od školy, že je splněna podmínka studia. 

10) Doklad o daru

Při splnění zákonných podmínek mohou dary snižovat daňovou povinnost. Dokonce až o 15 %. Hodnotu daňového odpočtu daru je nutné doložit dokladem, ze kterého bude zřejmé, kdo byl obdarován, za jakým účelem a v jaké částce.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Je nutné doložit výši pobíraného důchodu v DP? Děkuji
důchodce
6. 3. 2015, 08:47
Dobrý den, jak je to letos s výpočtem záloh na sociá...
Petr
19. 2. 2015, 16:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená