FinExpert.e15.cz

DELOITTE koordinuje přípravu nových pravidel pro solventnost českých pojišťoven

Jiří Fialka, partner společnosti Deloitte Česká republika, byl Českou asociací pojišťoven (ČAP) ustaven do funkce manažera expertní pracovní skupiny, jež má za úkol zpracovat pro Evropskou komisi (EK) studii o dopadech připravované direktivy Solventnost II. Tato direktiva představí pojišťovnám nová závazná pravidla, která významně ovlivní chod celého odvětví. Obnovená direktiva by měla vstoupit v platnost v roce 2011.

Jaké dopady na finanční výkaznictví, kapitálové potřeby, řízení rizik a hospodářských výsledků pojišťoven bude mít připravovaná rámcová direktiva EK Solventnost II, má v České republice vyzkoumat pracovní skupina, jejímž řízením byl Českou asociací pojišťoven pověřen Jiří Fialka, partner společnosti Deloitte Česká republika. Mezi jeho hlavní úkoly patří sledovat dostupné informační zdroje a zajišťovat kontakty s Evropskou komisí, ministerstvem financí, Českou národní bankou a Českou společností aktuárů a její pracovní skupinou pro Solventnost. V dané oblasti poskytuje technickou podporu a prosazuje zájmy ČAP.

„Pracovní skupina zaštiťuje pojišťovny v účasti na třetím kole kvantitativní dopadové studie (QIS3), která se letos zpracovává v období od dubna do června, a k níž jsou přizvány Českou národní bankou všechny členské pojišťovny České asociace pojišťoven,“ říká Jiří Fialka. „Kromě pojišťoven samotných se studie zabývá také tím, jakým způsobem se direktiva dotkne fungování pojistného trhu a jeho klientů.“

K tvorbě rámcové direktivy, pracovně nazvané Solventnost II, přistoupila Evropská komise na základě analýz rizik jako jsou např. stárnutí populace nebo častější výskyt rozsáhlých přírodních katastrof, kterým pojišťovny obecně budou čelit v příštích letech. Direktiva má za cíl stanovit závazná pravidla mj. pro řízení rizik, finanční výkaznictví, tvorbu technických rezerv, možnosti finančních investic, apod. Dále pak vymezuje minimální požadavky na kapitálové vybavení pojišťoven tak, aby byly schopné dostát svým závazkům (solvency capital requirement – SCR), i požadavky na minimální kapitál (minimum capital requirement – MCR), pod jehož hranicí již pojišťovně bude odebrána licence. Cílem Evropské komise je nepoškodit novou právní úpravou malé a střední pojišťovny, neomezit konkurenci pojišťoven na trhu, a to ani pojišťoven mimo Evropský hospodářský prostor, minimalizovat rizika a zajistit dostatečnou ochranu spotřebitelů.

Na tvorbě direktivy Solventnost II proto spolupracuje s profesními organizacemi, zejména s Výborem evropských dohledů nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckými penzijními fondy (CEIOPS) a Evropským výborem pro pojištění (CEA) a jejich prostřednictvím s národními asociacemi pojišťoven. Záměrem spolupráce je rozpoznat a označit možné vlivy nových pravidel na fungování pojišťoven a zajišťoven. První dopadová studie (QIS1) byla zpracována v roce 2005 a byla zaměřena především na oceňování technických rezerv. Druhá studie (QIS2) z loňského roku, jíž se zúčastnilo přes 500 evropských pojišťovacích institucí, již testovala první návrhy výpočtu kapitálových požadavků pomocí standardního vzorce.

Současná třetí dopadová studie (QIS3) má přispět k posouzení proveditelnosti a vhodnosti navrhovaných metod kalkulace a kalibrace výpočtu SCR a MCR, poskytnout konkrétní informace o možném dopadu výpočtu na rozvahu pojišťoven a o dopadu na pojišťovny ve finančních skupinách.

„Tyto studie mají Evropské komisi poskytnout úplné, podrobné a všestranné informace a souvislosti o průvodních jevech a důsledcích, jež by pro odvětví pojišťovnictví implementace nových pravidel solventnosti mohla mít,“ vysvětluje Jiří Fialka. „Budou pro komisi vodítkem při formulaci těchto norem, ale také například při určování přípravných a přechodných období potřebných pro implementaci direktivy.“

Podle plánu EK by návrh rámcové direktivy Solventnost II měl  být zveřejněn již v příštím roce, do konce roku 2009 do ní budou zapracovávány připomínky a úpravy, rok nato budou mít členské státy na její zavedení do národních právních systémů a v platnost by direktiva měla vstoupit nejdříve v roce 2011.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená