FinExpert.e15.cz

Délka obchodních sporů v Evropě

Pro potenciální zahraniční investory je jedním z nejdůležitějších hledisek bezpečnost jejich investic. Zajímá je, jak rychle se domůžou svých oprávněných nároků u soudu, kolik je to bude stát a zda samotné soudní rozhodnutí není jenom kouskem papíru, na základě kterého stejně své peníze nikdy neuvidí.
Délka obchodních sporů v Evropě

Obchod je základ pro každý stát

Obchod je hnacím motorem národního hospodářství a všechny členské země Evropské unie mu věnují patřičnou pozornost. Obchodem se v různých formách živíme všichni. Proto je nutné správné nastavení pravidel hry a rychlého rozhodného soudce pro trestání nepovolených činností. Zahraniční investice jsou pro všechny evropské země nesmírně důležité a je naprosto nezbytné, aby se investoři ve státní legislativě rychle a dobře orientovali a současně měli záruku rychlých a účinných soudních rozhodnutí v případných obchodních sporech se svými partnery.

Státy s právním systémem na špičkové úrovni, s nízkou obchodní kriminalitou, s vysokou ochranou hospodářské soutěže, kde nejsou zahraniční investoři poškozování a kde jsou obchodní spory řešeny rychle, nemají o zahraniční investory nouzi ani v případě vysokých přímých a nepřímých daní v zemí. Zářným příkladem jsou: Dánsko, Norsko a Švédsko.

Obchodní spor v Itálii… raději ne

Dle údajů Světové banky  jsou mezi členskými zeměmi značné rozdíly v délce rozhodnutí soudu v obchodních sporech. Nejrychleji je v průměru  obchodní spor rozhodnut v Nizozemí (za 48 dní), Francii (75 dní) a Dánsku (83 dní). Naopak nejpomaleji rozhodují obchodní soudy v Itálii (1390 dní), Slovinsku (1003 dní) a Polsku (1000 dní). Za délku obchodního sporu se považuje rozdíl mezi podáním návrhu na soud (žalobou, návrhem na výkon rozhodnutí, návrhem na prohlášení konkurzu…) a rozhodnutím soudu (vydáním platebního rozkazu, exekučního titulu či rozsudku, prohlášení konkurzu…)¨

Můžeme říci, že nejméně práce mají soudy ve Skandinávských zemích, kde je podnikatelská etika na velmi vysoké úrovni. Neplnění dohodnutých podmínek ve smlouvě či neplacení za dohodnuté zboží a služby se vyskytuje mnohem méně než v ostatních členských zemích Evropské unie. Dánsku a Švédsku patří první dvě místa v nejmenší míře korupce v zemi. V porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi si Česko nestojí špatně. Průměrná délka obchodního sporu (300 dní) je kratší než v Maďarsku (365 dní), Slovensku (565 dní) či Polsku (1000 dní). Ovšem v Pobaltských zemích rozhodují obchodní soudy v průměru pod 200 dní.

Problém korupce ve východní Evropě

Východoevropské země však zaostávají za původními členskými zeměmi Evropské unie v hodnocení míry korupce v zemi. Přitom právě míra korupce v zemi je jedním z důležitých hledisek pro zahraničního investora, zda v dané zemi investovat.  Na přílivu zahraničního kapitálu potom samozřejmě vydělají samotní občané – novými pracovními místy a  zvýšení kupní síly obyvatelstva je impulsem pro rozvoj dalších podnikatelských příležitostí.  Nízká míra korupce a  kriminality, vzdělaní občané, vynikající infrastruktura – to jsou hlavní výhody proč si zahraniční společnosti hrnou do skandinávských zemích, i když je zde nejvyšší zdanění z členských zemích Evropské unie.

Dle dosavadních zkušeností a referencí  západoevropských zahraničních společností je nejméně obchod a každodenní život ve východní Evropě ovlivněn  korupcí v Estonsku. Na dalších místech z východoevropských zemích se umístilo Slovinsko, Maďarsko, Lotyšsko a Česko. Rozdíly mezi těmito zeměmi nejsou nikterak závratné, avšak jejich náskok oproti ostatním zemím je již znatelný. Na samém konci pomyslné tabulky je Albánie, která je pro každého druhého potenciálního zahraničního investora kvůli korupci „velmi rizikovou zemí“.

Průměrná délka obchodních sporů v EU
Stát Délka sporu (ve dnech)
Nizozemí 48
Francie 75
Dánsko 83
Norsko 87
Belgie 112
Estonsko 150
Řecko 151
Litva 154
Španělsko 169
Švýcarsko 170
Německo 184
Lotyšsko 189
Švédsko 208
Irsko 217
Finsko 240
USA 250
Velká Británie 288
Česko 300
Portugalsko 320
Maďarsko 365
Rakousko 374
Slovensko 565
Polsko 1000
Slovinsko 1003
Itálie 1390

Pramen: The Worldbank - Doing Business

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená