FinExpert.e15.cz

Dávky státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb a nárok na dávky, které tento zákon vymezuje, má pouze občan ČR a s ním posuzovaní členové domácnosti.

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb. Nárok na dávky má pouze občan a s ním posuzovaní členové domácnosti, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky. Při posuzování nároků na státní sociální podporu (SSP) se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy občanů, a to také pouze u některých dávek. Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.

 

V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány tyto dávky SSP:

  • přídavek na dítě,
  • sociální příplatek,
  • příspěvek na bydlení,
  • příspěvek na dopravu.

Bez ohledu na příjem rodiny lze poskytovat tyto dávky SSP:

  • rodičovský příspěvek,
  • zaopatřovací příspěvek,
  • dávky pěstounské péče,
  • porodné,
  • pohřebné.

Základem pro stanovení nároku a výši dávek včetně určení hranice příjmů občana či rodiny je životní minimum.

 

Dávky SSP zohledňují jak příjmovou tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina tedy může pobírat více dávek SSP souběžně.

Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa jednotlivých okresních úřadů dle místa trvalého bydliště žadatele. Žádosti se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Nárok na výplatu dávek státní sociální podpory zaniká uplynutím 1 roku ode dne, za který dávky náleží.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená