FinExpert.e15.cz

Dědí se nejenom majetek, ale i dluhy

Jakým způsobem odpovídá dědic za dluhy a kdy dědictví odmítnout?
Dědí se nejenom majetek, ale i dluhy

V případě úmrtí zasílá matriční úřad úmrtní list na příslušný soud podle bydliště zemřelého. Okresní soud následně zahájí dědické řízení a pověří vedením dědického případu notáře. Ten následně zahájí komunikaci se všemi dědici, věřiteli a provede soupis majetku a závazků. Věřitelé se musí se svými pohledávkami k dědickému řízení přihlásit. Když se věřitelé nepřihlásí do skončení dědictví, tak kvůli novým dluhům se dědické řízení již znovu neotevírá.

Odměna notáře je stanovena zákonem, závisí na výši majetku, notář je hrazen dědici. Minimální odměna u dědictví, které je ihned zastaveno, protože zůstavitel nezanechal žádný majetek, je 600 Kč, v tomto případě hradí odměnu notáře stát.

Kdo dědí?

Dědění je upraveno občanským zákoníkem (§ 460 až § 487). Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů. V praxi se v Česku nejvíce dědí ze zákona, jsou stanoveny čtyři kategorie:

1) V první skupině dědí děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

2) Pokud nedědí potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.

3) Nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů, dědí v třetí skupině stejným dílem sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li některý ze sourozenců, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti.

4) Pokud nedědí žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

V případě, že dědictví nepřipadá žádnému dědici, tak přichází na řadu stát.

Dědic musí uhradit dluhy do výše dědictví

Pro dědice jsou nepříjemné zejména případy, kdy dědí nejenom majetek, ale i závazky. Často se stává, že např. děti zdědí po tatínkovi živnostníkovi nemovitost, ale současně i dluhy z jeho samostatné výdělečné činnosti. Především potom závazky na dlužném sociálním či zdravotním pojištění nebo dani.

Bude Air Bank první bankou, kterou mají lidé rádi?

Bude Air Bank první bankou, kterou mají lidé rádi?

Skupina PPF by chtěla ještě tento rok v Česku otevřít banku pro drobnou klientelu. Co můžeme čekat?

Na zděděné nemovitosti mají přitom tyto instituce zřízeno pro dlužné pohledávky soudcovské zástavní právo. Uvedené instituce si své pohledávky hlídají, a proto přihlásí dluhy k dědickému řízení. Jak teď postupovat? Možnosti jsou dvě:

  • Ze zákona odpovídá dědic za dluhy do výše nabytého dědictví. Proto první možností je komunikace s věřiteli a postupná úhrada dluhu. V případě zdědění majetku a neplacení zděděných dluhů může být exekučně postihnut i majetek dědice.
  • Druhou možností je odmítnutí dědictví. Prohlášení o odmítnutí dědictví je neodvolatelné a vždy se odmítá dědictví jako celek. Odmítnutí se musí stát ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením jemu zaslaným. Odmítnutí dědictví znamená ztrátu nároku na veškerý majetek, např. i na zmíněnou nemovitost.

Zkuste namítnout promlčení dědictví

V případě, že dědic převezme majetek i s dluhem, tak je vhodné se spojit s věřiteli a ihned s nimi komunikovat. U všech dluhů není od věci zkusit namítnout promlčení. Šance sice zpravidla není velká, protože veřejné instituce si své pohledávky čím dál více hlídají, ale za pokus to jistě stojí. Veřené instituce jsou totiž povinny v případě námitky promlčení ze strany dědice prokázat, že je vše v pořádku a k promlčení nedošlo.

Dohodněte se na splátkovém kalendáři

Když nejsou dluhy zemřelého promlčeny, tak je dobré si uzavřít na úhradu dlužné částky splátkový kalendář. Dědici mají velké šance na nízké splátky, protože k nim přistupují veřejné instituce „vlídněji“ než k ostatním dlužníkům. Veřejné instituce navíc přihlašují k dědickému řízení nejenom dluh na pojistném, ale taky penále. Mnohdy je právě penále vyšší než jistina dluhu.

Dědici mají přitom velikou šanci na prominutí penále v plné výši. I když je tedy např. do dědického řízení přihlášen ze strany zdravotní pojišťovny dluh na pojistném 65 000 Kč a na penále 92 000 Kč, tak má dědic velkou šanci na prominutí celé částky na penále. Jakmile dědic uhradí veškeré dlužné pojistné, tak se zpravidla veškeré dlužné penále na základě písemné žádosti promine.

V žádosti o prominutí penále uvede dědic všechny důležité okolnosti, především, že o dluhu nevěděl, nezavinil jej ani nemohl výši dluhu ovlivnit. Žádost o prominutí penále bude projednána až po uhrazení veškerého dlužného pojistné, je to totiž zákonná podmínka pro projednání žádosti. Je dobré ji však podat již při jednání o splátkovém kalendáři při první osobní návštěvě na pojišťovně.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená