FinExpert.e15.cz

Dávky pro zdravotně postižené bude vyplácet úřad práce

Od ledna bude množství dávek sloučeno do dvou.
Dávky pro zdravotně postižené bude vyplácet úřad práce

Mnoho různých příspěvků pro zdravotně postižené bude od 1. ledna 2012 sdruženo pod 2 dávky s výplatou na úřadě práce  příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní péči.

Dále se změní způsob posuzování nepříznivého zdravotního stavu při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči. Nově posudkoví lékaři popisují jen 10 ucelených oblastí každodenního života člověka namísto 36 úkonů ve 129 dílčích činnostech, což má zajistit objektivnější posuzování zdravotního stavu.

Jedná se o tyto činnosti – mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Dosavadní model 4 stupňů závislosti zůstal zachován, pouze byly stanoveny nové podmínky pro zařazení osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do jednotlivých stupňů závislosti, přičemž platí, že s počtem stupňů klesá samostatnost klienta a stoupá jeho závislost na systému.

Péče o postižené dítě

Pečujete o postižené dítě do 18 let ve II. stupni závislosti? Od ledna se zvyšuje příspěvek na tuto péči na 6 000 Kč, nyní je to 5 000 Kč.

Děti se zdravotním postižením budou zajištěny jednotným způsobem tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči. Posouzené děti starší 3 let přejdou do příspěvku na péči automaticky. Pokud pobíráte příspěvek na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě), můžete žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč. Předpokladem získání příspěvku je, že vaše příjmy a příjmy osob s vámi společně posuzovaných nedosahují částky dvounásobku životního minima v rámci rodiny.

Asistent sociální péče

Asistentem sociální péče může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá. Musí se jednat o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci.

Úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče zdravotně znevýhodněná osoba ze svého příspěvku na péči. Tato osoba je zároveň povinna uvést tuto skutečnost také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci.

V případě, že asistent pečuje o jinou osobu než osobu blízkou, je osvobozen od daně z příjmů příjem do 12 000 Kč. Pokud asistent sociální péče odvádí řádnou péči, není omezen v počtu osob, o které může pečovat.

Výkon asistenta sociální péče není podmíněný žádnou registrací poskytovatele sociální služby, ani k této činnosti nemusí mít živnostenský list.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená