FinExpert.e15.cz

Desatero při likvidaci škod z pojištění odpovědnosti za škody

Každému se může stát, že způsobí někomu nechtěně škodu na zdraví či majetku. Pokud se tak stane, může výrazně pomoci pojištění, které lze pro tuto ochranu sjednat. Následující body vám usnadní vyřešení celé pojistné události.
Desatero při likvidaci škod z pojištění odpovědnosti za škody

V případě pojistné události doporučujeme provést následující kroky:

  1. Nahlaste ihned tuto skutečnost příslušnému oddělení likvidace škod svého pojistitele a  uveďte datum a místo škody, bližší popis škody a alespoň částečný odhad výše škody .
  2. V případě podezření ze spáchání trestného činu informujte ihned o události policii.
  3. Doporučuje se pokud možno událost ihned zdokumentovat (např. zápisem o škodě, pořízením fotodokumentace, apod.), poškozené věci či díly zachovat, aby mohly být na vyžádání předloženy pojišťovně.
  4. Vyplňte tiskopis pojistitele sloužící k registraci škody a zašlete jej na příslušnou adresu.
  5. Poškozený musí vždy uplatnit písemně svůj nárok na náhradu škody s přesným popisem události, výší požadované škody a důvody proč jej uplatňuje na viníkovi. Bez souhlasu pojišťovny nesmí pojištěný uznat svou odpovědnost za způsobenou škodu ani poskytnout poškozenému odškodnění za vzniklé škody.
  6. Další požadované dokumenty pro likvidaci škody Vám budou vzhledem k rozmanitosti možných rizik upřesněny vždy po nahlášení konkrétní události. V zásadě se jedná o podklady dokumentující příčinu vzniku škody, její rozsah a výši, kupř. policejní relace, odborné posudky, faktury za nabytí a opravu poškozených věcí, výpisy z účetnictví atd¨
  7. Vynakládání nákladů na zmenšení škody (např. na pronájem náhradních vozidel či předmětů, ale i na přepravu poškozených věcí k expertíze atd.) je nutno nejprve  odsouhlasit s pojistitelem. Před jejich vynaložením kontaktujte vždy odpovědné osoby vašeho pojistitele.
  8. Pojišťovna musí předem odsouhlasit i případné najmutí nezávislého experta na posouzení výše či důvodu vzniku škody, i v těchto případech se nejprve obraťte na uvedené odpovědné osoby.
  9. V případě konání soudního řízení je nutno postupovat v součinnosti s pojistitelem, např. dohodnout s ním jmenování právního zástupce; v případě mimosoudního narovnání postupovat opět v úzké součinnosti s pojišťovnou.
  10. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí uhradil pojistitel škodu, přechází na něj právo pojištěného (tj. kupř. vaší společnosti) na náhradu škody vůči jiné osobě (např. z důvodu jejího spoluzavinění pojistné události). Vy či Vaše firma máte povinnost učinit takové kroky, které umožní pojišťovně toto právo realizovat.
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená